-->

25.01.12

Что такое буферная зона?

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2011 р.
за N 1319/20057
Про затвердження Порядку відвідування зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення

Відповідно до Законів України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" , "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему", "Про інформацію", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402, з метою впорядкування відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 18 лютого 2011 року N 159 "Про затвердження Порядку відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та іноземцями зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2011 року за N 243/18981.

3. Управлінню правового забезпечення (Поворозник Р.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В.Балога 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
02.11.2011 N 1157

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2011 р.
за N 1319/20057

ПОРЯДОК
відвідування зони відчуження
і зони безумовного (обов'язкового) відселення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему", "Про інформацію", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" з метою реалізації державної політики у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, дострокового зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему, а також для реалізації права громадян на відвідування з пізнавальною метою ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

1.2. Порядок визначає механізм організації відвідування робочими групами, комісіями, утвореними за рішеннями Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, та окремими посадовими особами органів державної влади, громадянами України, іноземними делегаціями, іноземцями та особами без громадянства (далі - відвідувачі) ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та забезпечення дотримання правил радіаційної безпеки під час перебування відвідувачів на зазначеній території.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
I зона (10-кілометрова зона) - територія в межах 10-кілометрового радіуса навколо Чорнобильської АЕС;
II зона (буферна) - територія від кордону 10-кілометрової зони до зовнішньої межі зони відчуження (крім м. Чорнобиля).

II. Організація відвідування зони
відчуження і зони безумовного
(обов'язкового) відселення

2.1. Організація відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення здійснюється Державним агентством України з управління зоною відчуження (далі - організатор).

2.2. Організація відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення посадовими особами органів державної влади, робочими групами, комісіями, утвореними за рішеннями Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, іноземними делегаціями здійснюється на підставі рішень відповідних органів, планів міжнародного співробітництва, міжнародних договорів.
Організація відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства здійснюється на підставі їх письмових запитів.
Письмовий запит про намір відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення подається громадянами України, іноземцями та особами без громадянства організатору за десять робочих днів до проведення відвідування.

2.3. У письмовому запиті громадянами України, іноземцями та особами без громадянства зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство та дані паспортного документа;
мета відвідування;
термін відвідування (час та дата в'їзду і виїзду);
об'єкт (маршрут), який плануються для відвідування;
характер та обсяг інформації, яку бажає отримати відвідувач;
особи, з якими плануються зустрічі (у разі необхідності).
Запит оформляється з вичерпними відповідями на всі запитання без скорочень і абревіатур.
У письмовому запиті на відвідування додатково вказується інформація щодо відсутності в осіб медичних протипоказань до перебування у зазначеній зоні.
Строк відвідування громадянами України, іноземцями та особами без громадянства території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення не може перевищувати 5 днів.

2.4. За результатами розгляду письмового запиту організатор має право відмовити громадянам України, іноземцям та особам без громадянства у відвідуванні зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.
Підставами для відмови у відвідуванні зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення громадянам України, іноземцям та особами без громадянства є:
недосягнення зазначеними особами вісімнадцятирічного віку;
незазначення у письмовому запиті особою даних, визначених пунктом 2.3 цього Порядку;
зазначення у запиті недостовірних відомостей;
настання несприятливих погодних умов;
загроза виникнення надзвичайної ситуації або пожежі у пожежонебезпечний період;
виконання ремонтних (науково-дослідних, технологічних) та інших робіт, які унеможливлюють перебування сторонніх осіб на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;
у разі отримання від правоохоронних органів інформації стосовно причетності особи до терористичної діяльності.

2.5. Програма відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - програма) (додаток 1) затверджується Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження або уповноваженою ним особою.
Пересування відвідувачів по території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення здійснюється за маршрутами, затвердженими організатором.

2.6. Перед відвідуванням зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення організатором проводиться інструктаж відвідувачів, на якому під особистий підпис доводяться вимоги Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 4 квітня 2008 року N 179/276, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 754/15445 (далі - Правила радіаційної безпеки), Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2 лютого 2005 року N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за N 552/10832 (далі - Основні санітарні правила), та Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 4 серпня 2006 року N 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за N 1067/12941 (далі - Правила фізичного захисту), цього Порядку та доводиться інформація щодо отримання можливої дози опромінення та відповідних цій дозі можливих наслідків для здоров'я.

2.7. Облік відвідувачів та програм фіксується у Книзі обліку відвідувань зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (додаток 2).

III. Санітарно-пропускний режим

3.1. На територію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення допускаються особи, які досягли 18 років і не мають медичних протипоказань щодо перебування в умовах іонізуючого випромінювання.

3.2. Контроль за радіаційним забрудненням відвідувачів, транспортних засобів при виїзді за межі зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення здійснюється на контрольно-пропускних пунктах "Дитятки" та "Паришів".
Дозиметричний контроль на межі I зони (10-кілометрової зони) і II зони (буферної) здійснюється на контрольно-дозиметричних постах "Лелів" та "Діброва".
Радіаційний контроль відвідувачів, що виїжджають із зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення електропотягом у напрямку м. Славутича, здійснюється на контрольно-дозиметричному посту "Семиходи".

3.3. Після закінчення відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виїзді за її межі відвідувачі проходять обов'язковий індивідуальний дозиметричний контроль одягу, взуття, особистих речей, а також транспортних засобів.

3.4. При забрудненні, що перевищує встановлені контрольні рівні, особистий одяг, взуття, речі підлягають дезактивації.

3.5. При забрудненні, що перевищує встановлені контрольні рівні, транспортні засоби проходять дезактивацію на пункті санітарного оброблення "Лелів".

3.6. При виявленні забруднення шкіряних покривів радіоактивними речовинами проводиться санітарне оброблення з дезактивацією.

IV. Пропуск на територію зони відчуження
і зони безумовного (обов'язкового) відселення

4.1. Пропуск на територію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та видача перепусток здійснюються відповідно до вимог Положення про в'їзд та виїзд громадян і транспортних засобів із зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, наведеного у додатку 6  до постанови Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 "Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

4.2. Перепустка за призначенням є документом, який надає право на пропуск і перебування на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення за визначеним маршрутом, що є частиною програми.
Перепустка дійсна з моменту її отримання до закінчення зазначеного в ній часу перебування на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

4.3. Перебування відвідувачів в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення без перепусток та паспортного документа забороняється.

V. Індивідуальний захист відвідувачів

5.1. Засоби індивідуального захисту відвідувачів поділяються на основні та додаткові.

5.2. Відвідувачі, що перебувають у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, мають бути одягнуті в основні засоби індивідуального захисту (закритий одяг, головний убір, закрите взуття).

5.3. Додаткові засоби індивідуального захисту використовуються з урахуванням особливостей відвідувань та погодно-кліматичних умов.

5.4. Організатор забезпечує облік індивідуальних доз опромінення відвідувачів, які визначаються розрахунковим методом за відповідно затвердженими методиками або шляхом вимірювань.

VI. Обов'язки відвідувачів

6.1. При відвідуванні зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення відвідувачі зобов'язані суворо дотримуватися Правил радіаційної безпеки , Основних санітарних правил, Правил фізичного захисту, програми, визначеного маршруту та рекомендацій супроводжуючої особи.

6.2. При перетинанні кордону зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення на контрольно-пропускному пункті "Дитятки" відвідувачі обов'язково повинні мати при собі паспортні документи.

6.3. Відвідувачі, що перебувають у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, зобов'язані:
суворо виконувати вимоги супроводжуючої особи щодо дотримання Правил радіаційної безпеки, Основних санітарних правил та Правил фізичного захисту;
вміти користуватися основними та додатковими засобами індивідуального захисту, використовувати одяг і взуття, максимально закриваючи тіло, руки та ноги;
дотримуватись вимог попереджувальних та заборонних знаків, плакатів з радіаційної безпеки;
дотримуватися затвердженої програми та маршруту;
дотримуватися радіаційної чистоти в місцях загального користування, не класти особисті речі на землю, не вживати їжу на відкритому повітрі;
вживати питну воду лише з водопровідної мережі м. Чорнобиля або привозну в упаковці заводу-виробника;
дотримуватися правил особистої гігієни.

6.4. Під час перебування в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення відвідувачам забороняється:
привозити із собою зброю;
вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;
приймати їжу та палити на відкритому повітрі;
ставити фото-, відеотехніку на землю;
вивозити за межі зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення будь-які предмети, які мають походження з цих зон;
вивозити за межі зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення продукцію рослинництва і тваринництва (овочі, фрукти, ягоди, гриби, рослини, рибу, інші продукти харчування, вирощені (вироблені) на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення) за винятком зразків для наукових цілей на підставі спеціального дозволу;
вивозити за межі території або ввозити на територію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення тварин (собак, котів тощо);
порушувати форму одягу (відкрите взуття, короткі штани, спідниці);
перебувати на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення без супроводжуючої особи;
виїжджати за межі зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення в додаткових засобах індивідуального захисту;
відвідувати їдальні в брудному одязі та взутті;
пити воду з криниць, річок та інших наземних джерел;
купатися, засмагати, ловити рибу, полювати, збирати фрукти, овочі, ягоди, гриби та інші продукти лісу;
вживати в їжу фрукти, гриби, ягоди, м'ясо диких тварин, птиці, риби та інші продукти харчування, вирощені в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення;
відвідувати I зону (10-кілометрову зону) і II зону (буферну) без погодження зі службою радіаційної безпеки та без супроводжуючої особи;
пересуватися по території I зони (10-кілометрової зони) і II зони (буферної) поза визначеними маршрутами.

VII. Обов'язки супроводжуючої особи

7.1. Супроводжуюча особа, відповідальна за супровід відвідувачів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, призначається наказом організатора.

7.2. Супроводжуюча особа зобов'язана:
знати та дотримуватися затвердженої програми та маршруту відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;
забезпечити безпеку відвідувачів під час відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;
у разі виникнення небезпечних природних явищ та інших обставин, що можуть вплинути на безпеку відвідувачів, припинити відвідування та вжити заходів щодо збереження життя та здоров'я відвідувачів, виходячи з конкретної ситуації;
не допускати безпідставного поділу групи відвідувачів (у разі групового відвідування), відставання чи відокремлення від неї окремих відвідувачів.

7.3. Супроводжуюча особа відповідає за належне виконання покладених на неї обов'язків.

VIII. Доступ та надання відвідувачам інформації

8.1. Доступ та надання відвідувачам інформації під час їх перебування в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, охорона державної таємниці здійснюються відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю" та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері.

8.2. Фото- і відеозйомка здійснюються з урахуванням вимог статті 46 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Забороняється фото- та відеозйомка: елементів системи фізичного захисту з оглядового павільйону біля об'єкта "Укриття"; СВЯП-1; СВЯП-2 та гідротехнічних споруд Чорнобильської АЕС.

8.3. Відвідувачі мають право отримувати від організатора інформацію щодо дози опромінення, яку вони могли отримати в результаті відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

Заступник Міністра
надзвичайних ситуацій України В.Бут


Немає коментарів:

Дописати коментар