-->

16.06.20

Відшкодування витрат підприємствам за надані додаткові відпустки «чорнобильцям»

Департамент соціального захисту населення компенсує підприємствам витрати за надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за місцем їх основної роботи (служби), як це передбачено Порядком використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (ст. 20, 21 та 30) право на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік мають особи з числа постраждалих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, а також один із батьків дитини, якій встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

Для отримання компенсації витрат за надання додаткової відпустки підприємствам необхідно надати до департаменту:

1) щорічно, не пізніше, ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року:
  • паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов’язані із заробітною платою;
  • список громадян, отримувачів компенсаційних виплат і допомоги по підприємству із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця проживання, ідентифікаційного податкового номера;
  • графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний рік.
2) до 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування:
  • розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг;
  • реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище, ім’я по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний податковий номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги;
  • завірені у встановленому порядку копії наказів про надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • інформацію про банківські реквізити, на які перераховуються кошти.
Звертаємо увагу керівників підприємств!
  • у разі зміни відомостей, в тому числі найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, а також списків громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно повідомляти про такі зміни департамент соціального захисту населення протягом 20 днів наступного місяця.
  • керівники підприємств особисто несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до департаменту та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат.

Немає коментарів:

Дописати коментар