-->

01.04.12

Шановний Сергію Леонідовичу!

Всеукраїнська громадська організація інвалідів чорнобильської катастрофи (ВГОІЧК) «Чорнобиль-Єдність», Комісія з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Громадської Ради при Міністерстві праці та соціальної політики підтримують Вашу ініціативу по запровадженню системи монетизації програм санаторно-курортного лікування та відпочинку постраждалих громадян, вільного вибору громадянами санаторно-курортних закладів, як основу для запобігання ризикам корупції. 

Запропонований Вами проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що до вільного вибору закладу санаторно-курортного лікування, або відпочинку громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в цілому підтримується і на даний час опрацьовується, запроваджується громадське обговорення.

Розуміючи, що реально очікувати прийняття цього Закону в терміни, які дозволять запровадити систему монетизації в оздоровчий період 2012 року неможливо, так, як вже зараз частково проведені тендерні торги і будуть укладені угоди з санаторно-курортними закладами, тому ми пропонуємо запровадити монетизацію частково для інвалідів-ліквідаторів, як пілотний проект і отримати результати вже у 2012 році, в цей оздоровчий сезон.

Цього можливо досягти шляхом прийняття Постанови Кабінету Міністрів України, якою забезпечується виконання пункту 4 частини першої статті 20 Закону України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тобто встановлюється розмір середньої вартості путівки для дорослих на 2012 рік, а також визначається сума, яка виділяється на ці цілі із загальної суми 102 млн.грн., передбачених паспортом бюджетної програми на санаторно-курортне лікування дорослих, яка на даний час ще повністю не використана при проведенні тендерних закупівель.
Сума розподіляється по регіонам пропорційно чисельності інвалідів,та на підставі середньої вартості путівки розраховується кількість гарантованих грошових еквівалентів путівок.

Такий проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи» було підготовлено у 2010 році, за підтримки Мінпраці та Мінфіну, для його впровадження у проекті Закону України «Про державний бюджет» на 2010 рік, було передбачено видатки в обсязі 30 млн. грн. на програму «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які планувалось затвердити Постановою і виділити у паспорті бюджетної програми окремим рядком.

Громадська рада при Мінпраці на засіданні 18 травня 2010 року розглянула результати консультацій з громадськістю, а також громадського обговорення проекту та прийняла рішення надати Міністерству праці та соціальної політики консультативно-дорадчий документ-лист погодження.

Проект було погоджено усіма відповідними департаментами, Першим заступником Міністра Дроздовою Л.М., заступниками Міністра Матвійчуком В.М., Маслаковим В.О., Ващенко К.О, однак його не завізував заступник Міністра, Голова тендерного комітету Дзюбак А.В, і проект не було прийнято.

Ми щиро бажаємо, щоб Ваша ініціатива по монетизації оздоровлення почала втілюватись в життя і результати були вже в цьому оздоровчому сезоні, цьому буде сприяти прийняття Постанови як пілотного проекту, що знайде широку підтримку «чорнобильців», сприятиме прийняттю Закону, крім того на 2013 рік більшість чорнобильців, ми впевнені, подадуть заяви про бажання провести самостійне санаторно-курортне лікування та отримати грошову компенсацію у розмірі середньої вартості путівки, монетизація запровадиться на основі іх заяв, самими чорнобильцями, тому пропонуємо запровадити зазначений проект у 2012 році.

Постанова може бути прийнята терміново, так, як вона не потребує додаткових коштів, а також складних узгоджень, для її реалізації на даний час є кошти, по яким ще не проведені тендерні торги і не заключені угоди.

Прошу Вас, при Вашій згоді прийняття Постанови, дати відповідні доручення про визначення середньої вартості путівки, виділення суми на монетизацію в обсязі не менше 30 млн.грн., на підготовку матеріалів до погоджень відповідними Міністерствами, та сприяти її прийняттю.

Додатки; Проект Постанови,Пояснювальна записка, розрахунки. На 7 аркушах. 

З повагою 
Президент ВГОІЧК «Чорнобиль-Єдність, Едуард Слівінський
Голова Громадської Ради
М І Н І С Т Е Р С Т В О
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА РАДА

01001, м. Київ-001, вул. Еспланадна, 8/10 тел.: (044) 489-26-49, факс:(044)289-00-98 E-mail:radamp@ukr.net

Міністру праці та соціальної політки України  Надразі В.І.
№ 25/ 05/10-01 від 25 травня 2010 р

Про проведення Громадською радою громадського обговорення проекту Постанови Кабінету Міністрів України з питання вдосконалення санаторно-курортного лікування інвалідів-чорнобильців, розроблених Міністерством праці та соціальної політики.


Шановний Василю Івановичу!


Громадська рада при Міністерстві праці та соціальної політики на засіданні 18 травня 2010 року розглянула результати консультацій з громадськістю, а також громадського обговорення проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Прийняла до уваги інформацію:

-що інваліди-ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, їх громадські організації, на протязі останніх років вимагали прийняття зазначеного нормативного акту та забезпечення виконання пункту 4 частини першої статті 20 Закону України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

-що за підтримки Мінпраці та Мінфіну у проекті Закону України «Про державний бюджет» на 2010 рік, на ці цілі було передбачено видатки в обсязі 30 млн. гривень, а у прийнятому Бюджеті на 2010 рік вони включені до видатків по програмі «Оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і виділяються окремо у паспорті бюджетної програми.

-що про досягнуті результати відомо широкому колу чорнобильської громадськості, інформація оприлюднена на інтернет-сторінках чорнобильських організацій і можливе неприйняття цього акту посилить соціальну напругу серед інвалідів-ліквідаторів.

Враховуючи також, що прийняття Постанови дозволить покращити санаторно-курортне лікування 9.3 тисяч інвалідів-чорнобильців, і крім того збільшити за цю ж суму на 1675 чоловік кількість оздоровлених інвалідів, Громадська рада одноголосно прийняла рішення підтримати прийняття проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування учасникам ліквідації аварії Чорнобильській АЕС,які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи», і надати Міністерству праці та соціальної політики цей лист у якості консультативно-дорадчого документу.

З повагою
Голова Громадської ради Едуард Слівінський


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А 
від 2010 р. №

Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікуванняучасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", з метою вдосконалення санаторно-курортного лікування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити розмір грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведеного самостійно за власні кошти, (далі грошова компенсація) в сумі 3211 гривень, яка визначена за результатами державних закупівель путівок Міністерством праці та соціальної політики за звітний період 2009 року.

2. Спрямувати у 2010 році на зазначені цілі 30 млн. гривень за рахунок бюджетної програми „Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", головним розпорядником якої є Міністерство соціальної політики.

3. Здійснювати виплату грошової компенсації зазначеній у пункті 1 цієї постанови категорії громадян у 2010 році відповідно до Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. № 800 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 831) за умови подачі таких документів:

відповідної заяви щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

медичної довідки (форма 070-О);

заяви про бажання проведення самостійно санаторно-курортного лікування за власні кошти та отримання грошової компенсації, поданої до проведення такого лікування;

документа про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, (що засвідчує проходження інвалідом оплату санаторно-курортного лі,санаторно- 

санаторно-курортної картки з відміткою санаторно-курортного закладу, яка підтверджує проведення санаторно-курортного лікування,

ксерокопії посвідчення громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1,та вкладки до нього,яка посвідчується посадовою особою установи, якій вона подається, за пред'явленням оригіналу посвідчення. 

4. Заяви для виплати грошової компенсації приймаються місцевим органом соціального захисту громадян, в межах бюджетних призначень, встановлених головному розпоряднику законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми. 

Прем'єр-міністр України М. Азаров


Пояснювальна записка  
до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ". 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено Міністерством праці та соціальної політики України за ініціативи численних громадських організацій інвалідів, результатів громадського обговорення постійною комісією Громадської ради при Міністерстві, рішенням Громадської ради при Міністерстві праці та соціальної політики про підтримку проекту з урахуванням того, що питання було вирішено Міністерством праці та соціальної політики України, за підтримки Міністерства фінансів України і в проекті державного бюджету на 2010 рік було передбачено видатки в обсязі 30 мільйонів гривень на фінансування даного акта.

У зв'язку з затримкою прийняття державного бюджету України на 2010 рік цей проект акту не був внесений завчасно, тому його прийняття необхідне для можливості використання коштів, що враховані у відповідній бюджетній програмі на 2010 рік.

2. Мета і шляхи її досягнення

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи мають право одержувати позачергово щорічно путівку на санаторно-курортне лікування, або за їх бажанням отримувати грошову компенсацію санаторно- курортного лікування у розмірі середньої вартості путівки в Україні, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи, що інваліди- ліквідатори аварії на Чорнобильскій АЕС є найбільш вразливою категорією серед інвалідів, які є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, та обмеженою сумою видатків, проектом акта передбачається компенсація в межах бюджетних призначень, встановлених головному розпоряднику законом про державний бюджет України на відповідний рік, а також затвердженому паспорту бюджетної програми, саме цієї категорії інвалідів.

Вирішення цієї проблеми зніме соціальну напругу серед понад 50 тисяч інвалідів-ліквідаторів , дозволить покращити якість їх санаторно-курортного лікування, за рахунок того, що вони можуть вибирати санаторії, які повністю відповідають нозології їх захворювання, час проведення лікування та якість лікування за рахунок дофінансування вартості придбаної самостійно путівки.
Сатистика за попередні роки свідчить,що майже половина інвалідів,які подали заяви на путівки,відмовляються від запропонованих путівок, тому,що вони не відповідають профілю їх захворювання.
Поступове збільшення видатків щорічно, дозволить також задовільняти відповідні запити інвалідів, у яких є зв'язок захворювання з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Проектом акту передбачається встановлення розмірів зазначеної компенсації починаючи з 2010року. 

3. Правові аспекти

Суспільні відносини в сфері, на яку впливатиме даний проект акта, регулюються законами України: „Про Державний бюджет України на 2010 рік", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. № 800 „Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Кошти в сумі 382 990,0 тис. грн. передбачено на реалізацію бюджетної програми „Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (КПКВ 2501360) Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік, та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", у тому числі на виплату грошової компенсації за санаторно-курортне лікування (КЕКВ 1341) - 30000,0 тис. гривень. За рахунок цієї суми видатків при середній вартості умовної путівки в сумі 3211.0 гривень буде можливість забезпечити компенсації 9342 - інвалідів-ліквідаторів(розрахунок додається), у той же час, така сума дозволить придбати у 2010 році, при прогнозній вартості путівки у 3400 гривень тільки 8800 путівок, тобто на 632 чоловіки буде менше забезпечено якісним санаторно-курортним лікуванням інвалідів-ліквідаторів.

5. Позиція заінтересованих органів

Даний проект акта буде направлено на погодження Міністерству фінансів, Міністерству економіки,Міністерству юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

7. Громадське обговорення

Проект акта було винесено на громадське обговорення постійною комісією Громадської ради при Мінпраці, результати якого розглянуто Громадською радою при Мінпраці, її рішення про підтримку проекту, надано як консультативно-дорадчий документ Міністерству праці та соціальної політики України, та додається до цієї Пояснювальної записки.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження повноважних представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

9. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

10. Прогноз результатів

Запровадження постанови Кабінету Міністрів України дозволить визначити розмір та порядок компенсації вартості санаторно-курортного лікування інвалідам учасникам ліквідації аварії Чорнобильській АЕС , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000р. №800 „Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Міністр праці та соціальної
політики України Василь Надрага.

"___" _______ 2010 р.


Розрахунок
до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування учасникам ліквідації аварії Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

Розподілу коштів за програмою „Оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2010 рік за напрямками використання з врахуванням напрямку передбаченого проектом акта

Прогнозна вартість путівок у 2010 році :

для дітей : 2 373,9 грн.*13% = 2 682,5 грн.; для дорослих: 3 211,4 грн.*13 % = 3 628,9 грн.;

для дітей у супроводі: 6 198,0 грн.* 13 % =7 003,7 грн.

Витрати на перевезення організованих груп дітей:

26 524,3 тис.грн.*13% = 29 972,46 тис. грн.

382 990,0 - 29 972,46 = 352 017,54 тис. грн. (з них 65% на путівки для дітей та 35% для осіб віком від 18 років). 

65% від зазначеної суми коштів на закупівлю путівок становить 228 812,0 тис. грн., в тому числі на дітей в супроводі батьків 13 %, що становить 29 745 ,56 тис. грн.;

35% від зазначеної суми коштів на закупівлю путівок для осіб, віком від 18 років становить 123 205.54 тис.грн.

Із них витрати на виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування учасникам ліквідації аварії Чорнобильській АЕС,які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, які встановлюються проектом акту-30 000 тис.гривень.
123 205,54 тис. грн.-30 000 тис.грн.=93 205,54 тис.грн. кошти для придбання путівок для осіб віком від 18 років;

228 812,0 - 29745,56 = 199066,44 тис. грн. для дітей в складі груп;

29 745,56 тис. грн. для дітей віком до 10 років у супроводі одного з батьків.

можливо придбати: 

для дітей у складі груп: 199 066,44 /2 682,5=74 210 путівок

(у 2009 році - 86179); 

для дітей віком до 10 років: 29745,56/7 033,7= 4 230 путівок

(у 2009 році - 4731 ); 

для осіб віком від 18 років (дорослих) 99205,44/3 628,9=27 337 путівок

(у 2009 році - 21653). 

Разом: 74 210 +4230+ 27337= 105 777 путівки на суму 322 017,54 тис. грн.

За рахунок коштів, передбачених проектом акта (30 000 тис.грн.) із розрахунку середньої вартості путівки, встановленої проектом акта, може бути оздоровлено : 30 000 тис.грн./ 3211.4 грн.= 9342 інвалідів-ліквідаторів.

Всього може бути оздоровлено 27337 + 9342 = 36678 інвалідів-ліквідаторів.

На 2010 рік інвалідами-ліквідаторами (1 категорія) подано 35 003 заяви, тобто, у разі звернення всіх заявників, буде можливість забезпечити санаторно-курортним лікуванням усіх інвалідів-ліквідаторів, та ще 1675 путівок надати іншим категоріям постраждалих осіб.

Враховуючи, що статистика за попередні два роки показує що не всі інваліди-ліквідатори,що подали заявки виявляють бажання отримувати ті путівки, які придбані і їм пропонують, тому, що вони не відповідають профілю їх захворювань вказаних у медичній довідці, а також технічним та кваліфікаційним показникам санаторно-лікувальних закладів.

Відповідно за 2008-2009 роки:

2008 рік - поступило заяв від інвалідів-ліквідаторів 40 478, було придбано 23 794 путівок, звернулись за путівками та пройшли санаторно-курортне лікування 13 935 інвалідів-ліквідаторів, тобто 34 відсотки,остальні 9859 путівок отримали інші категорії громадян;

2009 рік - поступило заяв від інвалідів-ліквідаторів 34 936, придбано 21 733 путівки, звернулись за путівками та пройшли санаторно-курортне лікування 14 395 інвалідів-ліквідаторів, тобто 42 відсотки, остальні 7338 путівок отримали інші категорії громадян;

Ці дані дозволяють спрогнозувати, що із заявлених 35 тис.путівок звернуться із заявами на санаторно-курортне лікування не більше 60 відсотків інвалідів-ліквідаторів, тобто 21 тис. осіб,(при можливості 36678),

тобто задовільнивши повністю санаторно-курортним лікуванням інвалідів-ліквідаторів, є можливість оздоровити 15678 постраждалих громадян інших категорій. Крім того 40 відсотків інвалідів-ліквідаторів, які не бажають отримувати

путівку(14000) осіб, зможуть отримати (9859 осіб-71%) за їх бажанням компенсації, тобто в цілому,порівняно з попередніми роками задоволеними будуть не 34 чи 42 відсотки, а 88 відсотків інвалідів-ліквідаторів і саме це зніме соціальну напругу серед інвалідів-ліквідаторів.

2 коментарі:

Анонім сказав...

чтото не туда понесло сливинского после того как и андреев получил пенсию как станционщик.мы переходим в ветераны чернобыля.там помоему не те люди.гончаров тоже замолк как получил бабло.одним словом андреевские прихвостни и рвачи.

Анонім сказав...

a шо удивлятся-больные на усе люди1

Дописати коментар