-->

12.11.15

Будемо і далі здавати свої права!?

Досить дивним виявляється бажання чорнобильців Кіровоградщини їздити у маршрутках за картками. Хто наштовхнув їх на таку думку?

Може сама Віта Атамнчук! Може не бажання відстоювати свої права? А може як завжди хтось вже домовився?

В умовах коли в чорнобильців крок за кроком відбирають їх права, таке рішення можна вважати зрадою, адже відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” підприємства усіх форм власності та підпорядкування, які виконують перевезення пасажирів, зобов’язані забезпечувати права на пільги громадян щодо користування транспортом загального користування, до якого, зокрема, відносяться автобуси, що виконують перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі.

Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Будь-які обмеження пільгових перевезень, зокрема по кількості категорій пільговиків, прийняті місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, є порушенням чинного законодавства.

Згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” правом пільгового проїзду користуються:

- ветерани війни (статті 12 – 14);
- особи, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 15);
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 16).

Згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (стаття 20);
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 (стаття 21);
- діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою (стаття 30).

Згідно із статтею 2 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” реєстрація місця проживання особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Враховуючи зазначене, особи, які користуються пільгами згідно чинного законодавства, мають право на пільговий проїзд незалежно від місця реєстрації та проживання. Виплата компенсації за пільговий проїзд проводиться рай(міськ) управлінням праці та соціального захисту населення за місцем придбання проїзного документа (квитка).

Відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176, вартість квитка це сума, що складається з вартості проїзду автобусом, автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої), вартість проїзду - сума, за якою автомобільний перевізник, автомобільний самозайнятий перевізник здійснює перевезення, що включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану вартість.

Особи, що користуються пільгами з оплати проїзду автобусами міжміського та/або приміського сполучення, звертаються у квиткову касу автостанції для внесення відповідної позначки до касової відомості та отримання квитка на пільговий проїзд.

Щорічно у Державному бюджеті України передбачається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок якої здійснюється компенсаційні виплати транспортникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян за соціальною ознакою.

Згідно із Бюджетним кодексом України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України.

Компенсація транспортним підприємствам за пільговий проїзд окремим категоріям громадян повинна проводитися відповідно до укладених договорів між головним розпорядником бюджетних коштів та транспортним підприємством в межах передбачених у відповідному місцевому бюджеті коштів на зазначену мету в міру надходження субвенції з державного бюджету.

Відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, (далі - ЄДАРП) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117, для здійснення розрахунків за надані послуги, управління звіряє інформацію, що міститься в Реєстрі лише з інформацією, яка надходить від підприємств та організацій, що надають ці послуги, згідно з формою "2-пільга".

Оскільки програмне забезпечення ЄДАРП не дозволяє здійснювати електронну звірку з організаціями, що надають послуги з проїзду, відшкодування здійснюються за розрахунками, які надані перевізниками.

Водночас, механізм обліку кількості перевезених окремих категорій громадян та проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд на державному рівні відсутній.

Розмір компенсації, а також встановлення кредиторської (дебіторської) заборгованості, визначаються відповідним бюджетним призначенням, але не більше за:

- суми втрат доходів від пільгових перевезень (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256) на міських та приміських автобусних маршрутах звичайного режиму руху, що визначається як добуток кількості пільгових пасажирів (пасажиро-кілометрів), на встановлену, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548, вартість проїзду;

- суми збитків від пільгових перевезень (ст. 36, 40 Закон України «Про автомобільний транспорт») на міських та приміських маршрутах звичайного режиму руху, що визначається, виходячи з загальних фактичних витрат перевізника на обслуговування цих маршрутів (в межах нормативно- розрахункових витрат), в частині, пропорційній питомій вазі пільгових пасажирів у їх загальному фактичному обсязі;

- суми, що забезпечує рентабельність міських та приміських перевезень у звичайному режимі руху у розмірі, не більшому за 10%;

- суми втрати доходів від пільгових перевезень на міжміських автобусних маршрутах, розрахунок яких виконується за формою № 2-пільга.

Як бачемо законодавче вреголювання є, так що, будемо і далі здавати свої права!?


Немає коментарів:

Дописати коментар