-->

01.12.14

Постанова засідання ради Полтавського обласного громадського об′єднання «Союз Чорнобиль»

Від 19 листопада 2014 року м.Полтава

Про хід виконання органами державної влади в Полтавській області постанови Кабінету Міністрів України № 440 від 03.09.2014 р. «Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішенням судів, виконання яких гарантується державою.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови ПОГО «Союз Чорнобиль» Шкурпели В.П. з питання порядку денного, запитання членів ради та відповіді на них відповідальних представників органів державної влади, Король Н.Л., тимчасово виконуючої обов′язки начальника Державної виконавчої служби в Полтавській області, Шелудько В.І., начальника юридичного відділу Головного управління державного казначейства в  Полтавській області Носенка В.М., заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області рада констатує, що постанова КМ України № 440 лише вселила надію ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи на погашення, в майбутньому, заборгованості по рішенням судів, виконання яких гарантується державою, але не позбавила їх страху за можливість відновлення пенсійних та компенсаційних виплат, у розмірах, встановлених судовими рішеннями. Не з′ясованими питаннями залишилося питання визначення заборгованості по пенсійним виплатам за рішенням судів, які не виконуються органами Пенсійного фонду України з 01.11.2011 року та участь цих органів (БОРЖНИКІВ) у встановлені правомірності наданих даних, внесених до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень виконання судових рішень.

Члени ради «Союз Чорнобиль» висловлюють глибоке занепокоєння тим, що постанова КМ України № 440 стане лише піар- акцією , тому, що дана постанова не зобов′язує жодний державний орган (БОРЖНИК) визначити суми виплат заборгованості по судовим рішенням та та надання їх Кабінету Міністрів України для формуванню бюджетних асигнувань на погашення заборгованості на 2015 рік. 

Велике занепокоєння у чорнобильців, значній частині яких не виплачуються пенсійні та компенсаційні виплати в розмірах, встановлених судами на відсутність в постанові № 440 жодного натяку інформованості громадськості про хід виконання як даної постанови, так і реалізації вимог Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

Рада також відмічає ряд незручностей, які виникають при оформленні пакета документів, необхідних для вирішення питання про виконання рішень судів – це і повторні звернення до суду за отриманням дублікатів виконавчих листів та очікування їх рішення з цього питання, це і оформлення, належним чином, копій рішення судів. Є, досить складною для інвалідів-ліквідаторів, проблема особистої доставки пакету документів в обласний центр.

Від чорнобильців області надходять нарікання на відсутність, зі сторони Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Полтавській області, інформованості населення щодо реалізації постанови КМ України № 440 .

В роботі ради ПОГО «Союз Чорнобиль» взяв участь народний депутат Бублик Юрій Васильович. 

Як в ході підготовки засідання ради, так і на засіданні поступило ряд питань і пропозицій, які, на думку членів ради, могли б не тільки вдосконалити механізм виконання Порядку погашення заборгованості за рішенням судів, а й прискорили б відновлення порушених прав і гарантій чорнобильців на повноцінний соціальний захист.

Виходячи із вище викладеного, рада Полтавського обласного громадського об′єднання «Союз Чорнобиль» - 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

Зобов′язати правління ПОГО «Союз Чорнобиль» в триденний термін систематизувати питання та пропозиції, висловлені на засіданні ради, відносно практичного застосування постанови Кабінету Міністрів України № 440 від 03 вересня 2014року та направити їх за належністю відповідним органам влади для реагування та надання офіційних відповідей.

Звернутися з пропозицією до Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Полтавській області щодо спрощення механізму подачі документів, необхідних для виконання рішення судів та проінформувати населення області про постанову КМ України № 440 та порядок її реалізації.

За результатами наданих офіційних відповідей від органів державної влади , в термін до 15 грудня 2014 року підготувати Аналітичну записку та надати її Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України для відповідного реагування.

Контроль за виконанням даної постанови залишити за Шкурпелою В.П. головою ПОГО «Союз Чорнобиль».

Голова ПОГО «Союз Чорнобиль» В.П.Шкурпела

Немає коментарів:

Дописати коментар