-->

10.06.13

Проект Закону

Проект
вноситься народним депутатом України
Гончаровим А.Д.

Закон України
«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

щодо збереження у людини і після її смерті статусу, категорії або інвалідності та причинного зв’язку з Чорнобильською катастрофою

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 16, ст. 200) такі зміни:

в п. 2 ч. 1 ст. 13 припис після коми «якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою» на припис «якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою»;

в ч. 2 ст. 20; ч. 2 ст. 21; ч. 2 ст. 22 приписи після коми «смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» на приписи «якщо їх статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою»;

в ч. 1 ст. 48 припис після коми «та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» на припис «якщо їх статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою».

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради
України В. РИБАК 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Зміст положення (норми) чинного законодавства
Зміст положення (норми) запропонованого проекту
Стаття 13
Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи
Пункт 2 Частина 1:
2) втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою
Стаття 13
Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи
Пункт 2:
2) втрату годувальника, якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою
Стаття 20
Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1
Частина 2:
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 20
Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1
Частина 2:
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, якщо їх статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 21
Компенсації та пільги громадян, віднесеним до категорії 2
Частина 2
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 21
Компенсації та пільги громадян, віднесеним до категорії 2
Частина 2
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, якщо їх статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою., або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою., а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22
Компенсації та пільги громадян, віднесеним до категорії 3
Частина 2:
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22
Компенсації та пільги громадян, віднесеним до категорії 3
Частина 2:
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, якщо їх статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, якщо їх статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою., а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 48
Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника
Частина 1:
Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Стаття 48
Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника
Частина 1:
Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та якщо їх статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Народний депутат України А.Д. Гончаров
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Обґрунтування необхідності прийняття Закону України.

Здійснення прав і свобод людини і громадянина в Україні передбачають за змістом статей Основного Закону України правові гарантії, правову визначеність і пов’язану з ними передбачуваність законодавчої політики у сфері правового захисту людини, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин мали можливість завбачити наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалізоване, тобто набуте людиною право не може бути скасоване, звужене.

Якщо в розділі ІІ Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

в ст.ст. 9, 10, 11, 14, 15 визначено статус та категорію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

в ст.12 визначено встановлення причинного зв’язку між захворюванням, пов’язаним з Чорнобильською катастрофою, або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

то і після смерті статус, категорія або інвалідність, та причинний зв’язок з Чорнобильською катастрофою у людини залишаються, якщо на день смерті людина цих статусів державою не позбавлена.

Тому є нагальна необхідність в Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (надалі Закон № 796) п. 2 ч. 1 ст. 13 припис «якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою»; в частині 2 статті 20; в частині 2 статті 21; в частині 2 статті 22; в частині 1 статті 48; приписи «смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» - замінити приписами «якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою».

Цілі та завдання прийняття Закону України.

Прийняття змін пов’язане з необхідністю суттєвого підвищення правової захищеності громадян України та їх сімей, усунення системних обставин, які призводять до порушення прав та корупції.

Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України.

Законопроект передбачає заміну редакції приписів Закону № 796 в п. 2 ч. 1 ст. 13; ч. 2 ст. 20; ч. 2 ст. 21; ч. 2 ст. 22; ч. 1 ст. 48 на наступне:

в п. 2 ст. 13 припис після коми «якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою» на припис «якщо його статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою»;

в ч. 2 ст. 20; ч. 2 ст. 21; ч. 2 ст. 22 приписи після коми «смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» на приписи «якщо їх (його) статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою»;

в ч. 1 ст. 48 припис після коми «та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» на припис «якщо їх статус, категорія або інвалідність пов’язані з Чорнобильською катастрофою».

Стан нормативно-правової бази у даній сфери правового регулювання.

Закон України № 796-ХІІ; Конституція України.

Внесення змін до інших законів не потребує.

Фінансово-економічне обґрунтування.

Не вимагає додаткових коштів з державного бюджету.

Реалізація проекту Закону України не призведе до збільшення видатків Державного бюджету України. Навпаки знизить навантаження на суди всіх рівнів і, як наслідок, знизить видатки з держбюджету на суди. Ліквідує корупцію та зловживання в порушеному питанні.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків застосування Закону України.

Реалізація проекту Закону України значно знизить обсяги зловживань з боку влади, стане перешкодою на шляху вільного розсуду та свавільного тлумачення Закону № 796, сприятиме унеможливленню зловживанням «владою» і, як наслідок, поліпшить соціально-економічний стан Держави, значно зменшить соціальну напруженість між суспільством та гілками влади, і суттєво знизить кількість звернень громадян України до судів всіх рівнів, стане яскравим свідченням незмінності напрямку Держави України на шляху до демократичної Європейської спільноти.

Народний депутат України А.Д. Гончаров

Немає коментарів: