-->

17.01.12

У вас еще есть статус...? Тогда мы идем к вам!

Вашему вниманию предлагается очередной проект Постановления в котором упоминается слово "оптимизация". Лично у меня это слово вызывает ассоциацию с урезанием, уменьшением, ликвидацией и т.д. Предлагаю ознакомиться с данным проектом и внести свои замечания и предложения.  Если мы не воспользуемся этой возможностью, власть скажет, что проект согласован с общественностью. А вопрос касается вашего статуса!!!
Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді

На виконання статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Положення про систему експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

1.2. Склад Центральної міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

1.3. Склад Центральної дитячої спеціалізованої лікувально-консультативної комісії по встановленню зв'язку хвороб та патологічних станів у дітей з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

1.4. Типовий штатний розклад технічної групи Центральної та регіональних міжвідомчих експертних комісій, Центральної та обласної дитячих спеціалізованих лікувально-консультативних комісій (додається).

1.5. Перелік міжвідомчих експертних комісій для дорослого населення по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді та регіони їх діяльності (додається).

1.6. Перелік спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій для дитячого населення по визначенню зв'язку хвороб та патологічних станів у дітей з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

1.7. Перелік медичної та персональної документації, що подається до експертних комісій для розгляду медичної експертної справи для дорослого населення щодо встановлення причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

1.8. Перелік медичної та персональної документації, що подається до дитячих спецЛКК для розгляду медичної експертної справи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (Головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. З метою оптимізації системи міжвідомчих медичних експертних комісій, обласних спецЛКК та ЛКК для дітей:

2.1.1. Провести мережу обласних спецЛКК для дорослого населення у відповідність до переліку, затвердженому п. 1.6 цього наказу.

2.1.2. Архіви ліквідованих ЛКК для дорослих передати до відповідних регіональних МЕК згідно з переліком, затвердженим у п. 1.6 цього наказу. Архіви ліквідованих регіональних МЕК передати до Центральної МЕК.

2.1.3. Провести реорганізацію обласних спецЛКК для дитячого населення згідно з переліком що додається.

2.1.4. Архіви ліквідованих ЛКК для дітей передати до Центральної дитячої спеціалізованої лікувально-консультативної комісії.

2.2. Визначити базові лікувальні заклади регіону (спеціалізовані диспансери, обласні лікарні, центри) та виділяти за поданням голів експертних комісій необхідну кількість ліжок для проведення експертного обстеження і верифікації діагнозів з метою підготовки до подання медичних експертних справ постраждалих на розгляд до експертних комісій.

2.3. Головним клінічним експертним закладом з верифікації діагнозів для проведення експертизи зв’язку захворювань, інвалідності і причин смерті з впливом іонізуючого випромінювання і наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для дорослих вважати Національний науковий центр радіаційної медицини Національної АМН України (ННЦРМ НАМН України), для дітей ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України, відповідні провідні лікувально-профілактичні установи МОЗ та НАМН України.

2.4. Забезпечити:

2.4.1. Першочергову госпіталізацію хворих для проведення поглибленого обстеження перед проведенням експертизи.

2.4.2. Обов'язкове проведення патолого-анатомічного або судово-медичного дослідження померлих при направленні медичної справи на розгляд до експертної комісії.

2.4.3. Подання медичними працівниками, які відповідальні за організацію медичного забезпечення постраждалих, медичних справ до експертних комісій.

2.4.4. Надання щороку до Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК відомостей про захворюваність, поширеність, смертність та інвалідність постраждалих контингентів населення за найбільш поширеними нозологічними одиницями, включеними до «Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» в порівнянні з населенням регіону, яке не зазнало впливу наслідків аварії на ЧАЕС.

2.4.5. Експертні комісії виробничими площами та технічним оснащенням.

2.4.6. Укомплектування посад технічної групи експертних комісій згідно з типовим штатним розписом.

3. Центральній міжвідомчій експертній комісії (Сушко В. О.) разом із Центральною дитячою спецЛКК (Боженко В. Б.) залежно від необхідності, але не менше одного разу на два роки подавати пропозиції щодо узгодження системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і причин смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС з чинним законодавством України та діючими нормативно-правовими актами МОЗ та МНС України.

4. Першому заступнику Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р.О. і заступнику Міністра надзвичайних ситуацій України Буту В.П. провести реорганізацію міжвідомчих експертних комісій згідно з переліком що додається.

5. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ (Хобзей М.К.):

5.1. Удосконалити єдині форми звітності для експертних комісій та забезпечити контроль за діяльністю всіх ланок системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності та причин смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

5.2. Забезпечити розгляд медичних справ постраждалих щодо стійкої втрати працездатності згідно з Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» та Інструкцією про встановлення груп інвалідності.

5.3. Запровадити обов'язкове інформування відповідних підприємств та організацій щодо висновків про умови праці осіб, визнаних у встановленому порядку інвалідами, захворювання яких має причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

5.4. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Вороненко Ю. В.) спільно з Національним науковим центром радіаційної медицини НАМН України (Базика Д. А. – за згодою), Головою Центральної міжвідомчої експертної комісії (Сушко В. О.) та Головою Центральною дитячою спецЛКК (Боженко В. Б.):

6.1. Організувати навчання експертів консультативних груп і членів експертних комісій з радіаційної медицини та медико-соціальної експертизи.

6.2. Проводити тематичні семінари і конференції із залученням зацікавлених фахівців експертних комісій.

7. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (Головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, начальникам Головного управління з матеріального резерву, оборонно-мобілізаційної роботи і цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації), головних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної держадміністрації, Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної держадміністрації, керівникам установ і закладів, що підпорядковані Міністерству охорони здоров’я і Міністерству надзвичайних ситуацій України забезпечити виконання цього наказу.

8. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30 травня 1997 р. № 166/129 «Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 р. за № 491/2295 (із змінами).

9. Цей наказ набирає чинності з дня після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та офіційного опублікування, але не раніше 1 січня 2012 року.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р. О. та заступника Міністра надзвичайних ситуацій України Бута В. П.


Міністр охорони здоров'я України О.В.Аніщенко
Міністр надзвичайних ситуацій України В.І.БалогаАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту спільного наказу МОЗ та МНС України
Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді (далі-проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблено на виконання статті 12, 14 та 27 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", дорученням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2011 р. № 13562/0/1-1, а також Постанова Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Доручення Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова № 58390/1/1-11 05 від грудня 2011р.

- Цілі і завдання прийняття наказу

Метою даного проекту спільного наказу є затвердження «Положення про систему експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» за умов поінформованності громадських організацій постраждалих та дотримання прав пацієнтів. Також передбачено затвердження оновлених складів Центральної міжвідомчої експертної комісії МОЗ та МНС України та Центральної дитячої спеціалізованої лікувально-консультативної комісії по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також типові штатні розклади технічних груп цих комісій. Наказ МОЗ України визначає перелік чинних міжвідомчих експертних комісій для дорослого населення та перелік спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій для дитячого населення по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді та регіони їх діяльності, а також перелік медичної та персональної документації, що подається до експертних комісій для розгляду медичної експертної справи для дорослого та дитячого населення.

- Альтернативні способи досягнення мети

Залишити діючий спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30 травня 1997 р. № 166/129 «Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 р. за № 491/2295 -

Механізм і заходи, які забезпечують розв'язання проблеми

Спільний наказ МОЗ та МНС України спрямований на законодавче вирішення питання відповідності процедури системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, визначеним Закону України та програмними документами Кабінету Міністрів України, сучасному рівню знань з радіаційної медицини та клінічної радіобіології щодо ефектів дії іонізуючого випромінювання у віддаленому післяаварійному періоді, стандартним протоколам надання медичної допомоги за певними медичними спеціальностями та Постановам Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» із змінами і доповненнями, внесеними від 18 серпня 2010 року N 752, від 20 липня 2011 року № 762 та від від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Очікувані результати

Впровадження та виконання вимог спільного наказу МОЗ та МНС України сприятиме оптимізації та об’єктивізації проведення медичної експертизи зв’язку хвороб, причин інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та впливом інших пошкоджуючи факторів аварії на Чорнобильській АЕС у відповідності до сучасного рівня знань та на принципах доказової медицини з дотриманням прав пацієнтів. При цьому буде забезпечено як покращення надання медичної допомоги найбільш ураженим категоріям постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС так і економія державних бюджетних коштів шляхом їх перерозподілення для надання державної підтримки саме тим постраждалим, які втратили здоров’я і працездатність через аварію на ЧАЕС.

-Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись по показникам результативності регуляторного акта (спецЛКК) для дорослих і дітей, спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій (спецМСЕК) та регіональних міжвідомчих експертних комісій Перший заступник Міністра Р.О.Моісеєнко


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту спільного наказу МОЗ та МНС України " Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Підставою для прийняття спільного наказу Міністерства охорони здоров`я України та Міністерством надзвичайних ситуацій України «Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді» (далі - Наказ МОЗ України) є забезпечення виконання статті 12, 14 та 27 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", дорученням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2011 р. № 13562/0/1-1, а також Постанова Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Доручення Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова № 58390/1/1-11 05 від грудня 2011р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Спільний наказ МОЗ та МНС України має на меті затвердження «Положення про систему експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» за умов поінформованності громадських організацій постраждалих та дотримання прав пацієнтів. Також передбачено затвердження оновлених складів Центральної міжвідомчої експертної комісії МОЗ та МНС України та Центральної дитячої спеціалізованої лікувально-консультативної комісії по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також типові штатні розклади технічних груп цих комісій. Наказ МОЗ України визначає перелік чинних міжвідомчих експертних комісій для дорослого населення та перелік спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій для дитячого населення по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді та регіони їх діяльності, а також перелік медичної та персональної документації, що подається до експертних комісій для розгляду медичної експертної справи для дорослого та дитячого населення.

Спільний наказ МОЗ та МНС України розроблено у відповідності до статей 12, 14 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Спільний наказ МОЗ та МНС України спрямований на законодавче вирішення питання відповідності процедури системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, визначеним Закону України та програмними документами Кабінету Міністрів України, сучасному рівню знань з радіаційної медицини та клінічної радіобіології щодо ефектів дії іонізуючого випромінювання у віддаленому післяаварійному періоді, стандартним протоколам надання медичної допомоги за певними медичними спеціальностями та Постановам Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» із змінами і доповненнями, внесеними від 18 серпня 2010 року N 752, від 20 липня 2011 року № 762 та від від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. .

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

статті 12, 14 та 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

стаття 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (ред. 1992- 19 травня 2011 року) про «Лікарську таємницю»;

стаття 7 Закону України «Про захист персональних даних» про «Особливі вимоги до обробки персональних даних» від 1 червня 2010р.;

статті 141 (порушення прав пацієнта) та 145 незаконне розголошення лікарської таємниці Кримінального кодексу України;

накази МОЗ України щодо стандартів та протоколів надання медичної допомоги за певними медичними спеціальностями;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження та виконання вимог спільного Наказу МОЗ та МНС України не потребує додаткових бюджетних асигнувань.

5. Позиція заінтересованих органів.

Спільний наказ МОЗ та МНС України непотребує погодження з іншими міністерствами

6. Регіональний аспект

Спільний наказ МОЗ та МНС України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У спільному наказі МОЗ та МНС України відсутні процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Спільний наказ МОЗ та МНС України розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров`я України (http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Не стосується сфери інтересів соціальних партнерів.

10. Прогноз результатів

Впровадження та виконання вимог спільного наказу МОЗ та МНС України сприятиме оптимізації та об’єктивізації проведення медичної експертизи зв’язку хвороб, причин інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та впливом інших пошкоджуючи факторів аварії на Чорнобильській АЕС у відповідності до сучасного рівня знань на принципах доказової медицини з дотриманням прав пацієнтів. При цьому буде забезпечено як покращення надання медичної допомоги найбільш ураженим категоріям постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС так і економія державних бюджетних коштів шляхом їх перерозподілення для надання державної підтримки саме тим постраждалим, які втратили здоров’я і працездатність через аварію на ЧАЕС.


Перший заступник Міністра Р.О.Моісеєнко


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту спільного наказу МОЗ та МНС України "Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді"

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту спільного наказу МОЗ та МНС України " Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді" (далі - проект наказу).

Проект наказу розроблено відповідно до статті 21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Проект наказу, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС здоров'я МОЗ України у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Лисак Василь Олександрович, тел. 2530060, e-mail: vlisak@moz.gov.ua

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120103_pp.html


28 коментарів:

Альбина сказав...

АНДРЕЕВУ. Я прекрасно понимаем, что сайт вами читается, поэтому Юра к тебе предложение : опубликуй меморандум, который ты подписал с каб министров, если ты такой белый и пушистый. Чего тебя бояться? "И мы тебя поймем" ... ну а как же, ты поставил подпись за меня, за мою семью, за семьи всех чернобыльцев , а о чем, мы не знаем, ведь это подделка документов. А это карается Законом. И возможно нам уже и нет смысла обсуждть данный проет, так как с тобой все согласовано. Ты же один решаешь все за всех чернобыльцев. Ждем тебя в эфире, если конечно не побоишься или надо много времени для согласования с руководством этого вопроса . По проекту постановления - уже все понятно , что ликвидация. Володя Проскурин , а теперь к тебк предложение : ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ , по всем чернобыльским сайтам все чернобыльцы пишут одно и то же - обьединятся, тебя все знают и ты тоже знаешь многих чернобыльцев. С колен мы уже встали , а дальше... мы розрознены, поэтому и бессильны.

aneta сказав...

я поняла,что в чернобыльцах останутся только ликвидаторы ,которые были до ноября 1986г,а остальные отсеяться и только те ,кто был на самой станции.Вот и все,приехали.

старый сказав...

Анета,зачем так сразу-приехали? Мы еще не сказали своего СЛОВА! МЫ обязаны везде заявлять о том что андреев ю. б.просто никто для Чернобыльцев и его голос просто для НАС ничего не значит.Да, власть будет его подставлять как бы от имени всех Чернобыльцев,но акции протестов будут явным отрицанием такой "правды". Альбина,МЫ розрознены только потому что нет координации единых действий. Этот вопрос уладиться и все выступим в один день,в один час.Сначала нужно объединиться в областях,а к весне,к годовщине трагедии,заявим о себе. Вот примерно ориентир на дальнейшие действия.На данном этапе, акции местного уровня это актуально для того что бы собрать максимум и подготовить к будующим совместным акциям.А относительно этого "проэкта" так это пока проэкт и МЫ не должны его допустить.

Альбина сказав...

Да нет ребята, (можно я так к вам буду обращатья!?) здесь очень хитро выдуманные маневры. Дело в том, что Анндреев заигрывает с киевлянами, так как практически все ликвидаторы-станционщики-припятчане проживают в Киеве... дальше продолжать надо...

Галина Семеновна сказав...

Уважаемые авторы, все вы правильно пишите. Один автор как то написал и я согласна с ним. Продолжайте пикеты, акции, места в Киеве для этого достаточно. Они уже к этому привыкли, это их развлекает. Собака лает, а караван идет. Неужели не видно из всего, что нужны действенные меры, чтоб они испугались за свои награбленные капиталы и за свою зад-цу. Ничего у нас не получится, если не объединимся, не найдется боевой лидер.

Турбаївський Ігор Васильович сказав...

Альбина Вы попали прямо в точку. Андреев знал, что подписывал, ему надо было сделать всё, что-бы вбить клин между нами, он его и вбил.После выхода постановления №1210 гражданские(работники станции, шахтёры,ИТР)которые имеют связь заболевания и группу инвалидности будут получать пенсию от 5000-8200грн,а все остальные ликвидаторы-инвалиды будут сидеть на минимуме от 1100-2100грн.Вот такая арифметика.Да Юра???Для него ликвидатором аварии считается только станционник,шахтёр,ну и ещё пару тройку специальностей, а все остальные это пена. Пена это военные которые глушили реактор, пена это менты которые охраняли Припять,кстати его Припять, что-бы мародёры не разграбили, солдатики срочники у которых вообще не было зарплаты.Неужели те, кто писал эту постанову не мог это понять. Я думаю, что это всё сделано специально. Это самый настоящий геноцид по отношению к нам.

Виктор сказав...

Геноцыд от Банды Регионов относительно чернобыльцев продолжается.

2012 сказав...

2012 год-назван ГОДОМ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ-это по азаровски.Такое впечатление,что они не в Украине живут,не видят,что твориться кругом.Случайно услышала разговор двух бабулек, так одна из них говорила, что возьмет грех на душу, пойдет в церковь и поставит свечку за упокой азарову.

станка сказав...

Актив нашей городской организации прекрасно знает, кто такой Андреев во время ликвидаци, во время когда он создавал организацию "Союз Чорнобыль" и такую ячейку создавали у нас в Цюрупинсокм районе..., нокогда поняли, какие шкурные интересы преследует Андреев создав эту всеукраинскую организаци (политика, деньги власть)наша местная организация раскололась в 2001 году и мы сразу создали городскую организацию и зарегистрировались... А так сталось, что во главе почти всех региональных ячеек стали доверенные люди Андреева, порой даже далекие от ликвидации аварии на ЧАЕС... Но то что они 1996-1998 годах контролировали перерегистрацию удостоверений имея в неограниченном количестве блнаки и корочки удостоверений со статусом, то у нас вдруг за несколько лет численность именно ликвидаторов увеличилась в пять раз.... Я так понимаю, опять же шкурный денежный интерес...отдельных представителей Андреевской организации... Потом у таких людей забренчали медальки на груди и знаки с удостоверением к медалькакм с подписью Андреева ( медалька от 60 до 160 грн и подпись на корочке от 25 до 30 грн) Вот только первое комерческое предприятие Андреева, а второе это полное содержание от государства от главного офиса зарплаты и 50% взносов со всей украины (региональных ячеек) на нужды деятельности организации, в статусе которой должна была быть реальная по факту помощь и защита пострадавших от аварии людей.... Люди напишите, кто-то из Вас хоть раз конкретно получил какую-то денежную помощь на лечение...., а может кто-то з вас систематически ее получал, чтобы посчитать реальную деятельность согласно статуса отганизации согласно фактической статистике расходования фондов орг8анизации отделив эти расходы от расходов на офис и зарплату ( в %) и тогда картина станет ясна. Это не возможно было когда либо проконтролировать ведь фонды неподконтрольны ревезионным государственным учреждениям ,только лишь во внутренней деятельности организации. Да это так должно быть по статусу.... А как тогда расценить поступление и планирования финансирования на официальном уровне государством и бюджетом деятельность общественной организацией, деньгами расходование по целевому назначению невозможно проконтролировать тому же государству Азарова и прочих... Что-то коррупцией попахивает... Проще таким Азаро-Вичем содрать с каждого пострадавшего и ликвидатора аврии часть законных пенсионных льгот... с миру по нитке голому "Андрееву" рубашку для обеспечивания хорошего життя и узаконення отмывания государственных денег . а сколько детей ликвидаторов получают деньги 16.50 грн. в месяц на молоко ( дополнительное питание) при стоимости 10 грн. литр молока.... до 2006 года эта сумма была вообще 3 грн.30 копеек ... Если что-то вас заинтересует (еще из статистики0 обращайтесь... я постараюсь проинформировать более глубже по каждому конкретному вопросу из опыта собственной жизни и жизни организации

Турбаївський Ігор Васильович сказав...

Привет Цюрюпинску от Александрии. Правильно станка. А ещё, сколько раз на Андреева открывалось уголовных дел??? отвечаю уйма. А сколько раз он понёс ответственность??? Ниразу. Такие как Андреев были выгодны всегда, кто-то умно назвал современный поп-Гапон. Вы представляете сколько он за 20-лет намыл денег которые ежегодно перечислялись на уставную деятельность организации:это и на лечение,и помощи разного вида, и отправка наших детей за границу, а ну кто нибуть скажите много ли раз ваш ребёнок был за границей?много ли раз получил хоть-что нибуть из детской гуманитарки? Такие люди как Андреев уже не перевоспитываются, они просто уничтожаются, что и будет сделано в скором времени. У Ефремова на него уже есть замена. В Луганске растёт новый Андреев. Так, что без альтернативной организации нам не обойтись.

старый сказав...

Игорь Васильевич,сказали "А"говорите и "Б".Кого метит Ефремов вместо андреева?Информация точна или предположения? То,что Ефремов МРАЗЬ, это понятно,но какую марионетку он нашел это интересно. Альтернативных уже плодится как у сучки блох!!!Нужна только ЕДИНАЯ!!!Давайте сначала уберем андреевских в своих областях,а потом продолжим дальше,там определимся кто действительно за,кто против и кто есть кто.Не нужно считать что люди это овцы которые поплетутся за главным "бараном".На общей акции,которая рано или поздно будет,станет понятно и люди сами выберут тех кого нужно,тех кто действительно будет думать не о своих шкурных интересах. Сей час нужно работать на местах,готовиться к Весне.

Турбаївський Ігор Васильович сказав...

Ответ старому. Какую область курирует Ефремов? Луганскую, а кто руководит Андреевской организацией,насколько я помню Волчанский. Это первый кандидат на замену Андрееву. Но таких Андреевых в каждой области и в каждом городе пруд пруди. У нас например на Кировоградщине есть такой Неделько,чернобылец-предприниматель, да предпринимателем он стал когда его Чигрин поставил на должность руководителя. Чигрин-это бывший мер г.Кировограда. В то время много наших ребят потеряло статус чернобыльца, так названная перереестрация.А Андреев в лучшем случае пойдёт в ВР ,да если возмут.Я бы на месте его хозяев от него бы избавился:тот кто предал раз предаст ещё раз...

Альбина сказав...

Игорь Васильевич, мы опять не о том, речь то не в том , что кто сколько получаст, а в том что киевляне не выйдут на акции. Арифметика : нас жителей Припяти на перод 26.04.86 было 52000, на 14.05 1000 ребят погибло. Из 51000 как минимум 15000 работников атомной станции, а если сейчас приплюсовать их семьи сумма кругленькая, вот поэтому Андреев и боится киевлян.

Альбина сказав...

Да, простите еще одну мысль не досказала по предыдущему сообщению : практически все семьи ликвидаторов-станционщиков, проживают в Киеве

vladimir razvedrota сказав...

Привет Всем и Всем здоровья!
Ребята хочу подкинуть несколько на мой взгляд вполне нормальных мыслей.
1.Это то, что во первых не стоит рассказывать на сайте о предстоящих планах, а особенно впустую грозить и при этом ни хрена не делать!
2.Не стоит голодать- это только во вред себе, а здоровьем мы и так не блещем.
3.Вместо голодовок есть масса других вполне законных действии ( ходить гуськом через дороги при этом убивается несколько зайцев -мы любуемся архитектурой, разминаем конечности и т.д.) и это будет более существенно чем стоять с суровым выражением лица при этом власти это до одного места. А заодно и киевлянам это будет уже не как развлечение, а напряг!
4. Это уже руководителям будущих или существующих организаций:
1. Разбейте членов организации на 10, 100 и назначьте десятников и сотников (можно назвать как хотите), во первых убиваются сразу два зайца- перед проведением какой-то акции собирается собрание из верхушки и др. После чего сотник даёт информацию десятникам, а те в свою очередь обзванивают свою десятку в результате поступает информация непосредственно члену акции, а второе в обратку идёт информация кто будет, а кто нет!
2. Одни мы ничего не сделаем, необходим тесный контакт с другими организациями ( афганцы, инвалиды войны, союз офицеров и др.) и перед любой акцией необходимо координировать свои действия с другими организациями.
3. Организации необходим свой идейный юрист, который будет находится под крылом организации и не будет драть со своих же три шкуры, он может в свободное время заниматься делами ( в рамках закона), но если например обратится член организации о консультации или в составлении грамотной бумаги в тот или другой орган эта часть работы должна исполнятся бесплатно, а если человек хочет, чтобы юрист сам бегал по судам и конторам, то за это ему будет платится денежка! Так и будет найден компромисс.
4. Следующий шаг, при принятии решения об устройстве какой-то массовой акции в государственном масштабе необходимо согласовывать свои действия с участниками в других городах, чтобы это было организовано, а отсюда уже координировать свои действия. Но повторюсь перед какими-то действиями необходимо собирать ВЕЧЕ.
5. Отчёт финансовой и другой деятельности обязательно каждые пол года-чтоб не зажрались!
6. Кто ещё надумал что-то толковое прошу высказаться, я думаю это поможет нам организоваться и не тыкаться, как слепые котята из стороны в сторону без информации и планов руководства…
С уважением Владимир- разведрота. Луганск

Турбаївський Ігор Васильович сказав...

Альбина,это всем известно. Все акции которые проходили или будут проходить, проходили с участием иногородних.Я помню 2004год когда проходили парламентские слушания. В зале было около 300 чернобыльцев. Выступил Исаев и обьявил голодовку. Мы сразу одели повязки. В зале все были в шоке. Тут сразу же нас начали показывать по телевидению.Мартынюк увидев это начал нас уговаривать прекратить это. И вот после парламентских слушаний нас осталось 11-человек и в основном иногородних. После той акции, меня 4-года не пускали в ВР.Не барское это дело столице на акции ходить...

Александр сказав...

А давай те посмотрим кто таков Андреев и кто такие станционники. Многие из них 9очень многие) проработали на станции считанные часы или дни. И всё. Зарплата за день 170-200гр и результат пенсия-8200. А разве они что-то ликвидировали ! Разве они убирали графит, разве они делали дезактивацию всех объектов? НЕТ!!! Я пишу вам то, что знаю. И заметьте. что почти все работники станции, кто остался работать и ликвидировать живут в Славутиче. Оставили квартиры в Киеве и уехали. Пусть Анреев напишет или кто с ним работал сколько дней или часов он проработал на ЧАЭС. Гнать на хрен в шею таких горе-ликвидаторов

Альбина сказав...

Володя все правильно, но
1. ВСЕГДА и ВО ВСЕМ нужна кординация .
2. Пока у нас существуют организации и здесь нужна согласованность.
3. Необходимо срочно проводить районные, городские, областные конференции( по инициативе рядовых чернобыльцев)
4. Не все чернобыльцы владеют кампами и поэтому не все владеют полной информацией.

Воин сказав...

Всеукраинская Чернобыльская Народная Партия «За благосостояние и социальную защиту народа» (ВЧНП)

«Собор»: об объявлении конкурса на должность Председателя ВЧНП

14.01.2012

Всеукраинская Чернобыльская Народная Партия «За благосостояние и социальную защиту народа» (ВЧНП) объявляет конкурс на должность Председателя Партии, который будет избираться на очередном съезде Партии.

Принцип отбора кандидатуры будет основываться на таких же критериях, которые недавно огласил Лидер партии «Удар» Виталий Кличко относительно отбора кандидатов в народные депутаты в Парламент (http://lviv-udar.com/archives/2412).

Цитируем: «Основными принципами, которыми будет руководствоваться партия при выдвижении кандидатов в народные депутаты (как по спискам, так и в мажоритарных округах), в партии определены следующие: безупречная репутация (в оппозиционных рядах не место перебежчику, конъюнктурщику, приспособленцу, человеку без четких идейных убеждений); профессионализм; общественный авторитет, общественная поддержка кандидата; евроинтеграционные убеждения, готовность внедрять европейские принципы в политике; командность и твердость позиций».

Данные критерии отбора будут касаться как будущего Председателя партии ВЧНП, так и кандидатов в народные депутаты от нашей Партии в Парламент.

Дополнительно: кандидат на должность Председателя Партии должен признавать Программные документы и Устав Партии (http://blog.kp.ru/users/goldnike/), быть членом Партии на момент съезда, и его слова не должны расходиться с его делами.

Главное Правление Партии.

Председатель Партии Уманец М.П.

Председатель Главного Секретариата Партии Исаев Н.В.

Руководитель экспертных программ ВЧНП Карпан Н.В.

Контакты:
Исаев Николай Всисович
E-mail: sobor-ua@i.ua
Ответственное лицо: пресс-секретарь Елена Треммери
Моб. тел.: (067) 501-20-28, (044) 599-40-90

Продолжение следует ....

Альбина сказав...

Спасибо Исаев !!! Наслышены за эту партию. Давным давно ее уже продали. Хай вам щастит !!!

Валера сказав...

r

Валера сказав...

v

2012 сказав...

vladimir razvedrota -молодец, хоть что-то конкретное. С Александром-согласна на все 100%.Воину-«Собор»-полный ОТСТОЙ!

Василий ВЕТРОВЪ сказав...

vladimir razvedrota пишет...
"Привет Всем и Всем здоровья!
Ребята хочу подкинуть несколько на мой взгляд вполне нормальных мыслей.
1.Это то, что во первых не стоит рассказывать на сайте о предстоящих планах, а особенно впустую грозить и при этом ни хрена не делать!
2.Не стоит голодать- это только во вред себе, а здоровьем мы и так не блещем."

Полностью согласен с высказанным, особенно в процитированной части.

DjonRus сказав...

Не верьте Уманцу, он не лучше Андреева!

Воин сказав...

Альбина - уж не Вы ли её (Чернобыльскую Партию) продали ?

Смотрю БОЛТАТЬ Вы здесь все мастаки - языкастые. А как касается что-то практическое для чернобыльцев сделать так....ума не хватает.

Вы хоть бы раз на митинг вышли, чтобы Вас 10 тысяч было, а то выходит менее 200 человек... один пшик получается.

Да ещё Вы ВСЕ (чернобыльцы) за Партию Регионов голосовали, потому что она Вам благотворительные пайки раздавала. Продались всего-то за 3 кг гречки, а теперь Партия Регионов НАКАЗЫВАЕТ ВАС за Ваш ИУДИН ГРЕХ.

И после этого грешите на Чернобыльскую Партию. По себе небось меряете ?

НЕ СТЫДНО Вам - продажным теперь здесь свои бредни рассказывать ?

Воин сказав...

2012 - А чем Вам "Собор", реализуемый Чернобыльской Партией, НЕ НРАВИТСЯ ?

Тем, что Чернобыльская Партия хочет ВСЕМ чернобыльцам обеспечить выплату многолетней задолженности по чернобыльским выплатам ?

Или Вам не нравится открытость и демократичность всех действий Чернобыльской Партии ?

Так сделайте Вы это ВМЕСТО Чернобыльской Партии. ЖДЁМ Ваших конкретных практических действий и решений в этом вопросе.

Только по меньше ПУСТОЙ БОЛТОВНИ, если Вы мужик, а не баба (типа Альбины).

Воин сказав...

DjonRus - Что Вы имеете против Уманца ?

Это достойный человек. Вам выслать его биографию ? Я думаю, что Вам будет СТЫДНО за свои слова, после того как Вы прочтёте её.

В Чернобыльской Партии очень много достойных людей со всей Украины.

Уманец не действует самостоятельно - свои решения согласует с другими органами Чернобыльской Партии. Он демократ. Избран он на съезде Партии делегатами со всей Украины и твёрдо отстаивает права чернобыльцев и всех граждан нашей страны. Можете прочитать его выступления в Верховной Раде Украины, на пресс-конференциях, по телевидению и т.д. - в интернете всё опубликовано.

Это Ваш гнилой "лидер" Юрий Адреев постоянно предаёт интересы чернобыльцев, устраивает между ними грызню и всегда лижет ж... Януковичу и другим антинародным Руководителям государства.

Дописати коментар