-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Наш Телеграм канал        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

19.02.2018

Висновок Головного науково-експертного управління від 25.05.2017

В И С Н О В О К
на проект Закону України «Про внесення змін до
 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо удосконалення окремих
 положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (№ 6292 від 05.04.2017 р.)

У законопроекті пропонується відновити право на безоплатне санаторно-курортне лікування окремих осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на пенсійне забезпечення, а також встановити нижні межі вартості компенсаційних виплат вартості продуктів харчування, щорічної компенсації у разі втрати годувальника тощо.

Головне науково-експертне управління загалом підтримує зазначену законодавчу ініціативу як таку, що спрямована на відновлення порушених прав постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС осіб  та посилення їх соціальної захищеності.


1. Разом з тим звертаємо увагу на необхідність перегляду найближчим часом усього механізму забезпечення громадян України соціальними гарантіями з огляду на наявні недоліки його функціонування. Перш за все, на нашу думку, визначення умов соціальної підтримки окремих категорій громадян необхідно здійснювати в рамках єдиного порядку із встановленням загальних критеріїв її надання, а не за окремими категоріями осіб без з’ясування їх реальних потреб. При цьому слід врахувати, що основною умовою побудови належної системи соціального захисту є встановлення об’єктивної величини основних соціальних стандартів: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, пенсії і похідних від них розмірів дійсних доходів громадян, що значною мірою допоможе вирішувати людині питання життєзабезпечення самостійно, створити умови економії коштів на адміністративні заходи і бюджетні втрати при перерозподілі фінансування.

2. Вважаємо, що зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо визначення  мінімальних розмірів пенсій по інвалідності Законом та положення розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту не узгоджується із частиною 3 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в якій зазначено, що мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом. Для встановлення ж мінімального розміру інших пенсії має застосовуватися прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

3. Підтримуючи позицію про скасування обмеження максимального розміру пенсії (на рівні 10740 грн.), зважаючи на те, що розміри пенсій громадян обчислюються з тієї величини заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески, вважаємо, що таку пропозицію слід поширити на всіх пенсіонерів з метою недопущення порушення їх прав щодо рівності перед законом. 

Це ж стосується і пропозиції про скасування обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів, яке слід поширити на всіх працюючих пенсіонерів.

4. Разом з тим,  вважаємо за доцільне відмітити, що реалізація такої законодавчої ініціативи потребуватиме додаткових бюджетних витрат, що визнається і у Пояснювальній записці до проекту. У зв’язку з цим слід звернути увагу на необхідність дотримання вимог  статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України щодо необхідності подання суб’єктами права законодавчої ініціативи фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), яке стосується законопроектів, прийняття якого призведе до змін показників бюджету не лише у поточному році, а й у подальшому. У зв’язку з цим до проекту має бути надано відповідне фінансово-економічне обґрунтування з урахуванням того, що, якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів  України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.


Керівник Головного управління                                          В.І.Борденюк


Вик.: Т.М. Макійчук, Н.О. Лаврухіна

Комментариев нет:

Отправить комментарий