-->

24.07.12

Про відшкодування органами соцзахисту за відпустки, надані чорнобильцям

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 08.06.2012 р. N 186/13/133-12

Про відшкодування органами соцзахисту за відпустки, надані чорнобильцям

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення та повідомляється.

Відповідно до ст. 47 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" працівникам,котрі працюють (перебувають у відрядженні) у зоні гарантованого добровільного відселення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно до відпрацьованого на цій території часу 37 календарних днів.

Ця відпустка надається без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України.

Оскільки ця відпустка вищезазначеною статтею встановлена як щорічна, то на неї поширюються всі норми Закону України "Про відпустки", передбачені для щорічних відпусток (в т. ч. щодо поділу, перенесення на інший період, виплати грошової компенсації).

Згідно зі ст. 10 Закону України "Про відпустки" право працівника на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає післязакінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Тому у даному випадку працівник після шести місяців роботи має право на щорічну відпустку тривалістю 37 календарних днів.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням звиборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовимколективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженимним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленогографіком терміну.

Пунктом 6 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. N 936, передбачено,що графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством доуповноваженого органу разом із зазначеними відомостями.

У разі зміни зазначених відомостей та списків громадян підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповіднихрозпорядників коштів.

Відповідно до зазначеного щорічна основна відпустка працівникам має надаватися згідно з графіком відпусток. Оскільки щорічна основнавідпустка підлягає поділу на частини, то графіком можна теж передбачити надання відпусток частинами.

Органами соціального захисту населення відшкодовується різниця між тривалістю відпусток, які надаються працівникові згідно із ст. 47 ЗаконуУкраїни "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та тривалістю щорічної основноївідпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" або до інших Законів України, без урахування додаткових відпусток. У зазначеномувипадку за рахунок коштів державного бюджету повинна відшкодовуватися відпустка за 13 календарних днів (37 - 24).

При цьому з метою уникнення непорозумінь із органами соціального захисту населення, на нашу думку, 13 календарних днів відпустки, яківідшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету, доцільно використовувати у відповідному робочому році і в повному обсязі, тобто ці дніне радимо використовувати частинами і переносити на інший період, а 24 календарних дні відпустки можуть вибиратися частинами іпереноситися на інший період (у разі необхідності).

Разом з тим якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за кілька попередніх років (в т. ч. і за 13календарних днів щорічної відпустки, які відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету), він має право використати їх, а в разізвільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Законодавством непередбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки уразі їх невикористання.

Директор Департаменту

О. Товстенко
http://kadrovik.ua/content/pro-v-dshkoduvannya-organami-sotszakhistu-za-v-dpustki-nadan-chornobiltsyam

Немає коментарів:

Дописати коментар