-->

08.06.16

На комітеті розглянуті питання

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (реєстр. № 4714)

У законопроекті пропонується встановити розміри мінімальних додаткових пенсій за шкоду,заподіяну здоров’ю, для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в залежності відпрожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пропонуються також заборонити будь-якеобмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії наЧорнобильській АЕС, надати право для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать для категорії 2, на першочергове безоплатне надання щорічно санаторно-курортних путівокабо виплата компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Зокрема, пропонується особам, які віднесені до категорії 1, призначати щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, при цьому розмірзазначеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не може бути нижчим для:

§ інвалідів І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

§ інвалідів ІІ групи – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

§ інвалідів ІІІ групи, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотківпрожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати щомісячної додатковоїпенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю.

Пропонується також скасувати обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та виплачувати їмпенсії у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу) незалежно від місця роботи, заборонивши застосування для них будь-якого обмеження,тимчасового чи постійного призупинення виплати пенсій або щомісячного довічного грошового утримання (зміни до статті 58 Закону).

Головне науково-експертне управління, загалом підтримує необхідність покращення соціального захисту, які постраждали внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи. Разом із тим, висловилені зауваження щодо змісту проекту.

За результатами обговорення Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідківаварії на Чорнобильській АЕС (реєстр. № 4714).

http://komekolog.rada.gov.ua

В И С Н О В О К
на проект Закону України «Про внесення змін Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» 
(№ 4714 від 24.05.2016 р.)

У законопроекті, який «розроблено з метою поліпшення соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС» (пункт 2 Пояснювальній записці до проекту), пропонується внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (у подальшому – Закон) відповідні зміни. У цих змінах, зокрема, передбачено, що: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать для категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  щорічно забезпечуються безплатними санаторно-курортними путівками у першочерговому порядку або їм компенсується вартість самостійного санаторно-курортного лікування (зміни до статті 21 Закону); розмір щомісячної додаткової пенсії  за шкоду, заподіяну здоров'ю, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, не може бути нижчим: зокрема: для інвалідів І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; для інвалідів ІІ групи – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; для інвалідів ІІІ групи, а також хворих внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зміни до статті 50 Закону). Розмір додаткової  пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та дітей-інвалідів із числа осіб, віднесеним до категорій 2, 3, 4, не може бути нижчим 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зміни до статті 51 Закону). Пропонується також скасувати обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та виплачувати їм пенсії у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу) незалежно від місця роботи, заборонивши застосування для них будь-якого обмеження, тимчасового чи постійного призупинення виплати пенсій або щомісячного довічного грошового утримання (зміни до статті 58 Закону). 

Головне науково-експертне управління, загалом підтримує необхідність покращення соціального захисту, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Разом із тим, вважає до доцільне висловити щодо змісту проекту  наступне. 

1. Не заперечуючи щодо  визначення на підзаконному рівні окремих питань, що стосуються порядку надання відповідних соціальних виплат актами Кабінету Міністрів України, Головне управління у своїх висновках неодноразово наголошувало, що за змістом відповідних положень Конституції України вирішення питань, що стосуються права на відповідні соціальні виплати та їх розмірів, належить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади. Такий підхід випливає зі змісту пунктів 1 та 6 частини 1 статті 92 Конституції України, згідно з якими виключно законами України визначаються: «права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина; основи соціального захисту…». Тому, на нашу думку, розміри додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, (як і інших соціальних гарантій), мають визначатися безпосередньо законом, причому, для всіх категорій осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

2. Головне управління вважає, що визначення на законодавчому рівні  нижньої межі розмірів щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю лише для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, та дітей-інвалідів не повною мірою відповідає конституційному принципу рівності громадян перед законом (стаття 24 Конституції України). Це пояснюється тим, що визначення мінімального розміру вказаної пенсії для інших категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на такому рівні у проекті не передбачається.

Аналогічне за змістом зауваження стосується й питання «вибіркового» скасування обмеження  виплати пенсій для працюючих пенсіонерів - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Головне управління у своїх висновках неодноразово зазначало, що не підтримує встановлення обмеження виплат  працюючим пенсіонерам пенсій, призначених у солідарній системі загальнообов’язкового пенсійного страхування для будь-якої категорії одержувачів. Тому в цілому управлінням підтримується загальна  спрямованість цієї пропозиції законопроекту. Водночас звертаємо увагу на необхідність забезпечення рівності всіх громадян перед законом  виходячи, зокрема, із конституційних положень, згідно з якими всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21), а також є рівними перед законом (стаття 24 Конституції України). Необґрунтованим виглядає зняття вказаних обмежень для окремих категорій пенсіонерів і з точки зору дотримання принципів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування щодо рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (стаття 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). У зв’язку з цим, вважаємо більш доцільним здійснити комплексний перегляд положень  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» в частині обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам та скасувати їх не тільки для учасників ліквідації аварії на Чорнобильської АЕС, а й для всіх пенсіонерів, зважаючи на те, що розміри пенсій  обчислюються, виходячи із заробітної плати, з якої вже були сплачені всі податки та страхові внески. 

2. Слід також зазначити, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету, що визнається і у п. 5 Пояснювальної записки до проекту.  Тому  відповідно до вимог частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України та частини 3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України до проекту повинно бути надане фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів щодо скорочень витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету, які необхідні у разі, якщо зміни показників бюджету передбачають збільшення його витрат, для досягнення збалансованості бюджету.

Узагальнюючий висновок:  за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

      Керівник Головного управління                                          В.І. Борденюк 
       Вик.:  Н.О. Лаврухіна

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

РІШЕННЯ
від 1 червня 2016 року № ______

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (реєстр. № 4714)

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (реєстр. № 4714 від 24.05.2016 р.), поданийнародними депутатами України Дирівим А.Б., Рибаком І.П., Дзюбликом П.В., Недавою О.А., Єднаком О.В., Балицьким Є.В., Москаленком Я.М., Валентировим С.В.,Тригубенком С.М., Колєсніковим Д.В., Сажком С.М., Комітет зазначає.

Законопроект передбачає внесення змін та доповнень до статей 21, 50, 51, 53, 58 та 60 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

У законопроекті пропонується встановити розміри мінімальних додаткових пенсій за шкоду, заподіяну здоров’ю, для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в залежності від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пропонуються також заборонити будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надати право для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать для категорії 2, на першочергове безоплатне надання щорічно санаторно-курортних путівок або виплата компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Зокрема, пропонується особам, які віднесені до категорії 1, призначати щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, при цьому розмір зазначеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не може бути нижчим для:

§ інвалідів І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

§ інвалідів ІІ групи – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

§ інвалідів ІІІ групи, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю.

Пропонується також скасувати обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та виплачувати їм пенсії у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу) незалежно від місця роботи, заборонивши застосування для них будь-якого обмеження, тимчасового чи постійного призупинення виплати пенсій або щомісячного довічного грошового утримання (зміни до статті 58 Закону).

Головне науково-експертне управління, загалом підтримує необхідність покращення соціального захисту, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи. Разом із тим, висловило зауваження щодо змісту проекту.

Не заперечуючи щодо визначення на підзаконному рівні окремих питань, що стосуються порядку надання відповідних соціальних виплат актами Кабінету Міністрів України, Головне управління у своїх висновках неодноразово наголошувало, що за змістом відповідних положень Конституції України вирішення питань, що стосуються права на відповідні соціальні виплати та їх розмірів, належить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади. Тому, на думку Головного управління, розміри додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, (як і інших соціальних гарантій), мають визначатися безпосередньо законом, причому, для всіх категорій осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

Головне управління вважає, що визначення на законодавчому рівні нижньої межі розмірів щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю лише для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, та дітей-інвалідів не повною мірою відповідає конституційному принципу рівності громадян перед законом (стаття 24 Конституції України). Це пояснюється тим, що визначення мінімального розміру вказаної пенсії для інших категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на такому рівні у проекті не передбачається.

Аналогічне за змістом зауваження стосується й питання "вибіркового" скасування обмеження виплати пенсій для працюючих пенсіонерів - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Головне управління у своїх висновках неодноразово зазначало, що не підтримує встановлення обмеження виплат працюючимпенсіонерам пенсій, призначених у солідарній системі загальнообов’язкового пенсійного страхування для будь-якої категорії одержувачів. Тому в ціломууправлінням підтримується загальна спрямованість цієї пропозиції законопроекту. Водночас, ГНЕУ вважає більш доцільним здійснити комплексний перегляд положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" в частині обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам та скасувати їх не тільки для учасників ліквідації аварії на Чорнобильської АЕС, а й для всіх пенсіонерів, зважаючи на те, що розміри пенсій обчислюються, виходячи із заробітної плати, з якої вже були сплачені всі податки та страхові внески.

У висновку Головного науково-експертного управління зазначено, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету, що визнається і у п. 5 Пояснювальної записки до проекту. Тому відповідно до вимог частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України та частини 3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України до проекту повинно бути надане фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін дозаконодавчих актів щодо скорочень витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету, які необхідні у разі, якщо зміни показників бюджетупередбачають збільшення його витрат, для досягнення збалансованості бюджету.

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернутина доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Враховуючи викладене, Комітет в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС(реєстр. № 4714).

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Москаленка Ярослава Миколайовича.

Перший заступник
Голови Комітету
А.ДИРІВ


Немає коментарів:

Дописати коментар