-->

02.08.16

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 липня 2016 р. № 457 
Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України

Відповідно до статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" Кабінет Міністрів України постановляє:
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАНЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2016 р. № 457
ПОРЯДОК 
розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України (далі - петиція).
2. Петиція - особлива форма колективного звернення громадян до Кабінету Міністрів України, яке подається та розглядається відповідно до статті 23-1 Закону України “Про звернення громадян” (далі - Закон) та цього Порядку.
3. Громадяни можуть звернутися з петиціями до Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції, визначеної Конституцією УкраїниЗаконом України“Про Кабінет Міністрів України”, іншими законами.
Не можуть вважатися петиціями заяви і скарги, порядок подання та розгляду яких встановлено кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, господарсько-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Законами України “Про судоустрій і статус суддів” та “Про доступ до судових рішень”Кодексом адміністративного судочинства УкраїниЗаконом України “Про запобігання корупції”, а також порядок подання та розгляду яких по суті визначено Законом.
4. Громадяни можуть звернутися з петиціями до Кабінету Міністрів України безпосередньо через офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади) (далі - Урядовий портал) або через веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів громадян на підтримку петиції (далі - громадське об’єднання).
5. Автор (ініціатор) петиції або громадське об’єднання заповнюють спеціальну форму на Урядовому порталі та розміщують текст петиції.
Під час заповнення форми автор (ініціатор) петиції зазначає прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, контактний телефон, а також адресу електронної пошти.
Громадське об’єднання, яке здійснило збір підписів громадян на підтримку петиції, під час заповнення форми зазначає своє найменування, відомості про державну реєстрацію громадського об’єднання, місцезнаходження, а також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання керівника (особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання).
Автор (ініціатор) петиції повинен ідентифікуватися на Урядовому порталі або веб-сайті громадського об’єднання (зокрема, за допомогою електронних систем ідентифікації “Bank-ID”, “сервісу коротких повідомлень” (SMS), електронного цифрового підпису або інших методів ідентифікації, передбачених відповідними веб-сайтами).
Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.
6. У петиції повинні бути викладені суть звернення та пропозиції. У заголовку петиції зазначається її короткий зміст.
Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
7. Петиція оприлюднюється на Урядовому порталі протягом двох робочих днів з дня надіслання її автором (ініціатором).
Дата оприлюднення петиції на Урядовому порталі, веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів громадян на її підтримку.
8. Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Урядовому порталі або веб-сайті громадського об’єднання.
Під час заповнення форми громадянин зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, адресу електронної пошти та активує позначку “Підтримую”.
Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, повинен ідентифікуватися на Урядовому порталі або веб-сайті громадського об’єднання (зокрема, за допомогою електронних систем ідентифікації “Bank-ID”, “сервісу коротких повідомлень” (SMS), електронного цифрового підпису або інших методів ідентифікації, передбачених відповідними веб-сайтами).
9. У разі невідповідності петиції вимогам, зазначеним у пунктах 3 і 6 цього Порядку, вона не оприлюднюється або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня її надіслання чи виявлення невідповідності петиції зазначеним вимогам повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням відповідних роз’яснень.
Не оприлюднюється і не розглядається петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк з дня її надіслання повідомляється автор (ініціатор) петиції.
Надіслана громадським об’єднанням петиція, яка не відповідає встановленим цим Порядком вимогам, не може бути оприлюднена або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що повідомляється громадське об’єднання не пізніше трьох робочих днів з дня надіслання петиції чи виявлення її невідповідності зазначеним вимогам.
10. Під час збору підписів громадян на підтримку петиції, оприлюдненої на Урядовому порталі, Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат) забезпечує:
безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання петиції, без участі громадянина;
фіксацію дати і часу оприлюднення петиції та підписання її громадянином.
11. Петиція розглядається в порядку, встановленому статтею 23-1 Закону, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше ніж трьох місяців з дня її оприлюднення.
12. Петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка набрала необхідну кількість підписів громадян на її підтримку в установлений строк, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається цим громадським об’єднанням Кабінетові Міністрів України із зазначенням інформації про дату початку збору підписів на підтримку петиції, дату її надіслання, загальну кількість та перелік осіб, які підписали петицію (чи посилання на джерело зазначеної інформації в Інтернеті), строк збору підписів, найменування громадського об’єднання та адресу електронної пошти для оприлюднення на Урядовому порталі.
13. Організацію розгляду петицій забезпечує Секретаріат.
14. Секретаріат проводить перевірку:
змісту петиції та наданих автором (ініціатором), громадським об’єднанням відомостей на відповідність вимогам Закону та цього Порядку;
дотримання громадським об’єднанням вимог Закону під час збору підписів громадян.
15. На Урядовому порталі розміщується така інформація:
1) у разі розміщення петиції громадянином:
дата початку збору підписів громадян на підтримку петиції;
загальна кількість та перелік осіб, які підписали петицію;
дата початку розгляду петиції, яка набрала необхідну кількість підписів громадян на її підтримку в установлений строк;
2) у разі надіслання петиції громадським об’єднанням:
відомості про громадське об’єднання (найменування, відомості про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання, відомості про керівника (особу, уповноважену представляти громадське об’єднання), місцезнаходження);
дата початку збору підписів громадян на підтримку петиції, дата надіслання петиції, загальна кількість та перелік осіб, які підписали петицію (чи посилання на джерело зазначеної інформації в Інтернеті);
строк збору підписів громадян на підтримку петиції, адреса електронної пошти громадського об’єднання;
3) оголошення про підтримку або непідтримку Прем’єр-міністром України петиції;
4) відповідь автору (ініціатору) петиції.
Також на Урядовому порталі забезпечується можливість пошуку петиції за змістом або іншими реквізитами.
16. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідну кількість підписів громадян на її підтримку, після закінчення строку збору підписів не розглядається як петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку подання і розгляду порушеного питання відповідно до Закону.
17. Збір підписів громадян на підтримку петиції, яка набрала необхідну кількість підписів, припиняється.
18. Розгляд петиції, яка набрала необхідну кількість підписів громадян на її підтримку протягом не більше ніж трьох місяців з дня її оприлюднення, здійснюється невідкладно, але не більше ніж протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
19. Інформація про початок розгляду петиції оприлюднюється на Урядовому порталі не пізніше ніж через три робочих дні після набрання необхідної кількості підписів громадян на її підтримку, а у разі надходження петиції від громадського об’єднання - не пізніше ніж через два робочих дні після її отримання.
20. Секретаріат протягом одного робочого дня після дати початку розгляду петиції надсилає її відповідним органам виконавчої влади для розгляду порушених у ній питань.
Відповідні органи виконавчої влади протягом двох робочих днів після надходження петиції надсилають органові виконавчої влади, який визначений у листі Секретаріату першим, пропозиції щодо її підтримки або непідтримки з відповідним обґрунтуванням. Зазначений орган протягом трьох робочих днів готує узагальнені пропозиції щодо підтримки або непідтримки Прем’єр-міністром України петиції з відповідним обґрунтуванням із зазначенням позиції інших органів виконавчої влади та надсилає їх Секретаріатові за підписом керівника разом із завізованим ним проектом відповіді автору (ініціатору) петиції або громадському об’єднанню.
21. Секретаріат протягом двох робочих днів після отримання пропозицій, що надійшли від зазначеного першим у листі Секретаріату органу виконавчої влади, опрацьовує їх та передає керівництву Секретаріату для доповіді Прем’єр-міністру України.
У разі подання пропозиції щодо підтримки Прем’єр-міністром України петиції разом з такою пропозицією за потреби подаються проекти резолюцій щодо підготовки відповідних проектів нормативно-правових актів, спрямованих на вирішення порушених у петиції питань.

22. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку розгляду петиції на Урядовому порталі у відповідному розділі оприлюднюється оголошення з відповідним обґрунтуванням щодо підтримки або непідтримки її Прем’єр-міністром України, а також надсилається відповідь автору (ініціатору) петиції або громадському об’єднанню.

Публікації документа
  • Урядовий кур'єр від 30.07.2016 — № 142

Немає коментарів:

Дописати коментар