-->

19.02.21

Обговорення проектів нормативно-правових актів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2021 р.                                                                                                       №

Деякі питання надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям 
громадян у готівковій формі

Відповідно до пункту 8 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям громадян у готівковій формі, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 196 „Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 27, ст. 969);

постанову Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 197 „Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 27, ст. 970).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2021 р. №
ПОРЯДОК

надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям громадян у готівковій формі1. Цим Порядком визначається механізм надання пільг окремим категоріям громадян у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

Пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах надаються у готівковій формі в разі прийняття такого рішення сільськими, селищними, міськими радами територіальних громад або їхніми виконавчими органами.

У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах відповідні пільги продовжують надаватись у безготівковій формі.

2. Дія цього Порядку поширюється на окремі категорії громадян, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах згідно із законами України.

Сільські, селищні, міські ради територіальних громад або їхні виконавчі органи мають право визначати інші категорії громадян, на яких буде поширюватися дія цього Порядку, відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.3. Пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах надаються шляхом виплати особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, грошових коштів (далі – грошова виплата).

Пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах надаються громадянам, які мають таке право, шляхом компенсації вартості проїзду за здійснені поїздки (далі – компенсація).

4. Сільські, селищні, міські ради територіальних громад або їхні виконавчі органи затверджують розмір грошової виплати та компенсації, періодичність і строки їх виплати.

Особам, які мають право на пільги з оплати проїзду, одночасно за кількома законами України, грошова виплата або компенсація надається відповідно до одного із законів України.

5. Грошову виплату проводять виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад:

особам, які одержують пенсію та державну соціальну допомогу, – шляхом перерахування коштів на поточні рахунки в уповноважених банках або виплатні об’єкти поштового зв’язку на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр), автоматизованої системи обробки документів з призначення і виплати пенсій (АСОПД/КОМТЕХ) і даних Пенсійного фонду України без особистого звернення пільговика;

особам, які не одержують пенсії та державної соціальної допомоги, – шляхом перерахування коштів на їхній поточний рахунок у банку на підставі заяви особи, яка має право на відповідні пільги, і даних Реєстру;

одному з батьків дитини з інвалідністю та дітей (віком від шести років), які мають право на пільговий проїзд, на поточний рахунок у банку матері або батька такої дитини на підставі заяви і даних Реєстру.

6. Особам, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах, виплата компенсації проводиться виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад за місцем перебування особи на обліку в Реєстрі на підставі заяви та проїзних квитків шляхом перерахування коштів на поточний рахунок пільговика в уповноваженому банку.

7. Розмір отриманої грошової виплати, компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

8. Грошові виплати, компенсації проводяться відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2009 р. № 464/156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 липня 2009 р. за № 592/16608.

9. Особам, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах і перебувають на обліку в Реєстрі за місцем проживання в адміністративно-територіальній одиниці, у якій не запроваджено надання пільг у готівковій формі, під час оплати проїзду в адміністративно-територіальній одиниці, у якій запроваджено надання пільг з оплати проїзду у готівковій формі, видається проїзний квиток, завірений посадовою особою транспортного підприємства, яка прийняла відповідну оплату, шляхом зазначення прізвища, імені, по батькові такої особи, проставлення власного підпису та штампа цього підприємства із зазначенням дати поїздки, назви населеного пункту.

Відшкодування вартості проїзду таким особам проводиться виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад за місцем перебування особи на обліку в Реєстрі на підставі її заяви та проїзних квитків шляхом перерахування коштів на поточний рахунок пільговика в уповноваженому банку.

10. У разі ненадання пільговику грошової виплати, компенсації відповідно до цього Порядку питання вирішується в судовому порядку.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2021 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), після слів „районних у містах (у разі їх утворення) рад” доповнити словами „ , виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад”.

2. У Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2006 р., № 8, ст. 439; 2014 р., № 74, ст. 2007; 2019 р., № 61, ст. 2133; 2020 р., № 43, ст. 1389):

1) в абзаці шостому пункту 4 слова „та органам місцевого самоврядування” виключити;

2) доповнити пунктом 41 такого змісту:

„41. Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, надається сільським, селищним, міським радам територіальних громад або їхнім виконавчим органам з метою надання пільг, передбачених законами України, пільговикам”.

Додаткові матеріали


1 коментар:

Анонім сказав...

Будем надеяться что этот дебильный проэкт так и останется неосуществлённым проэктом.

Дописати коментар