-->

12.04.16

П Р О П О З И Ц І Ї

до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб"

Прийнятий Верховною Радою України 17 березня 2016 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" не може бути підписаний з таких підстав.

Законом передбачені зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що суттєво розширюють коло осіб, яким надаватимуться пільги та компенсації як постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, відновлюється надання пільг та компенсацій громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається надання відповідних пільг та компенсацій членам сім'ї померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, незалежно від наявності причинного зв'язку його смерті з Чорнобильською катастрофою, також відновлюється неефективний та застарілий механізм надання соціальних пільг для усіх категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Пропонований Законом підхід не відповідає єдиній політиці держави у системі реформування надання пільг, компенсацій і гарантій окремим категоріям громадян шляхом забезпечення їх адресності з урахуванням середньомісячного доходу сім'ї. 

Передбачені Законом зміни також призведуть до додаткових витрат з Державного бюджету України (за прогнозними розрахунками Міністерства фінансів України, реалізація Закону потребуватиме щорічно додаткових видатків з Державного бюджету України в сумі 1,5 млрд гривень), а за відсутності відповідного визначення джерел доходів бюджету та в умовах обмеженості бюджетних ресурсів і суттєвого падіння економіки держави спричинять розбалансування Державного бюджету України. Тож Закон не відповідає нормі частини третьої статті 95 Конституції України щодо прагнення держави до збалансованості бюджету.

Окремі положення Закону запроваджують переваги, що не відповідає конституційним принципам рівності громадян перед законом та недопущення привілеїв (стаття 24 Конституції України). Так, положення про заборону на будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати пенсій працюючим пенсіонерам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (пункт 14 Закону, що надійшов на підпис), дискримінує інші категорії працюючих пенсіонерів, для яких чинним законодавством встановлено обмеження щодо виплати пенсії у разі продовження роботи після призначення пенсії (Закон України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"). 

Положення Закону, що надійшов на підпис, щодо надання права неповнолітнім дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, на пільги та пенсійне забезпечення незалежно від наявності причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою також є дискримінаційним стосовно членів сімей померлих постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до цієї ж категорії 1, яким відповідні пільги та пенсії надаються лише у разі, якщо смерть годувальника пов'язана з Чорнобильською катастрофою (статті 20, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи").

Положення Закону щодо відновлення компенсацій та пільг громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є соціально несправедливими стосовно громадян, віднесених до категорії 3, яким відповідні преференції надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї (постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 389). 

У зв'язку з наведеним вважаю за необхідне наголосити, що питання надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту громадян, у тому числі й громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути врегульовано комплексно, з урахуванням соціально-економічного стану в державі та фінансових можливостей Державного бюджету України. В іншому випадку будь-які гарантії матимуть популістський характер і не будуть реалізовані.

Тому не можу погодитися із пропонованим Законом механізмом надання пільг та компенсацій і пропоную Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" відхилити.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

Немає коментарів:

Дописати коментар