-->

26.06.20

Ініціативна група Харківської області

Наразі до Дня Конституції України

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст. 3).

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8).

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу є обов'язком держави (ст. 16).

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19).

З А Я В А
до голови Харківської обласної державної адміністрації Кучера О.В. від 22.06.2020 року щодо незаконного розпорядження облдержадміністрацією спільним майном членів територіальних громад сіл, селищ та міст Харківської області 

(заява була проголошена та підписана 22.06.2020 року на мирних зборах громадян, які брали участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, а також інших громадян, які з різних причин постраждали від радіоактивного опромінення та інших шкідливих чинників на території Комунального неприбуткового підприємства Харківської обласної ради «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»)

За рішенням Уряду України і завдяки діям (правочинів) Харківської обласної державної адміністрації Комунальне неприбуткове підприємство ХОР «ОКСДРЗН» став медзакладом 2-ї черги у лікуванні хворих на covid-19.

Ми, члени територіальних громад сіл, селищ та міст Харківської області, враховуючи викладене ЗАЯВЛЯЄМО про порушення наших КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ і ГРОМАДЯНИНА. МИ, ЛЮДИ і ГРОМАДЯНИ - НОСІЇ ВЛАДИ, НЕ НАДАВАЛИ ЗГОДИ на використання Комунального неприбуткового підприємства ХОР «ОКСДРЗН» медзакладом 2-ї черги у лікуванні хворих на covid-19.

ВИМАГАЄМО НЕГАЙНО НАВЕСТИ В ЦЬОМУ ПИТАННІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ВІДПОВІДНО ДО ПРЯМИХ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.

Також вимагаємо надати відповідь на суспільно важливе питання:

На якій підставі Ви та ваші підлеглі з Харківської обласної державної адміністрації надали згоду про використання нашої спільної членів територіальних громад сіл, селищ та міст Харківської області власності - КНП ХОР «ОКСДРЗН», яка знаходиться під тимчасовим керуванням Харківської обласної Ради, - медзакладом 2-ї черги у лікуванні хворих на covid-19, без порад та надання згоди власниками цього медзакладу - членів територіальних громад сіл, селищ та міст Харківської області?

Сповіщаємо, що збір підписів триває не тільки в Харківській області, тому що в Диспансері (КНП ХОР «ОКСДРЗН») лікувалися громадяни, які брали участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, а також інші громадяни, які з різних причин постраждали від радіоактивного опромінення та інших шкідливих чинників, з Полтавської та Сумської областей.

Для повернення Диспансеру до спеціалізованого лікування громадян, які брали участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, а також інших громадян, які з різних причин постраждали від радіоактивного опромінення та інших шкідливих чинників, призиваємо всіх бажаючих організувати збір підписних листів (кожний у двох оригінальних екземплярах) за наданою формою та направити їх на зазначену у Заяві адресу (підвезти), а також зателефонувати до контактної особи.

Не дамо посадовцям можливості порушувати конституційне право громадян з особливим статусом, які брали участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, а також інших громадян, які з різних причин постраждали від радіоактивного опромінення та інших шкідливих чинників, на щорічне медичне обслуговування, диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах (ст. 16 Конституції України, ч. 1 ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону України 796-XII).


Немає коментарів:

Дописати коментар