-->

18.09.21

Постанова КМУ № 902 від 26 серпня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2021 р. № 902
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення
виконання рішень суду у 2021 році

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Забезпечення виконання рішень суду” (далі - бюджетні кошти) для забезпечення виконання рішень суду, прийнятих національними судами, а також виплати судового збору, виконавчих витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України “Про виконавче провадження”.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

боржник - Мінсоцполітики, Нацсоцслужба та її територіальні органи, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (далі - районні органи соціального захисту населення), центри з нарахування та здійснення соціальних виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - центри з нарахування та здійснення соціальних виплат), визначені судом боржниками у виконанні рішення суду;

стягувач - фізична особа, на користь якої винесено рішення;

рішення - рішення суду, що набрали законної сили.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

4. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Нацсоцслужба та її територіальні органи, регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, центри з нарахування та здійснення соціальних виплат.

5. Бюджетні кошти спрямовуються з дотриманням такої пріоритетності напрямів:

1) забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі рішень на користь стягувача (далі - грошове зобов’язання), щодо якого винесено рішення, боржниками у виконанні яких визначено Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу, а також виплати судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України “Про виконавче провадження”;

2) забезпечення виконання грошових зобов’язань щодо виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань разової грошової допомоги до 5 травня у розмірах, визначених Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, боржниками у виконанні яких визначено регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, центри з нарахування та здійснення соціальних виплат;

3) забезпечення виконання грошових зобов’язань щодо інших соціальних виплат (крім зазначених у підпункті 2 цього пункту), боржниками у виконанні яких визначено територіальні органи Нацсоцслужби, регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, центри з нарахування та здійснення соціальних виплат;

4) забезпечення виплати суми судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України “Про виконавче провадження”, боржниками у виконанні яких визначено територіальні органи Нацсоцслужби, регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, центри з нарахування та здійснення соціальних виплат.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на здійснення видатків, які не пов’язані з напрямами, зазначеними в пункті 5 цього Порядку, та фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

7. Черговість виконання рішень визначається боржником за датою їх надходження до боржника, в межах однієї дати - за датою набрання рішенням законної сили, якщо рішення, які виконуються за датою набрання ними законної сили, прийнято стосовно декількох позивачів, - за прізвищами в алфавітному порядку.

8. Боржник формує окремі списки за черговістю виконання рішень відповідно до пріоритетності спрямування коштів, визначеної пунктом 5 цього Порядку (далі - списки).

9. Розподіл бюджетних коштів між боржниками здійснюється Мінсоцполітики з дотриманням пріоритетності напрямів пропорційно потребі в забезпеченні виконання рішень на підставі інформації, наданої Мінсоцполітики Нацсоцслужбою та регіональними органами соціального захисту населення за встановленою Мінсоцполітики формою.

Регіональні органи соціального захисту населення розподіляють бюджетні кошти між районними органами соціального захисту населення та центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат з дотриманням пріоритетності їх спрямування пропорційно потребі в забезпеченні виконання рішень на підставі інформації, сформованої відповідно до черговості.

Нацсоцслужба розподіляє бюджетні кошти між територіальними органами з дотриманням пріоритетності їх спрямування пропорційно потребі за списками, сформованими на підставі рішень.

10. Боржник перераховує кошти стягувачу відповідно до визначених пріоритетності та черговості виконання рішень (списків).

Під час визначення потреби в бюджетних коштах для забезпечення виконання рішень на наступний місяць обов’язково враховується залишок непогашених грошових зобов’язань за рішеннями під час формування боржником окремих списків на наступний місяць.

Боржник бере бюджетні зобов’язання та проводить платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом.

11. Районні органи соціального захисту населення та центри з нарахування та здійснення соціальних виплат щомісяця до 5 числа подають регіональним органам соціального захисту населення інформацію про потребу в бюджетних коштах для забезпечення виконання рішень, підготовлену відповідно до пріоритетності з дотриманням черговості їх виконання за встановленою Мінсоцполітики формою.

12. Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отриману від районних органів соціального захисту населення та центрів з нарахування та здійснення соціальних виплат інформацію про потребу в бюджетних коштах для забезпечення виконання рішень і не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів подають Мінсоцполітики узагальнену інформацію про потребу в бюджетних асигнуваннях на зазначені цілі в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

13. Мінсоцполітики після надходження від регіональних органів соціального захисту населення узагальненої інформації про потребу в бюджетних коштах для забезпечення виконання рішень не пізніше ніж протягом трьох робочих днів перераховує бюджетні кошти регіональним органам соціального захисту населення відповідно до розподілу бюджетних коштів у межах помісячного розпису асигнувань.

14. Регіональні органи соціального захисту населення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня перераховують бюджетні кошти на рахунки районних органів соціального захисту населення та центрів з нарахування та здійснення соціальних виплат відповідно до розподілу бюджетних коштів.

15. Районні органи соціального захисту населення та центри з нарахування та здійснення соціальних виплат протягом трьох робочих днів перераховують бюджетні кошти на рахунки стягувачів, відкриті в установі уповноваженого банку.

16. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Казначейство щомісяця до 10 числа інформує Мінсоцполітики про обсяг касових видатків бюджетних коштів у кожній області та м. Києві і коди економічної класифікації видатків бюджету.

2 коментарі:

Unknown сказав...

І знов держава посміялась над ліквідаторами, цією постановою, виплатять різницю до 8-ми мінімальних пенсій за віком, тільки тим у кого є рішення суду, а іншим - нічого.

Анонім сказав...

Д, ладно "выплатит" по решению суда 6-8-10 не смеши тапочки. На данный момент нет ни одного решения по 10-8-6 положительного решения. На блогах прошло решение харьковского окружного суда по 10-8-6 - отказано. В решении суда указано согласно КСУ норма 10-8-6 судья подтверждает о ее законном применении, но отказывает по причине отсутсвия урегировании ее в ст. 54, так как в установленные КСУ сроки депутаты ВРУ не внесли изменения в ст. 54 прописав норму 10-8-6. Далее по мнению судьи для ПФУ нет механизма законодтельно выполнять 10-8-6, также кроме внесения 10-8-6 в ст. 54 - КМУ в постановлениях должны это прописать и механизм исполения для ПФУ. В остатке КСУ открыл для чернобыльцев 10-8-6, а ВРУ и КМУ так и не приняли изменения проигнорировав решение КСУ. Все суды по 10-8-6 обречены на провал, так как Третьякова протянула минимальные выплаты в ст. 54 и механизм исполнения в фиксированной денежной единице 1 группа - 6000 тыс.грн, вторая 4800 грн и т.д. Одним словом нет норм в статье, нет положительного решения.

Дописати коментар