-->

20.01.23

Про право на щорічну разову грошову допомогу до 5 травня за 2022 рік

В умовах війни зменшення розмірів державних соц. стандартів та гарантій (зокрема, щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни) - є допустимим і не може розцінюватися, як звуження права на соціальний захист (ВС КАС, справа №580/2869/22 від 16.11.2022 р.)

Фабула судового акту: Особа з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, що мала право на щорічну разову грошову допомогу до 5 травня за 2022 рік відповідно до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII (далі також - Закон № 3551-XII), звернулась із позовом до Пенсійного фонду у зв’язку із тим, що вважала, що розмір цієї допомоги мав бути 8 мінімальних пенсій за віком, а сплатили лише 3906 гривень. Позивач просив зобов’язати ПФУ цю суму доплатити, оскільки вважав, що у чинному законодавстві норми, якою б надавалось право Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) зменшувати розмір зазначеної грошової допомоги.

Суд першої інстанцій задовольнив його позов, фактично визнавши, що йому має сплачуватись саме 8 мінзп такої допомоги, як це передбачено в діючій редакції Закону. Але це рішення не підтримав апеляційний суд, який зазначив, що абз.3 пп.2, п.22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі - БК України), установлено, що в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов`язкового державного соціального і пенсійного страхування. Тому, враховуючи конституційні положення, що дозволяють обмеження свобод і прав, крім деяких (до яких соцзабезпечення не відноситься), під час війни, враховуючи норму БК України - КМУ затвердив Порядок №540, яким установив, що виплата грошової допомоги у 2022 році здійснюється для II групи - у розмірі 3906 гривень. А оскільки ця сума вже виплачена позивачу, тому його права не порушені.

Із цим висновком погодився і ВС КАС, розглядаючи касаційну скаргу позивача. Колегія суддів ВС пояснила наступним:

Так, до введення воєнного стану і прийняття спірного порядку КМУ - у зв`язку з прийняттям КСУ рішення від 27 лютого 2020 року у справі 1-247/2018 (3393/18) ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» застосовувалась такій редакції: «Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах: інвалідам I групи - десять мінімальних пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій за віком; III групи - сім мінімальних пенсій за віком».

Однак, у зв’язку із введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану, і його продовженням - зобов’язано КМУ невідкладно забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов`язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Статтею 64 Конституції України встановлено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Стаття 46 Конституції - яка якраз регламентує питання соціального захисту - у цьому переліку, як бачимо - відсутня. Тобто, право соціального захисту, гарантоване ст. 46 Конституції України, може бути обмежено в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Враховуючи це, законодавець в абз.3 пп.2, п.22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК України установив, що в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації КМУ може приймати рішення щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов`язкового державного соціального і пенсійного страхування.

На виконання цих положень, КМУ своєю постановою («Деякі питання виплати у 2022 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань») затвердив Порядок № 540, за яким разова грошова допомога до 5 травня у 2022 році виплачується в таких розмірах: особам з інвалідністю внаслідок війни II групи - 3906 грн.

ВС КАС констатував, що враховуючи вищезазначене, а також рішення КСУ від 22 травня 2018 року № 5-р/2018, від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012, від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011 (пункт 2.1), від 8 жовтня 2008 року № 20-рп/2008 (пункт 5), ст.4Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статтю 15 Європейської конвенції з прав людини - держава, виходячи з існуючих фінансово-економічних можливостей має право вирішувати соціальні питання на власний розсуд. Тобто у разі значного погіршення фінансово-економічної ситуації, виникнення умов воєнного або надзвичайного стану, необхідності забезпечення національної безпеки України, модернізації системи соціального захисту тощо держава може здійснити відповідний перерозподіл своїх видатків з метою збереження справедливого балансу між інтересами особи та суспільства.

Отже у цій справі:

ВС КАС сформулював такі правові висновки у спірних правовідносинах:

- право позивача, як особи з інвалідністю внаслідок війни 2-ї групи, на виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком відповідно до ст. 13 Закону № 3551-XII, підпадає під гарантії, передбачені ст. 46 Конституції України, які відповідно до ст. 64 Конституції України можуть бути тимчасово обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану;

- положення ч.7 ст. 20 та абз.3 пп.2, п.22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК України як спеціального закону, що прийняті у 2022 році, не визнавалися Конституційним Судом України неконституційними, а тому є чинними та обов`язковими для виконання всіма суб`єктами приватного та публічного права;

- Кабінет Міністрів України (КМУ) з огляду на запровадження в Україні воєнного стану, може приймати рішення щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, зокрема і щодо зменшення щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань;

- з огляду на запровадження в Україні воєнного стану та для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації прийняття Кабінетом Міністрів України такого рішення - не може розцінюватися, як звуження права на соціальний захист, таке рішення покликане, передусім, фінансово забезпечити заходи правового режиму воєнного стану в Україні та заходи загальної мобілізації.

47 коментарів:

Анонім сказав...

Якщо бійцю ЗСУ, платити 3900, а ліквідаторові в вісім разів більше,то де тут логіка і совість!?

Анонім сказав...

Почему народ обращается в суды? Да потому, что несовершенное законодательство. Чернобыльский закон вообще состряпан под различные периоды жизни: немного советской эпохи, немного эпохи развала и гиперинфляции, плюс кусок мутного капитализма. Вот люди и щимятся в различные лазейки. Что не запрещено, то разрешено. Вспомните Остапа Бендера, и его 400 способов, подъёма денег не нарушая уголовный кодекс. Вспомните п.1293!!!

Анонім сказав...

Не было бы шустрых адвокатов , которые рубят бабло на чем попало, в том числе и на темных пятнах в законах, не было бы и желающих. Все взаимосвязано: есть спрос , есть предложение.

Анонім сказав...

Висловлюю свою думку:всі виплати ліквідаторам повинні нараховуватись в якій зоні небезпеки працював, інвалідність н яким чином впливати фінсово не повинна.

Анонім сказав...

Любой мутняк имеет свой финансовый лимит. Думаете много отсудили по п.1293?! Тут, как говорится "время-деньги". Или своего рода МММ. Выиграли те кто был первым, под чутким руководством пробивных адвокатов, пока власть поняла, что лазейку пора закрывать. А потом ,все помните, кто в князья, а кто на самое дно. Одно слово "побратимы". Да не смешите этим поганялом друг друга.

Анонім сказав...

Не у вісім разів більше, а в розмірі вісім мінімальних пенсій, для інвалідів війни незалежно чи вовни вони ЗСУ чи ліквідатори.

Анонім сказав...

Так какого хрена власть не исполняет того, что написано черным по белому? Почему мы все время доказываем в судах их же каракули в законах? Закон должен быть доступен и понятен простому человеку, а не двухсмысленные трактовки и подтексты. Потом всякие шамбиры, и подобные ему чинуши, пудрят людям мозги.

Анонім сказав...

В военное время закон ограничивается, в том числе и социальные обязательства. Когда в бюджете дыра, откуда Вам будут платить? Ну ок, суд выиграли, а дальше? исполнительный лист передаёте в казначейство и дальше? очередь ведь никто не отменял по списку на виплаты, а главное на эти цели выделяется совсем крохи по бюджету на казначейство по данной статье - выплаты по решению судов. В итоге, всё зависает и никто не выплачивает - даже по решению суда. Ау, здесь только один выход - принимайте как есть и ищите другие варианты поднять бабло. Бюджет 2023-2024 год - это урезание всех расходов. Поймите наконец, как раньше уже не будет. Каждый сам за себя. Госудрство самоустранилось. Вырвал - выжил. Ну а распустил нюни - получил по харе. Вот Вам и жизнь!

Анонім сказав...

Да, сейчас бы лет тридцать и наверное стоило валить куда глаза глядят, мир большой. Естественно за бугром надо что-то уметь делать. Там не проходят героические легенды и спекуляции. Мир, а особенно европейская территория, вступает в эпоху смуты и нестабильности. Что будет завтра - неизвестность. Основная масса инвалидов-ликвидаторов сейчас в неплохих финансово-пенсионных условиях, по сравнению с пенсиями остального рабочего класса. И наверное каждый мечтает прожить подольше в таких условиях. Но, как оказалось, все настолько шатко, что неизвестно, что будет в ближайшей перспективе, где все может накрыться медным тазом.

Віталій сказав...

Я все розумію відносно пенсій Чорнобильців, без яких світові не існувати.А що ніхто ніде не пом'янув про зарплати народним обранцям, суддям і т.д. А їхні пенсії у п'ять разів перебільшують Чорнобильські.
Так що обговорювати законні підстави в нарахуванні пенсій Чорнобильцям не по-трібно.

Анонім сказав...

Боярские пенсии необсуждаются , так как это каста небожителей. Тут хоть обсуждай необсуждай на том и слезем. А ликвидаторы хоть и получают неплохие пенсии, но в любом случае люди из народа. Поэтому живем тихо, соседям по подъезду о размере пенсии не говорим, через укрпочту стараемся не получать, а почему, да потому, что не поймут. Вот шахтерские пенсии понимают, а наши почему-то нет.

Анонім сказав...

Шановне товариство,у наших коментах було обговорено всі виплати та події,крім Папи та Всевишнього,але про одну виплату виплату забули харчування,гроші платять незалежно від групи всім однаково,чому?

Анонім сказав...

Взагалі і вцілому правильно,але різниця в роботі,місця роботи,термін роботи,є!

Анонім сказав...

Биологические нормы никто не отменял. Хотя для 1 и 2 категориям денежная разница есть. Для сравнения, гуманитарную помощь , в виде продуктов, переселенцам дают одинаково, не зависимо от социального статуса. Вообще вопрос компенсации на питание, хоть и есть в законе, а на сегодня - мелочь да приятно, но такое отношение к компенсации, со стороны Минсоца, а конкретнее к ее сумме, говорит о том , что эта компенсация потеряла свою актуальность. Болтается эта норма в законе без должного внимания, ну есть и есть, пока кто нибудь не предложит её "закрыть". Сколько статей закона не работают или пошли "под нож".

Анонім сказав...

Если бы должным образом работали и финансировались статьи закона, то "чернобыльцы" застали бы коммунизм при жизни. Рождение закона наверняка поедпологало, что пользоваться "коммунистическими льготами" будет приятно, но недолго. 100% расчет был на то, что основная масса вытянет ноги в ближайшие 5-10 лет после ЛПА. А тут тебе на, ошиблась наука. Поэтому пошла дальнейшая коррекция закона по его "улучшению".

Анонім сказав...

Да, естественно , есть разница в месте работы, годе работы , зоне и времени пребывания. Но все это касается при условии, что у человека есть инвалидность. Если нет инвалидности, все выше перечисленное , особо не сыграет на размер пенсии ликвидатора. Все выше перечисленное не есть аргументом для получения пенсии по инвалидности. А большинство связывают свою большую пенсию по инвалидности именно с годом, местом и т.д. Не будет мед. предписаний ,все героическое прошлое, будет уместно только на встречи со школьниками. Все блага открывает только наличие инвалидности. Кто это понял, тот вовремя подсуетился, а кто не понял остался с носом.

Анонім сказав...

Каждому отлистали положенное на работе ,по возвращению после ЛПА, согласно оклада, тарифам, году участия и т.д. Вот это и есть финансовое выражение в участии в ЛПА. Хотя этот вопрос спорный, так как плечом к плечу работал и колхозник и шахтер. Так все-таки за что платили после возвращения ? За колхоз, за шахту, или все таки надо платить было чисто за работу на ЛПА? Я все время говорю, что вся проблема в том, что власть не могла определить правильный статус аварии на ЧАЭС, так как подобная авария/катастрофа была впервые в СССР. Смешалось все в кучу: и командировка, и несчастный случай на производстве, и переподготовка через военкомат, а в последствии еще и «война». Вот и выдали , в итоге на-гора, неведому зверушку. И понеслось определение героев: военных, гражданских. А с пенсиями вообще полный винегрет и кавардак.

Анонім сказав...

Если бы власть хотела справедливой оплаты они могли установить ,,,стоимость,,,работы в каждой зон ,и было бы справедливо для всех ,,понятие 30 кс зоны притягивает многи мутных ликвидаторов и это всегда кому то выгрдно ..

Анонім сказав...

В процессе ликвидации, само понятие, как оплата работы не имеет четких границ. Работы выполнялись разнопрофильные, от грубой рабочей силы, служебных задач военного и ментовского профиля, и до научно-технологической деятельности. Как справедливо установить расценки? Вот и пошли по варианту оплаты командировки учитывая тариф, оклад? Опять же, что мы обсуждаем, оплату работы, или всеже пенсию по инвалидности? Пенсия по инвалидности имеет своё конкретное определение и причину - это участие в ЛПА!!! Этим всё сказано. Только процент потери и только связь должны определять размер пенсии.

Анонім сказав...

Яж теж про це писав,було б чітко: що,де,коли і скільки заробив.

Анонім сказав...

Частково з Вами непогоджуюсь,ми бур'ян в діда ,Сувака' на городі не пололи,а працювали в зоні Чаес,відповідно пенсійні виплати нараховуватись за роботу в зоні.

Анонім сказав...

А-а-а вот к чему кренится мнение, все-таки ликвидация - это банально оплачиваемая работа! Одно слово заробітчани! Тогда извольте все героические ксивы ,типа ИВ, на стол. И тогда будет честно. Да уж, надо радоваться тому, что ненька позволила сидеть ,одним местом, даже не на двух, а на трех стульях.

Анонім сказав...

Ответьте, почему работа в зоне, не дает большого влияния на пенсию по возрасту ликвидатору без инвалидности? Как-то не сильно ценит государство работу в зоне, то есть просто за участие в ликвидации. Выходит одного участия мало? Поэтому не стоит бравировать работой в зоне. Только инвалидность дает шанс к «успеху». Ключевое слово - инвалидность, а работа на ЛПА была оплачена в те далекие годы, и сегодня без инвалидности, работа на ЛПА , не стоила бы и выеденного яйца.

Анонім сказав...

Я,про це писав,що інвалідність ні вякому випадку не повинна відігравати ключову роль в нарахування пенсії,це моя думка.

Анонім сказав...

Тогда и пострадашиев 3 поколении подходят под статус ликвидаторов не ЧУДИ .

Анонім сказав...

Да,ліквідація-це робота,дивлячись в кого яка,один графіт лопатою скидав ,а інший курку ловив не знаючи де і як.

Анонім сказав...

Нарахунок,ксів',теперішнім ЗСУшникам теж треба положити,ксіви на столі,вони теж зарплату одержують чи як?

Анонім сказав...

Я я с вами полностью согоасен ,во первыхо чём пишуд дельцы что за зоны и кратность получили по приезду но посчёты были в основном не правильные ,но а гглавное согласно выездов и зон нельзя пролезть у кого их нет .

Анонім сказав...

В.Гайдак пытался протолкнуть предложение по базовой пенсии для ликвидаторов по годам участия, а инвалидность шла дополнением к базовой пенсии, но видать государство посчитало это слишком разорительным для бюджета, поэтому воз и ныне там. Аналогичная ситуация и с участниками боевых действий, никто им большую пенсию за участие в войне не обещает, только стандартная пенсия по группам , как инвалидам войны.

Анонім сказав...

Оплата в сегодняшней войне это прерогатива сегодняшней власти. Только советским срочникам в афгане да и в ликвидации платили чисто символические деньги. Тогда это называлось долг.

Макар сказав...

ЗСУ с УБД идет различе по зонам,если так доходчиво, и как правило з\п там разная - на передке или в тылу.А значит расчет пенсии будет по зарплате + УБД или группа. Так что можно успокоиться ,на нас обкатано,и мечтать о вечном...

Анонім сказав...

В Радянському Союзі по стацданих було близько 600000тисяч ліквідаторів,складається враження,що всі осталися в Україні,так ,що ніякого чудовства немає.

Анонім сказав...

При такому підході держави до подій Чаес,буде не тільки три покоління,а 133.

Анонім сказав...

Чем хуже жизнь тем больше будет льготников. Люди будут цепляться за любую возможность, чтобы выжить. Представьте , что вы на пороге пенсионного возраста, а стажа не хватает из-за прелестей современной жизни, или чудом вышли на пенсию с 2000 гривен. Кошмар, шок, ужас. Не судите, да не судимы будете.

uy3ig сказав...

Правильно чел сказал - на питание нужно платить не всем одинаково, а по объему желудка. Всем на комиссию - определять объем.

Анонім сказав...

Согласен, платить согласно размера желудка. Все, что вываливается из штанов, это и есть желудок. Некоторые будут претендовать на полторы, а то и на две тысячи харчовых. Думаю это справедливо.

Анонім сказав...

Наверное не из штанов, то многие неправильно поймут, а из-за пояса.

uy3ig сказав...
Автор видалив цей коментар.
uy3ig сказав...

А что это за дата такая - 5 мая? Или это в честь Дня Победы 9 мая? Так вроде бы это "не наш" украинский праздник. У нас все больше день рождения Степана Бендеры почитают.

Анонім сказав...

Может к Дню рождения Карла Маркса?

Анонім сказав...

На день С.Бендеры мы похмеляемся после встречи Нового года. У него, как раз первого января, а вот грошi к 5 мая, как раз в аккурат до Дня рождения немецкого бородача. Всё имеет скрытый смысл.

Анонім сказав...

Ми виконували роботу ту яку повинно було робити мчс і аналогічні служби і ми це робили в десятки разів дешевше чим той же мчс, так що навіть разова виплата при переході на інвалідність мчсника коштувала б десятки тисяч доларів, а так майже все робило призване м'ясо за копійки.

Микола сказав...

За те депутатам найшли дірку в бюджеті підняти зарплатню в двічи, а військовим, яки стали коліками та вбитими, ні грошей ні допомоги дибитись не можливо. Ковалі законів клепають закони тільки під себе.

Анонім сказав...

А вот как раз зона и кратность и являеться прказателем участвия в ликвидации и это должно быть основой то что именно подверждает участие в Ликвидации а не демогогии от случайных ПОБРАТИМОВ .

Анонім сказав...

надо пенсию добавкт хорошо кто был 86 году и только в 3 зоне чаэс ликвидаьорам эти ребята заслужили

Анонім сказав...

ликвидаторам 86 года кто работал в третей зоне это настоящие герои .а то смешали в кучу пенси.есть же разница 86 год и 90 год. когда и зоны убрали .

Анонім сказав...

можно работы выполнят разные особено 90 году .а кто шустрый и группы преобрёл надо пенси дават не за группу а за выпольниную работу

Дописати коментар