-->

12.02.12

Зразок заперечення на заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Заперечення на заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Частиною 1 ст. 89 КАС України не передбачається сплата судового збору за звернення до суду із запереченням на заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Крім того зазначаю, що від сплати cудового збору звільнений у відповідності до положень пункту 18 статті 4 Декрету КМ України «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7 – 93, як особа, що має статус учасника ЛНА на ЧАЕС категорії I.

Рішенням по справі № 2 - а - 41/2010 суду Центрального району м. Сімферополя від (дату переписати з рішення) 00.00. 2010 р. мій адмін. позов до УПФУ в Центральному районі міста Сімферополя про (переписати з рішення) визнання дій відповідача, щодо виплати позивачу пенсії у розмірах невідповідних діючому законодавству та відмови в її перерахунку протиправними та спонукання його до вчинення певних дій задоволено частково, а саме:
Визнано протиправними дії УПФУ в Центральному районі міста Сімферополя щодо виплати Н------------------ову В. М. у розмірах невідповіднихдіючому законодавству та щодо відмови в перерахунку основної та додаткової пенсії по інвалідності пов’язаній з наслідками аварії на ЧАЕС у розмірах відповідних до норм Закону України від 28.02.1991 р. № 796 – ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за період з 01.12. 2010 по 19.04 2011 р. (зазначити свої дані)

Зобов’язано УПФУ в Центральному районі міста Сімферополя здійснити перерахунок основної та додаткової пенсії Н------------------ову В. М. за період з 01.10.2010 р. по (зазначити свої дані) 19.04.2011 р. та призначити їх до виплати у перерахованих відповідно до вимог ст. 50 та ч. 4 ст. 54 ЗУ 796 – ХІІ основну державну пенсію у розмірі (переписати з рішення свої дані) 6 мінімальних пенсій за віком щомісяця та додаткову пенсію у розмірі 50 % мінімальної пенсії за віком щомісяця за виключенням нарахованих та отриманих за вказаний період коштів. Постановасуду Центрального району м. Сімферополя від 00.00.2010 р., яка ухвалою Апеляційного суду АРК від 00.00.2011 г. залишена без змін та вступила в силу з (зазначити дату). Копії рішень є в матеріалах моєї пенсійної справи.
УПФУ в Центральному районі міста Сімферополя вважаючи що має відповідні для цього підстави звернулося (зазначити дату) до судуЦентрального району м. Сімферополя заяву про перегляд судового рішення по справі № 2 - а - 41/2010 за нововиявленими обставинами. Та просить переглянути зазначене рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами, якими вважає (або Закон про держбюджет на 2012 р., або ПКМУ 1210, або рішення КС України від 26.12 2011 р. № 20 рп/2011) (зазначити відповідне до їх заяви)

Я, як позивач по справі № 2 - а - 41/2010 вважаю, що таких підстав не існує і тому у відповідності до норм статей 49, 51 подаю ці заперечення на зазначену заяву УПФУ в Центральному районі м. Сімферополя, відповідача по справі № 2 - а - 41/2010.

Свої заперечення я обґрунтовую наступним:
Відповідно до норм ст. 245 КАСУ підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Істотними для справи обставинами вважаються такі факти і події, які мають юридичне значення для взвємовідносин сторін, що звернулись до суду з метою розгляду спірної ситуації, тобто ці факти вже існували під час розгляду спору в суді, але не були і не могли бути відомі ні особам, які брали участь у розгляді адміністративної справі, ні суду, який її розглядав та вирішував її по суті.

Оскільки зазначенна завником обставина на яку він посилається як на нововиявлену під час розгляду спору в суді не існувала, а з’явилася після ухвалення судового рішення судом першої інстанції, її не можна вважати нововиявленою. Крім того – перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших НПА, якими скасовані закони та інші НПА , що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність фізичної особи – але УПФУ не є фізичною особою. Крім того зазначаю також, що норми Закону 796 – ХII на які я посилався обґрунтовуючи свої позовні вимоги по справі № 2 - а - 41/2010 з прийняттям (або Закон про держбюджет на 2012 р., або ПКМУ 1210, або рішення КС України від 26.12 2011 р. № 20 рп/2011)(зазначити відповідне до їх заяви) не змінилися.

Виходячи із викладеного вважаю, що підстав для провадження за нововиявленими обставинами не існує.

На підставі викладеного, керуючись нормами статей 245, 253, КАС України, прошу:
Заяву начальника Управління Пенсійного Фонду України, в Центральному районі міста Сімферополя про перегляд судового рішення по справі № 2 - а - 41/2010 від 00.00. 2010 р. за нововиявленими обставинами – залишити без задоволення.


« » лютий 2012 р. ___________________________ / Н------------------ов В.М. 

2 коментарі:

коментарий сказав...

Спасибо автору публикации за неравнодушие и активную гражданскую позицию, к сожалению, сейчас это редкость. Однако с его позволения хочу отметить следующее. Согласно ст. 245 ч. 2 КАСУ нововыявленными (а если в абсолютном значении - ВНОВЬ ОТКРЫВШИМИСЯ) считаются обстоятельства, существовавшие на момент рассмотрения дела, о которых не знала и не могла знать заинтересованная сторона. Перечень объёмный, но предельно исчерпывающий. Применительно к КС содержит такое основание, как "встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано". Обращаю внимание на то, что такой пересмотр обязательно связан с фактором неисполненности судебного постановления, поэтому рекомендую заранее получить в УПФУ копию распоряжения, согласно которого был произведен перерасчёт пенсии на исполнение судебного решения.

Способы противодействие подобным выходкам УПФУ всё же есть. Просто по шаблону здесь ничего сделать нельзя, нужно рассматривать каждый конкретный случай. Например: если УПФУ ссылается на решение Конституционного Суда от 26.12.2011, то это нововыявленными обстоятельствами считать нельзя: данным решением КС признал соответствие Конституции изменений в бюджет2011, т.е. ничего нового не произошло; если же УПФУ ссылается на решение КС от 25.01.2012, то оно касается "бюджетних видатків на загальносуспільні потреби", т.е. к "чернобыльским" выплатам никакого отношения не имеет. Это моя субъективная точка зрения.

SII

Юрий сказав...

Заперечення, можливе, не встигнеш надати, якщо судове ришення буде прийняие без нашеї участі, без попередження! В нашеї Країні все зараз можливе, а потім доказувай що ти не верблюд!

Дописати коментар