-->

02.03.14

Угода між Україною і Російською Федерацією

Угода
між Україною і Російською Федерацією
про статус та умови перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України
(укр/рос)

( Угоду ратифіковано Законом N 547-XIV ( 547-14 ) від 24.03.99 )
{ Про подовження дії Угоди додатково див. Угоду ( 643_359 ) від 21.04.2010 }
{ Додатково див. Протокол ( 643_369 ) від 20.10.2010 }

Дата підписання: 28.05.1997
Дата ратифікації: 24.03.1999
Дата набуття чинності: 12.07.1999

Україна і Російська Федерація, що далі іменуються Сторонами, прагнучи до подальшого розвитку та зміцнення дружби і співробітництва, погодилися про таке:

Стаття 1

Статус Чорноморського флоту Російської Федерації на території України визначається цією Угодою та іншими угодами Сторін, які укладатимуться на розвиток цієї Угоди.

Стаття 2

Для цілей цієї Угоди нижчезазначені терміни означають:

1. "Військові формування" - з'єднання та військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, дислоковані на території України.

2. "Підприємства, організації та установи Чорноморського флоту Російської Федерації" - розміщені на території України об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації, що укомплектовані військовослужбовцями і цивільними особами та займаються виробничо-господарською, лікувально-оздоровчою або іншою подібною діяльністю в інтересах Чорноморського флоту Російської Федерації.

3. "Місце дислокації" - позначена територія, акваторія, на яких розміщуються військові формування.

4. "Особи, які входять до складу військових формувань" - військовослужбовці Російської Федерації, що проходять військову службу в складі військових формувань, а також відряджені до військових формувань з Російської Федерації.

5. "Члени сімей осіб, які входять до складу військових формувань" - подружжя, діти, інші родичі, які постійно проживають з цими особами, а також особи, що перебувають на їхньому утриманні.

Стаття 3

Російська Сторона своєчасно повідомляє Українську Сторону дипломатичними каналами про призначення Командуючого Чорноморським флотом Російської Федерації.

Стаття 4

1. Загальна чисельність особового складу, кількість кораблів, суден, озброєнь та військової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації, що знаходяться на території України, не будуть перевищувати рівнів, визначених в Угоді між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту ( 643_075 ) від 28 травня 1997 року.

2. Російська Сторона щороку, до 1 січня, за погодженим Сторонами переліком інформує Українську Сторону про загальну чисельність особового складу та основні озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, що знаходяться на території України.

Стаття 5

Російська Сторона зобов'язується не мати ядерної зброї в складі Чорноморського флоту Російської Федерації, який знаходиться на території України.

Стаття 6

1. Військові формування здійснюють свою діяльність в місцях дислокації відповідно до законодавства Російської Федерації, поважають суверенітет України, додержуються її законодавства та не допускають втручання у внутрішні справи України.

2. Господарська діяльність підприємств, організацій та установ Чорноморського флоту Російської Федерації не повинна суперечити законодавству України.

3. Органи державної влади України поважають статус військових формувань, вживають необхідних і узгоджених з їхнім командуванням заходів, що забезпечують безпеку особового складу, захист прав власності та збереження майна військових формувань, і не втручаються в їх внутрішнє життя.

4. Взаємовідносини осіб, які входять до складу військових формувань, та членів їхніх сімей з юридичними і фізичними особами України поза місцями дислокації регулюються відповідними договорами Сторін та законодавством України.

Стаття 7

Будівництво в місцях дислокації військових формувань доріг, мостів, будівель та інших об'єктів здійснюється Російською Стороною за узгодженням з відповідними органами України.

Стаття 8

1. Утримання військових формувань на території України, їх комплектування особовим складом, фінансування та забезпечення всіма видами постачання та запасів здійснюються Російською Федерацією.

2. Військові формування проводять навчання й інші заходи бойової та оперативної підготовки в межах навчальних центрів, полігонів, позиційних районів і районів розосередження, стрільбищ та, крім заборонених зон, у відведених зонах повітряного простору за погодженням з компетентними органами України.

Військові кораблі та судна військових формувань із попереднім сповіщенням компетентних органів України можуть здійснювати плавання в територіальних водах України з метою заходу (виходу) в порти України, в яких дислоковані військові формування.

3. Зазначені в пункті 2 цієї статті полігони, позиційні райони та райони розосередження, стрільбища та відведені зони повітряного простору можуть також використовуватися спільно силами військових формувань і Військово-морських Сил України за домовленістю між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Російської Федерації.

4. Військові формування можуть в місцях їхньої дислокації та під час пересування здійснювати заходи щодо охорони відповідно до порядку, встановленого у Збройних Силах Російської Федерації, у взаємодії з компетентними органами України.

5. Порядок використання Сторонами системи навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки плавання в Чорному та Азовському морях визначається окремою угодою.

Стаття 9

1. Заборонені зони для польотів літальних апаратів військових формувань у повітряному просторі України визначаються компетентними органами України з урахуванням потреб цих військових формувань. У разі потреби можуть бути встановлені додаткові коридори польотів літальних апаратів військових формувань.

2. Сторони співробітничають в галузі забезпечення безпеки польотів літальних апаратів військових формувань. Порядок і форми такого співробітництва визначаються окремими угодами.

Стаття 10

1. Україна зберігає за військовими формуваннями право утримувати і використовувати радіоелектронні об'єкти і засоби відповідно до порядку, що існує на день підписання цієї Угоди. Реконструкція існуючих і створення нових радіоелектронних об'єктів здійснюються за окремими угодами.

2. 3 метою уникнення взаємних радіоперешкод використання частотного спектра, а також виділення радіочастот радіоелектронним засобам військових формувань регулюються окремою угодою.

Стаття 11

Особи, які входять до складу військових формувань, поза місцями дислокації можуть знаходитися у встановленій для них формі одягу відповідно до порядку, що діє у Збройних Силах Російської Федерації.

Стаття 12

1. Службові транспортні засоби Чорноморського флоту Російської Федерації повинні мати реєстраційний номер і чіткий знак. Використання для службових транспортних засобів номерних знаків України не допускається.

2. Експлуатація автотранспортних засобів Чорноморського флоту Російської Федерації здійснюється з дотриманням чинних в Україні правил дорожнього руху, включаючи правила про поведінку на місці дорожньо-транспортної пригоди, а також правила перевезення небезпечних вантажів. Контроль за дотриманням зазначених правил здійснюють компетентні органи України і командування Чорноморського флоту Російської Федерації.

3. Пересування вантажопідйомної і важкої техніки Чорноморського флоту Російської Федерації, включаючи гусеничні машини, поза узгодженими маршрутами здійснюється залізничним транспортом або на трейлерах.

Стаття 13

1. Особи, які входять до складу військових формувань, перетинають українсько-російський кордон за пред'явленням посвідчення особи військовослужбовця (військових квитків), повнолітні члени їхніх сімей - паспортів, а неповнолітні члени їхніх сімей - за записом в цих документах.

2. Сторони надають право особам, які входять до складу військових формувань, і членам їхніх сімей, що прямують разом з ними і перетинають українсько-російський кордон у зв'язку із зміною місця служби, одноразово провозити свої особисті речі без стягнення мита та інших податків і зборів, що мають еквівалентну дію.

Стаття 14

1. Кошти, що виділяються з бюджету Російської Федерації для фінансування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації та осіб, які входять до їхнього складу, не обкладатимуться прибутковим податком в Україні. Підприємства, організації та установи Чорноморського флоту Російської Федерації провадять податкові відрахування відповідно до законодавства України.

2. Участь Російської Федерації у соціально-економічному розвитку м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, здійснюється на підставі окремої угоди.

Стаття 15

1. Перевезення військ, осіб, які входять до складу військових формувань і прямують поодинці і у складі військових формувань, озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів, варт і спеціалістів, що їх супроводжують, усіма видами транспорту, які виконуються в інтересах Чорноморського флоту Російської Федерації, здійснюються в пріоритетному порядку з додержанням прикордонного, митного та інших видів державного контролю під час перетинання українсько-російського кордону відповідно до чинного законодавства України.

2. Перевезення небезпечних і розрядних вантажів здійснюються відповідно до укладеної 23 грудня 1993 року в м. Ашхабаді в рамках Співдружності Незалежних Держав Угоди про міждержавні перевезення небезпечних і розрядних вантажів ( 997_066 ).

3. Перевезення спеціальних вантажів і продукції військового призначення здійснюються відповідно до укладеної 26 травня 1995 року в м. Мінську в рамках Співдружності Незалежних Держав Угоди про перевезення спеціальних вантажів і продукції військового призначення.

4. Перевезення з використанням кораблів і суден Військово-морського флоту, суден цивільних відомств Російської Федерації через порти України здійснюються з додержанням Кодексу торговельного мореплавства України (176/95-ВР ), відповідних портових правил, правил безпеки судноплавства, охорони навколишнього середовища і рибальства України.

5. Пересування, пов'язані з діяльністю військових формувань поза місцями їхньої дислокації, здійснюються після узгодження з компетентними органами України.

Стаття 16

Питання відвідування місць дислокації військових формувань представниками третіх держав вирішуються за погодженням між компетентними органами Сторін.

Стаття 17

Особам, які входять до складу військових формувань, виплачується грошове забезпечення і заробітна плата в національній валюті України.

Стаття 18

1. Російська Сторона відшкодовуватиме шкоду, яка може бути завдана діями або бездіяльністю військових формувань чи особами з їхнього складу під час виконання ними службових обов'язків громадянам або юридичним особам України, громадянам або юридичним особам третіх держав, які знаходяться на території України, в розмірах, установлених на підставі претензій, пред'явлених відповідно до законодавства України.

2. Українська Сторона відшкодовуватиме шкоду, яка може бути завдана військовим формуванням на території України діями або бездіяльністю громадян або юридичних осіб України, в розмірах, установлених на підставі претензій, пред'явлених відповідно до законодавства України.

Стаття 19

Питання юрисдикції, пов'язані з перебуванням військових формувань на території України, регулюються таким чином:

1. За справами про злочини, скоєні особами, які входять до складу військових формувань, або членами їхніх сімей на території України, застосовується законодавство України і діють суди, прокуратура та інші компетентні органи України.

2. Пункт 1 цієї статті не застосовується:

а) у разі скоєння особами, які входять до складу військових формувань, або членами їхніх сімей - громадянами Російської Федерації - злочинів проти Російської Федерації, а також проти осіб, які входять до складу військових формувань, або членів їхніх сімей - громадян Російської Федерації;

б) у разі скоєння особами, які входять до складу військових формувань, злочинів під час виконання службових обов'язків в місцях дислокації військових формувань.

У випадках, передбачених цим пунктом, застосовується законодавство Російської Федерації і діють суди, прокуратура та інші компетентні органи Російської Федерації.

3. Компетентні органи Сторін можуть звертатися один до одного з проханням про передачу або прийняття юрисдикції щодо окремих справ, передбачених цією статтею. Такі звернення розглядатимуться невідкладно і доброзичливо.

Стаття 20

1. Українська Сторона зберігає за особами, що входять до складу військових формувань, та членами їхніх сімей право власності на нерухоме майно, що їм належить (житлові будинки, дачні та садові будівлі, гаражі тощо).

2. Особам, що входять до складу військових формувань, та членам їхніх сімей, які виїжджають за межі України на постійне проживання. Українська Сторона надає можливість вивозу або продажу майна, що їм належить.

Стаття 21

Військовослужбовці військових формувань забезпечуються командуванням військових формувань службовою житловою площею, яка знаходиться в його розпорядженні.

Стаття 22

Сторони забезпечать для осіб, що входять до складу військових формувань, та членів їхніх сімей рівні з громадянами України права на навчання в навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, приймання до дитячих дошкільних закладів, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування. Порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією цієї статті визначається окремою угодою.

Стаття 23

Чорноморський флот Російської Федерації, що знаходиться на території України, зобов'язується вживати усіх необхідних заходів відповідно до законодавства України щодо збереження екосистеми та запобігання забрудненню в місцях його дислокації, взаємодіє з цією метою з відповідними органами України.

Стаття 24

Для розв'язання спорів щодо тлумачення та застосування цієї Угоди створюється Змішана комісія.

Змішана комісія діятиме на підставі прийнятих нею правил.

Якщо Змішана комісія не зможе розв'язати переданий їй спір, то він буде розв'язуватися дипломатичним шляхом у як найкоротший термін.

Стаття 25

Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання та набуває чинності з дати останнього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Обмін повідомленнями про виконання процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою, буде здійснено одночасно з обміном повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту ( 643_075 ) від 28 травня 1997 року та Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (643_077 ) від 28 травня 1997 року.

Ця Угода укладається на 20 років, відлік яких ведеться з дати початку її тимчасового застосування. Термін дії Угоди автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення дії Угоди не пізніше ніж за один рік до закінчення терміну її дії.

Вчинено в м. Києві 28 травня 1997 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Україну За Російську Федерацію

Соглашение
между Российской Федерацией и Украиной
о статусе и условиях пребывания Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины


Российская Федерация и Украина, именуемые далее Сторонами, стремясь к дальнейшему развитию и укреплению дружбы и сотрудничества, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Статус Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины определяется настоящим Соглашением и другими соглашениями Сторон, заключаемыми в развитие настоящего Соглашения.

Статья 2

Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины означают:

1. "Воинские формирования" - соединения и воинские части Черноморского флота Российской Федерации, дислоцированные на территории Украины.

2. "Предприятия, организации и учреждения Черноморского флота Российской Федерации" - размещенные на территории Украины объекты Черноморского флота Российской Федерации, укомплектованные военнослужащими и гражданскими лицами и занимающиеся производственно-хозяйственной, лечебно-оздоровительной или другой подобной деятельностью в интересах Черноморского флота Российской Федерации.

3. "Место дислокации" - обозначенная территория, акватория, на которых размещаются воинские формирования.

4. "Лица, входящие в состав воинских формирований" - военнослужащие Российской Федерации, проходящие воинскую службу в составе воинских формирований, а также командированные в воинские формирования из Российской Федерации.

5. "Члены семей лиц, входящих в состав воинских формирований" - супруги, дети, другие постоянно проживающие с этими лицами родственники, а также находящиеся на их иждивении лица.

Статья 3

Российская Сторона своевременно уведомляет Украинскую Сторону по дипломатическим каналам о назначении Командующего Черноморским флотом Российской Федерации.

Статья 4

1. Общая численность личного состава, количество кораблей, судов, вооружений и военной техники Черноморского флота Российской Федерации, находящихся на территории Украины, не будут превышать уровни, определенные в Соглашении между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 г. ( 643_075 ).

2. Российская Сторона ежегодно, до 1 января, по согласованному Сторонами перечню информирует Украинскую Сторону об общей численности личного состава и основном вооружении Черноморского флота Российской Федерации, находящихся на территории Украины.

Статья 5

Российская Сторона обязуется не иметь ядерного оружия в составе Черноморского флота Российской Федерации, находящегося на территории Украины.

Статья 6

1. Воинские формирования осуществляют свою деятельность в местах дислокации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уважают суверенитет Украины, соблюдают ее законодательство и не допускают вмешательства во внутренние дела Украины.

2. Хозяйственная деятельность предприятий, организаций и учреждений Черноморского флота Российской Федерации не должна противоречить законодательству Украины.

3. Органы государственной власти Украины уважают статус воинских формирований, принимают необходимые и согласованные с их командованием меры, обеспечивающие безопасность личного состава, защиту прав собственности и сохранность имущества воинских формирований, и не вмешиваются в их внутреннюю жизнь.

4. Взаимоотношения лиц, входящих в состав воинских формирований, и членов их семей с юридическими и физическими лицами Украины вне мест дислокации регулируются соответствующими договорами Сторон и законодательством Украины.

Статья 7

Строительство в местах дислокации воинских формирований дорог, мостов, зданий и других объектов осуществляется Российской Стороной по согласованию с соответствующими органами Украины.

Статья 8

1. Содержание воинских формирований на территории Украины, их комплектование личным составом, финансирование и обеспечение всеми видами довольствия и запасов осуществляются Российской Федерацией.

2. Воинские формирования проводят учения и другие мероприятия боевой и оперативной подготовки в пределах учебных центров, полигонов, позиционных районов и районов рассредоточения, стрельбищ и, кроме запретных зон, в отведенных зонах воздушного пространства по согласованию с компетентными органами Украины.

Военные корабли и суда воинских формирований с предварительным уведомлением компетентных органов Украины могут осуществлять плавание в территориальных водах Украины в целях захода (выхода) в порты Украины, в которых дислоцированы воинские формирования.

3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи полигоны, позиционные районы и районы рассредоточения, стрельбища и отведенные зоны воздушного пространства могут также использоваться совместно силами воинских формирований и Военно-Морских Сил Украины по договоренности между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Украины.

4. Воинские формирования могут в местах их дислокации и при передвижениях осуществлять меры по охране в соответствии с порядком, установленным в Вооруженных Силах Российской Федерации, при взаимодействии с компетентными органами Украины.

5. Порядок использования Сторонами системы навигационно-гидрографического обеспечения безопасности плавания в Черном и Азовском морях определяется отдельным соглашением.

Статья 9

1. Запретные зоны для полетов летательных аппаратов воинских формирований в воздушном пространстве Украины определяются компетентными органами Украины с учетом потребностей этих воинских формирований. При необходимости могут быть установлены дополнительные коридоры полетов летательных аппаратов воинских формирований.

2. Стороны сотрудничают в области обеспечения безопасности полетов летательных аппаратов воинских формирований. Порядок и формы такого сотрудничества определяются отдельными соглашениями.

Статья 10

1. Украина сохраняет за воинскими формированиями право содержать и использовать радиоэлектронные объекты и средства в соответствии с порядком, существующим на день подписания настоящего Соглашения. Реконструкция существующих и создание новых радиоэлектронных объектов осуществляются по отдельным соглашениям.

2. Во избежание взаимных радиопомех использование частотного спектра, а также выделение радиочастот радиоэлектронным средствам воинских формирований регулируются отдельным соглашением.

Статья 11

Лица, входящие в состав воинских формирований, вне мест дислокации могут находиться в установленной для них форме одежды в соответствии с порядком, действующим в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Статья 12

1. Служебные транспортные средства Черноморского флота Российской Федерации должны иметь регистрационный номер и четкий знак. Использование для служебных транспортных средств номерных знаков Украины не допускается.

2. При эксплуатации автотранспортных средств Черноморского флота Российской Федерации соблюдаются действующие в Украине правила дорожного движения, включая правила о поведении на месте дорожно-транспортного происшествия, а также правила перевозки опасных грузов. Контроль за соблюдением указанных правил осуществляют компетентные органы Украины и командование Черноморского флота Российской Федерации.

3. Передвижение грузоподъемной и тяжелой техники Черноморского флота Российской Федерации, включая гусеничные машины, вне согласованных маршрутов осуществляется железнодорожным транспортом или на трейлерах.

Статья 13

1. Лица, входящие в состав воинских формирований, пересекают российско-украинскую границу по предъявлении удостоверений личности военнослужащего (военных билетов), совершеннолетние члены их семей - паспортов, а несовершеннолетние члены их семей - по записи в этих документах.

2. Стороны предоставляют право лицам, входящим в состав воинских формирований, и следующим с ними членам их семей, пересекающим российско-украинскую границу в связи со сменой места службы, одноразово провозить свои личные вещи без взимания пошлин и других имеющих эквивалентное действие налогов и сборов.

Статья 14

1. Средства, выделяемые из бюджета Российской Федерации для финансирования воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации и лиц, входящих в их состав, не облагаются подоходным налогом в Украине. Предприятия, организации и учреждения Черноморского флота Российской Федерации производят налоговые отчисления в соответствии с законодательством Украины.

2. Участие Российской Федерации в социально-экономическом развитии г. Севастополя и других населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, осуществляется на основе отдельного соглашения.

Статья 15

1. Перевозки войск, лиц, входящих в состав воинских формирований, следующих одиночным порядком и в составе воинских формирований, вооружения, военной техники и других материально-технических средств, караулов и специалистов, их сопровождающих, всеми видами транспорта, которые выполняются в интересах Черноморского флота Российской Федерации, осуществляются в приоритетном порядке с соблюдением пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля при пересечении российско-украинской границы в соответствии с действующим законодательством Украины.

2. Перевозки опасных и разрядных грузов осуществляются в соответствии с заключенным 23 декабря 1993 г. в г. Ашхабаде в рамках Содружества Независимых Государств Соглашением о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов ( 997_066 ).

3. Перевозки специальных грузов и продукции военного назначения осуществляются в соответствии с заключенным 26 мая 1995 г. в г. Минске в рамках Содружества Независимых Государств Соглашением о перевозках специальных грузов и продукции военного назначения.

4. Перевозки с использованием кораблей и судов Военно-Морского Флота, судов гражданских ведомств Российской Федерации через порты Украины осуществляются с соблюдением Кодекса торгового мореплавания Украины ( 176/95-ВР ), соответствующих портовых правил, правил безопасности судоходства, охраны окружающей среды и рыболовства Украины.

5. Передвижения, связанные с деятельностью воинских формирований вне мест их дислокации, осуществляются после согласования с компетентными органами Украины.

Статья 16

Вопросы посещения мест дислокации воинских формирований представителями третьих государств решаются по согласованию между компетентными органами Сторон.

Статья 17

Лицам, входящим в состав воинских формирований, выплачиваются денежное довольствие и заработная плата в национальной валюте Украины.

Статья 18

1. Российская Сторона будет возмещать ущерб, который может быть причинен действиями или бездействием воинских формирований или лицами из их состава при исполнении ими служебных обязанностей гражданам или юридическим лицам Украины, гражданам или юридическим лицам третьих государств, находящимся на территории Украины, в размерах, установленных на основе предъявленных в соответствии с законодательством Украины претензий.

2. Украинская Сторона будет возмещать ущерб, который может быть причинен воинским формированиям на территории Украины действиями или бездействием граждан или юридических лиц Украины, в размерах, установленных на основе предъявленных в соответствии с законодательством Украины претензий.

Статья 19

Вопросы юрисдикции, связанные с пребыванием воинских формирований на территории Украины, регулируются следующим образом:

1. По делам о преступлениях, совершенных лицами, входящими в состав воинских формирований, или членами их семей на территории Украины, применяется законодательство Украины и действуют суды, прокуратура и другие компетентные органы Украины.

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется:

а) в случае совершения лицами, входящими в состав воинских формирований, или членами их семей - гражданами Российской Федерации - преступлений против Российской Федерации, а также против лиц, входящих в состав воинских формирований, или членов их семей - граждан Российской Федерации;

б) в случае совершения лицами, входящими в состав воинских формирований, преступлений при исполнении служебных обязанностей в местах дислокации воинских формирований.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, применяется законодательство Российской Федерации и действуют суды, прокуратура и другие компетентные органы Российской Федерации.

3. Компетентные органы Сторон могут обращаться друг к другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных настоящей статьей. Такие обращения будут рассматриваться незамедлительно и благожелательно.

Статья 20

1. Украинская Сторона сохраняет за лицами, входящими в состав воинских формирований, и членами их семей право собственности на принадлежащее им недвижимое имущество (жилые дома, дачные и садовые строения, гаражи и т.д.).

2. Лицам, входящим в состав воинских формирований, и членам их семей, выезжающим за пределы Украины на постоянное жительство, Украинская Сторона предоставляет возможность вывоза или продажи принадлежащего им имущества.

Статья 21

Военнослужащие воинских формирований обеспечиваются командованием воинских формирований служебной жилой площадью, находящейся в его распоряжении.

Статья 22

Стороны обеспечат для лиц, входящих в состав воинских формирований, и членов их семей равные с гражданами Украины права на обучение в учебных заведениях общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования, прием в детские дошкольные учреждения, а также на охрану здоровья и другие виды социального обслуживания. Порядок расчетов в связи с реализацией настоящей статьи определяется отдельным соглашением.

Статья 23

Черноморский флот Российской Федерации, находящийся на территории Украины, обязуется принимать все необходимые меры в соответствии с законодательством Украины по сохранению экосистемы и предотвращению загрязнения в местах его дислокации, взаимодействует в этих целях с соответствующими органами Украины.

Статья 24

Для разрешения споров относительно толкования и применения настоящего Соглашения создается Смешанная комиссия.

Смешанная комиссия будет действовать на основании принятых ею правил.

В случае, если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданный ей спор, он будет разрешаться дипломатическим путем в возможно короткий срок.

Статья 25

Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Обмен уведомлениями о выполнении процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения, будет произведен одновременно с обменом уведомлениями о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 г. ( 643_075 ) и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 г. ( 643_077 ).

Настоящее Соглашение заключается на 20 лет, отсчитываемых с даты начала его временного применения. Срок действия Соглашения будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о прекращении действия Соглашения не позднее чем за один год до истечения срока его действия.

Совершено в Киеве 28 мая 1997 г. в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Российскую Федерацию За Украину
В.Черномырдин П.Лазаренко
"Дипломатический вестник",
N 8 Август 1997 г.
МИД Российской Федерации

Немає коментарів:

Дописати коментар