-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Наш Телеграм канал        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

28.12.2016

Щодо відшкодування витрат на оплату «чорнобильських» відпускних та відображення їх у бухгалтерському обліку.

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII (далі – Закон № 796-XII) установлено гарантовані державою компенсаційні виплати, доплати, різні види допомоги та пільги, які стосуються всіх постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи громадян відповідно до категорій.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі – Закон № 504/96-ВР) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Додаткова відпустка громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається відповідно до п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону № 796-XII та дає право особам, віднесеним до категорії 1 та 2, на використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих (16 календарних) днів на рік. Ця відпустка є гарантованою державою пільгою, а тому роботодавець зобов'язаний забезпечити це право працівника впродовж календарного року.

Необхідно зазначити, що відпустка громадянам, віднесеним до категорій 1 та 2, визначена Законом № 796-XII як пільга та компенсація.

На відміну від виду щорічних відпусток, зазначена відпустка не пов'язана із робочим процесом і надається незалежно від часу роботи на підприємстві, установі, організації.

Фінансування видатків на відшкодування витрат на оплату відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та 2, провадиться відповідно до ст. 1 Закону України «Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення» та Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936.

Згідно пп. 9 п. 4 Порядку № 936 дні додаткової відпустки оплачуються за рахунок держбюджету.

Для одержання фінансів із бюджету на оплату чорнобильських відпусток роботодавцю необхідно подати до місцевого управління соцзахисту населення пакет документів. Серед них, зокрема: списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера; графік відпусток; розрахунок витрат на додаткові відпустки на наступний рік тощо.

Зробити це потрібно не пізніше ніж за два місяці до початку нового бюджетного року. У подальшому реєстрацію поновлюють щороку.

Для того, щоб правильно відображати у бухгалтерському обліку операції по чорнобильських виплатах, необхідно чітко розділити, що відповідно до чинного законодавства входить до фонду оплати праці (далі – ФОП).

Відповідно до 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 до фонду додаткової заробітної плати належить, зокрема оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Зважаючи на те, що оплата такої додаткової відпустки відноситься до фонду оплати праці вважаємо, що її нарахування повинне відображатися в бухгалтерському обліку аналогічно заробітної плати.

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженому наказом Мінфін від 31.12.99 р. № 318. Згідно п. 23 П(С)БО 16 «Витрати», до складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Тобто нарахування відпускних відображається в обліку аналогічно заробітній платі не зважаючи на те, що вони підлягають компенсації за рахунок держбюджету.

Тому сума нарахованих відпускних, в тому числі і оплата додаткової відпустки працівникам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи включається до складу тих витрат, до яких відноситься і заробітна плата відповідних працівників, а саме: 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

Наприклад, якщо відпускні нараховано адміністративному персоналу, вони включаються до адміністративних витрат, та в бухгалтерському обліку відображаються наступним чином:

Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Шкуренкова Ганна

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Профі-Аудит»
E-mail: profi@profi-audit.kherson.ua
Тел.: (0552) 42-33-31

Комментариев нет:

Отправить комментарий