-->

12.06.12

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВА 
від 23 травня 2012 р. № 503

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 503 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Забезпечення житлом інвалідів війни” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації або їх структурні підрозділи.

3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює їх розподіл між регіонами в розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно кількості інвалідів війни, які перебувають у черзі на отримання житла.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Мінрегіону інформацію про кількість інвалідів війни.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання квартир на вторинному ринку, у житлових будинках, введених в експлуатацію, в об’єктах незавершеного житлового будівництва із строком введення в експлуатацію не пізніше I кварталу року, що настає за звітним, на умовах пайової участі за умови, що в квартирах, які придбаваються, будуть виконані внутрішні опоряджувальні роботи, а також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2012 р. за програмою “Забезпечення житлом інвалідів I групи Великої Вітчизняної війни, які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла”, взятої на облік органами Казначейства.

5. Квартири надаються виходячи з норми не більш як 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї (інваліда війни та членів його сім’ї, що разом з ним перебувають у черзі на отримання житла) та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. У разі надання однокімнатної квартири одинокій особі її загальна площа не може перевищувати 50 кв. метрів.

Перевищення установленої норми загальної площі житла допускається у разі її оплати за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів громадян, яким надається житло.

Розподіл та надання квартир інвалідам війни, які перебувають у черзі на отримання житла, здійснюються відповідно до законодавства.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Вартість придбання або будівництва 1 кв. метра загальної площі житла, що визначається за результатами закупівлі, повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів.

Під час визначення загальної вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня надсилають протягом наступного дня після затвердження звіту про результати проведення процедур закупівель його копію головному розпорядникові бюджетних коштів.

7. Допускається співфінансування закупівлі житла за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів громадян, яким надається житло.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

9. Контроль за введенням в експлуатацію об’єктів незавершеного житлового будівництва, у яких за рахунок бюджетних коштів придбаваються квартири, а також за виконанням внутрішніх опоряджувальних робіт здійснюють розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

10. Квартири безоплатно передаються у власність відповідних територіальних громад для їх подальшої передачі інвалідам війни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

Передача квартир здійснюється комісією, що утворюється Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями або виконавчим комітетом відповідної ради, та оформляється актом приймання-передачі за формою, встановленою Мінрегіоном.

11. Акт приймання-передачі квартир складається у двох примірниках, підписується головою та членами комісії і затверджується органом, який її утворив, після чого один примірник акта залишається у зазначеному органі, інший - видається розпорядникові бюджетних коштів нижчого рівня.

12. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів звіти про їх використання.

Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 503 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 437 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла” ( 437-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., № 30, ст. 1312).


2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1170 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла”( 1170-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., № 89, ст. 3235).


3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1321 “Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла”( 1170-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3620).


4. Пункт 34 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України( 1390-2011-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1390 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 85).


Немає коментарів:

Дописати коментар