-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Наш Телеграм канал        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

16.05.2019

Білоєнко В.М.

Щодо ПРЯМОЇ ДІЇ
в диспозитивній ч. 3 ст. 59 Закону України №796-12
(про що саме зазначається у заявах до УПФУ)


Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII від 03.10.2017 р., внесені зміни в ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ, а саме, частина 3 статті 59 цього Закону викладена в наступній редакції: "Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб - з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року". Вказані зміни набрали чинності з 01.10.2017р.

Законодавець, Верховна Рада України, приймаючи вказані зміни у зазначену норму права, яка з дня прийняття цього Закону існувала як диспозитивна, а не імперативна норма права, в якій доречі про це і зазначено (або, або): «пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону (№ 796-ХІІ) або за бажанням таких осіб - з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року», причому у даному випадку законодавець мав на увазі пенсію по інвалідності відповідно до статті 54 цього Закону, як «державну» пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка може призначатися за бажанням громадянина у розмірі відшкодування фактичних збитків, що також підтверджено відсилочною нормою права ч. 2 ст. 59 цього Закону: «пенсії по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи військовослужбовцям за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або відповідно до статті 54 цього Закону».

От же, законодавець, приймаючи Закон № 796-ХІІ, встановив дві диспозиції обчислення пенсії по інвалідності у ч. 3 ст. 59 – право вибору отримувача пенсії по інвалідності щодо її обчислення за його бажанням: або за першою відсилочною диспозицією – «відповідно до цього Закону», або за другою диспозицією ПРЯМОЇ ДІЇ«з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року».

Причому, обчислення пенсії по інвалідності за першою відсилочною диспозицією – «відповідно до цього Закону», це обчислення пенсії по інвалідності згідно існуючих на момент прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII від 03.10.2017 р. умов, порядку призначення та мінімальних розмірів пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначених актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань, діючих та чинних положень на той момент ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ (і до речі, щодо військовослужбовців дійсної строкової служби, у доповненні пунктом 9-1 постанови КМУ № 1210 від 23.11.2011 року у Кабміну не було ніякої необхідності), а обчислення пенсії по інвалідності за другою диспозицією ПРЯМОЇ ДІЇ«з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року» передбачає обчислення пенсії по інвалідності і точно не «відповідно до цього Закону», а точно і тільки спеціальне виключне пряме обчислення пенсії по інвалідності з певного розрахункового розміру - з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, та відповідно до встановлених державою правил та положень щодо повного відшкодування шкоди, пов’язаного з пошкодженням здоров’я та втратою працездатності у відсотках, про що, до речі, йдеться у ст. ст. 16, 50 Конституції України та у ст. ст. 1, 13 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ:

  • «Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципі соціального захисту людей, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
  • «Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її за пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
До того ж також хочу звернути увагу на той факт, що в ст. 54 Закону № 796-ХІІ йдеться про призначення пенсії, а в ч. 3 ст. 59 цього Закону йдеться виключно про обчислення за бажанням громадянина (особи) вже призначеної колись пенсії по інвалідності, що є зовсім різними правочинами та є різними праворегулюваннями у різних правовідносинах.

Комментариев нет:

Отправить комментарий