-->

17.01.12

До питання "оптимiзацii" статусу чорнобильцiв

На офiцiйному веб-сайтi Міністерства охорони здоров`я України (http://www.moz.gov.ua) розмiщений проект спiльного наказу МОЗ та МНС України "Про оптимiзацiю та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дiєю iонiзуючого випромiнювання та iнших шкiдливих чинникiв внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС у вiддаленому пiсляаварiйному перiодi".

Не хочу вiдразу нав'язувати Вам свою думку, тому пропоную до Вашоi уваги Порiвняльну таблицю двох документiв: нинi дiючого Положення про систему експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, яке було затверджене наказом Мiнiстерства охорони здоров'я i МНC Украiни вiд 30.05.97 N 166/129 та аналогiчним Положенням, проект якого й був винесений Мiнздравом на обговорення в зазначеному вище наказi.

Звертаю Вашу увагу, що в таблицi, в колонцi лiворуч підкреслені тi слова, що виключенi з тексту проекту нового Положення. В колонцi праворуч жирним текстом видiленi тi слова чи, навiть, пункти, що доданi до тексту проекту нового Положення. Особливо звертаю Вашу увагу на дуже "ЦІКАВІ" моменти, видiленi маркером жовтого кольору.

Вважаю, що кожен чорнобилець повинен відправити власне бачення цього Документу, чи то зауваження та пропозицiї, якi "приймаються сектором радіацiйної безпеки та медичних проблем аварiї на ЧАЕС здоров'я МОЗ України у письмовому або електронному виглядi на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Лисак Василь Олександрович, тел. 2530060, e-mail: vlisak@moz.gov.ua

Особисто я вважаю, що треба, щонайменьше, залишити без змiн діючий спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30 травня 1997 р. № 166/129 «Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 р. за № 491/2295. 

Для перегляду Порівняльної таблиці перейдить за посиланням

З повагою,
Петро Прокопенко

1 коментар:

Валера сказав...

у

Дописати коментар