-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Наш Телеграм канал        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

27.01.2019

Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2019 р. №

Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, що додається.

2. Установити, що згідно із Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим цією постановою, пенсії у 2019 році перераховуються в березні.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 795 „Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 36, ст. 2407);

постанову Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 486 „Про внесення змін до Порядку перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1780).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 2019 р. №
ПОРЯДОК
проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

1. Цим Порядком визначено механізм проведення перерахунку відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії. 

2. Перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок, крім тих, які на дату проведення перерахунку переведено з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону (за зверненнями, які надійшли з 1 січня року, в якому проводиться перерахунок).

3. Перерахунку підлягають пенсії:
4. Коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, визначається за такою формулою:
де ЗСЦ – показник зростання споживчих цін за попередній рік (у відсотках);

ЗСЗ – показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком (у відсотках), що визначається за такою формулою:

ЗСЗ = Псзп (1) : Псзп (2) × 100 % – 100 %,

де Псзп (1) – показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення;

Псзп (2) – показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Із 2021 року показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, визначатиметься як співвідношення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, із показником середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений пунктом 5 цього Порядку, може бути збільшено, але він не повинен перевищувати 100 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, та дата перерахунку пенсій визначаються щороку Кабінетом Міністрів України у межах бюджету Пенсійного фонду України.

5. У 2019 році показник середньої заробітної плати (доходу) збільшується шляхом множення у 2019 році показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року, на коефіцієнт, визначений згідно з пунктом 4 цього Порядку.

Кожен наступний перерахунок у зв’язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх роках показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески.

6. При перерахунку пенсій у зв’язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, призначених відповідно до Закону, застосовується величина оцінки одного року страхового стажу, визначена статтею 25 Закону на дату проведення перерахунку.

При перерахунку пенсій у зв’язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, враховуються суми доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, суми індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законодавством).

Якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до цього Порядку, розмір пенсії зменшується, пенсія перераховується при наступному збільшенні показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії.

7. Після збільшення відповідно до цього Порядку показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, він застосовується:

при проведенні наступних перерахунків пенсій, переведенні з одного виду пенсії на інший (крім умов, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону);

при призначенні пенсії відповідно до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

8. Перерахунок пенсії особам, яким пенсію / щомісячне довічне грошове утримання призначено відповідно до Митного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України „Про Кабінет Міністрів України”, „Про державну службу”, „Про Національний банк України”, „Про дипломатичну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про прокуратуру”, „Про статус народного депутата України”, „Про судоустрій і статус суддів”, „Про судову експертизу”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, проводиться для визначення частини розміру, обчисленої відповідно до Закону.

Якщо розмір пенсії, обчислений відповідно до Закону, буде більшим від розміру пенсії, обчисленого відповідно до Митного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України „Про Кабінет Міністрів України”, „Про державну службу”, „Про Національний банк України”, „Про дипломатичну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про прокуратуру”, „Про статус народного депутата України”, „Про судоустрій і статус суддів”, „Про судову експертизу”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, проводиться автоматичне, без звернення особи, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом, за матеріалами пенсійних справ, про що органи Пенсійного фонду України інформують зазначених осіб шляхом надсилання листа або смс-повідомлення на номер мобільного телефону операторів мобільного зв’язку України.

Для переведення пенсії на умови, передбачені Законом, особа у будь-який час може звернутися до органів Пенсійного фонду України для переведення на пенсію / щомісячне довічне грошове утримання за нормами законодавчих актів, передбачених абзацами першим та другим цього пункту, з установленням розміру пенсії / щомісячного довічного грошового утримання, отримуваного до такого переведення, з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла заява про переведення.

Додаткові матеріали

Комментариев нет:

Отправить комментарий