-->

25.03.12

Про визнання права на перерахунок заробітної плати

Справа № 2- 1474/2009 р.
РІШЕННЯ  
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

11 грудня 2009 року  Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі :  
головуючого судді  -  Савічева В.О.
при   секретарі – Коршак Н.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до приватної агрофірми «Світ» про визнання права на перерахунок заробітної плати, стягнення майнової та моральної шкоди, зобов’язання видати довідку про заробітну плату встановленого зразку,
  ВСТАНОВИВ: 

У січні 2009 року до суду звернувся ОСОБА_1  з вказаним  позовом до приватної агрофірми «Світ». В позовній заяві вказував, що в 1986 році він перебував в трудових правовідносинах з  підприємством  «Глобинське міжгосподарське підприємство по виробництву кормів» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області і працював трактористом з погодинною тарифною ставкою 1,10 крб. при 8 годинному робочому дні (копію І , VІ та VІІ сторінки трудової книжки додаю)  , правонаступником якого в даний час є приватна агрофірма «Світ» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області.
          
     Після  загальновідомих подій на Чорнобильській АЕС йог призвали з 01 червня по 03 вересня 1986 року з підприємства через військкомат  на військові збори ( в. ч.  № 61606) для участі в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.  

      На даний час він має ІІ групу інвалідності ,  захворювання  пов’язані з виконанням обов’язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС , І категорію посвідчення учасника ЛНА на ЧАЕС , посвідчення інваліда війни ІІ групи.

      Згідно особових рахунків по заробітній платі робітників підприємства « Глобинське міжгосподарське підприємство по виробництву кормів»  за липень - вересень 1986 року в період проходження військових зборів йому нарахували заробітну плату за 31 день липня 1986 року в розмірі  937 крб. 56 коп.. (172,46+765,10 крб.)

      Після встановлення в 2000 році  групи інвалідності , для призначення і обрахування йому пенсії по  інвалідності в розмірі відшкодування фактичних збитків , він звертався до керівника підприємства  за отриманням  довідки встановленого зразка про заробітну плату за роботу в 30 км зоні ЧАЄС в 1986 році. Таку довідку він отримав , сума була такою , як зазначена вище.

     Однак , зовсім недавно , йому стало відомо , що розрахунок та виплата заробітної плати за період праці по ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС в 1986 році були зроблені невірно  , без врахування вимог ОСОБА_2 Уряду, з яких знято гриф "таємно", та "Для службового користування", які регламентували порядок оплати праці у 30-ти км зоні відчуження, а саме:
- постанова  ЦК КПРС ,  ВР СРСР ,  КМ СРСР , ВЦРПС  за № 524-156 від 07.05.1986 року та  постанова Державного Комітету СРСР по праці та соціальним питанням , Секретаріату ВЦРПС за №153/10 – 43 від 07.05.1986 року (збільшити тарифну ставку на 100%);
- розпорядження РМ СРСР № 964 рс від 17.05.1986 року (3-х, 4-х, 5-ти кратна оплата праці);
- постанова РМ СРСР і ВЦРПС за № 665-195 від 5.06.1986 року та постанова РМ УРСР і УРРПС за № 207-7 від 10.06.1986 року (встановлено премії 60% тарифної ставки);
- постанова РМ УРСР і УРРПС за № 207-7 від 10.06.1986 року (оплата праці у вихідні у 2-х кратному розмірі).                                                                                          
     
 Таким чином, його праця, за період ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з 01 по 31 липня 1986 року, повинна бути оплачена з врахуванням всіх вище вказаних постанов та розпоряджень.    

Просив суд в изнати дії посадових осіб   приватної  агрофірми  «Світ» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області щодо відмови  у перерахунку невірно нарахованої  заробітної плати за роботу у 1986 році в зоні відчуження Чорнобильської АЕС  у  ІІ та ІІІ  зонах  небезпеки  – неправомірними.  

           Визнати за право на перерахунок заробітної  плати та  зобов’язати приватну  агрофірму  «Світ» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області здійснивши перерахунок заробітної плати відповідно до норм  нормативно – правових  актів колишнього Союзу РСР, ОСОБА_2 Міністрів УРСР , Держкомпраці України та Укрпрофради відносно оплати праці в зоні відчуження ЧАЕС під час ліквідації наслідків аварії і зобов’язати видати для пред’явлення в пенсійний фонд України довідку встановленого зразку , затверджену ОСОБА_3 соціального захисту населення України листом від 27.02.96 р. №01-3/244-013-21 о заробітній платі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС   з 01 по 31 липня  1986 року в сумі 2522 крб. 90 коп..  

        Стягнути  з приватної  агрофірми  «Світ» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області  завдану матеріальну шкоду в розмірі 10829 грн.90 коп. ,  моральну шкоду в сумі 3 тисячі  грн.,  витрати пов’язанні з розглядом судової справи в розмірі 32 грн. , а всього стягнути 13861 грн.   90 коп..

В судовому засіданні позивач позов підтримав, просив його задовольнити посилаючись на обставини, викладені у позовній заяві.
Представник відповідача – приватної агрофірми «Світ» в судове засідання не прибув.  Про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Суд, заслухавши пояснення  позивача, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню із наступних підстав:
Позивач ОСОБА_1 перебував в в трудових правовідносинах з  підприємством  «Глобинське міжгосподарське підприємство по виробництву кормів» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області і працював трактористом з погодинною тарифною ставкою 1,10 крб. при 8 годинному робочому дні (копію І , VІ та VІІ сторінки трудової книжки додаю)  , правонаступником якого в даний час є приватна агрофірма «Світ» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області.            

     Після  загальновідомих подій на Чорнобильській АЕС йог призвали з 01 червня по 03 вересня 1986 року з підприємства через військкомат  на військові збори ( в. ч.  № 61606) для участі в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.  

      На даний час він має ІІ групу інвалідності ,  захворювання  пов’язані з виконанням обов’язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС , І категорію посвідчення учасника ЛНА на ЧАЕС , посвідчення інваліда війни ІІ групи.

      Згідно особових рахунків по заробітній платі робітників підприємства « Глобинське міжгосподарське підприємство по виробництву кормів»  за липень - вересень 1986 року в період проходження військових зборів йому нарахували заробітну плату за 31 день липня 1986 року в розмірі  937 крб. 56 коп.. (172,46+765,10 крб.)

      Після встановлення в 2000 році  групи інвалідності , для призначення і обрахування йому пенсії по  інвалідності в розмірі відшкодування фактичних збитків , він звертався до керівника підприємства  за отриманням  довідки встановленого зразка про заробітну плату за роботу в 30 км зоні ЧАЄС в 1986 році. Таку довідку він отримав , сума була такою , як зазначена вище.

           Згідно ч.1, 2 ст.55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

           У Конституції України Україну проголошено демократичною,  соціальною, правовою державою (стаття 1), визнано, що найвищою соціальною цінністю в Україні є  людина,  її  права  і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави,  а їх утвердження і забезпечення  є  головним  обов'язком держави  (стаття  3),  права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21),  їх зміст і  обсяг  при  прийнятті  нових законів  або внесенні змін до чинних законів не може бути звужений (стаття 22).

       Після аварії на ЧАЄС 26 квітня 1986 року уряди колишнього СРСР та Української РСР ухвалили безліч рішень із грифом «секретно» щодо оплати праці осіб – ліквідаторів. Тому багато із них залишалися невідомими до сьогодні тим , хто безпосередньо виконував роботи в зоні відчуження , незважаючи на те що «секретність» зняли ще в середині 90-х років. А це , у свою чергу , заважає правильно оформлювати документи про оплату роботи в зоні відчуження , на підставі яких зараз і в майбутньому призначатимуть пенсії особам , визнаними інвалідами внаслідок ЛНА на ЧАЄС , та пенсії по втраті годувальника членам їх сімей.

       Отже , якщо роботу в зоні відчуження оплатили неправильно (зарплату нарахували без урахування деяких урядових рішень) , підприємство , установа , організація на підставі первинних документів має провести перерахунок заробітної плати згідно із законодавством (лист ОСОБА_4 , Мін чорнобиля і Мінфіну України від 29.10.92 р. №09-3751).

      Видача довідок  про  період  роботи  по  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС,  а  також  на  територіях радіоактивного забруднення , про  заробітну  плату  за  цей  період здійснюється  підприємствами,    установами. Це прямо передбачено ст..15 Закону України " Про статус і соціальний захист громадян ,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

      Якщо особа відпрацювала в зоні відчуження менше календарного місяця і пенсію призначають із заробітку , отриманого за фактично відпрацьований час у зоні відчуження , то слід видавати довідку , яку затверджено ОСОБА_3 соціального захисту населення України (лист від 27.02.96 р. №01-3/244-013-21).

     Оскільки ( ОСОБА_2 Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 07.05.86 р. №153/10-43) для всіх працівників , які виконували роботи , пов’язані з ліквідацією наслідків аварії в зоні радіоактивного випромінювання , був встановлений 6 –годинний робочий день та 6 – денний робочий тиждень , розрахункову часову тарифну ставку в зоні відчуження обчислювали відповідно до роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 16.01.69 р. №1/2. Робітникам , яким годинні тарифні ставки у зоні відчуження визначались при 8(7) – годинному робочому дні здійснюють такий перерахунок:
    - відповідну годинну тарифну ставку при 8(7) – годинному робочому дні множать на середню тривалість робочого часу в годинах за місяць при 8(7) – годинному робочому дні (173,1 год.) ;
    - одержаний результат ділять на середню тривалість робочого часу за місяць при 6 – годинному робочому дні (152,5).

        Місячні норми робочого часу з квітня 1986 року по грудень 1990 , наведені в листі ОСОБА_3 праці та соціальної політики України від 16.01.98 р. №01-3/93-02-6.

        Роботу в надурочний час оплачували відповідно до ст.. 106 Кзпп УРСР. Тобто за перші 2 години понаднормової роботи – у полуторному розмірі , а за наступні години – у подвійному розмірі з урахуванням кратності , на підставі підтвердних документів того періоду .

        П. 5 постанови РМ СРСР і ВЦРПС від 05.06.86 р. №665-195 та пп..5 п.1 постанови ОСОБА_2 Міністрів УРСР і Укрпрофради «Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств , організацій і установ , зайнятих на роботах пов”язанних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і запобіганням забрудненню навколишнього середовища» від 10.06.86 р. № 207-7 дозволяли підприємствам залучати працівників на роботи , пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження і запобіганням забруднення навколишнього середовища у вихідні й святкові дні , з оплатою у подвійному розмірі. Оплачували за правилами ст.. 107 Кзпп УРСР за фактично відпрацьовані у святковий чи вихідний день години із застосуванням коефіцієнта кратності в залежності від зони небезпеки. Оплату в зазначеному розмірі отримували всі працівники (як з нормованим , так і ненормованим робочим днем) за години , фактично відпрацьовані у святковий і вихідний дні (роз’яснення Держкомпраці СРСР і ВЦРПС «Про компенсацію за роботу у святкові дні» від 08.08.66 р. № 13/П-21).Роботу , виконану в святковий чи вихідний день понад норму робочого часу , не враховують при підрахунку надурочних годин , оскільки її й так оплачують у подвійному розмірі , тобто такі дні оплачують за фактично відпрацьований час у подвійному розмірі (п.4 роз’яснення   №13/П-21; лист ОСОБА_3 праці України від 12.03.97 р. №06-958). Зважаючи на те , що у зоні відчуження був встановлений 6- денний робочий тиждень , загальним вихідним днем вважали неділю (ст.. 67 , 68 Кзпп УРСР).

      Підпункт п 4) п.1 ОСОБА_2 № 207-7  встановлює працівникам , зайнятим на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС , премії  - 60 % тарифної ставки (посадового окладу) на місяць. На доплату за роботу в надурочний час , святкові і вихідні дні премія не нараховувалась (роз’яснення  Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 21.05.52 р. №16).  

      Таким чином , праця позивача , за період ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС та роботи в зоні відчуження з 01 по 31 липня 1986 року , повинна бути оплачена  з врахуванням всіх вище вказаних постанов та розпоряджень , а саме :

     Розрахунок заробітної плати ОСОБА_1  за роботу в населених пунктах зони  відчуження  Чорнобильської АЕС  в липні 1986 року під час виконання обов’язків військової служби  по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  з 01.06.1986 р. по 03.08.1986 року згідно довідки командира військової частини 61606 за № 48 (085398) від 04.09.1986 року: липень -20 днів = 160 год. (20х 8) в 111 зоні небезпеки , 11 днів = 88 год. (11х8) в 11 зоні небезпеки , середній показник кратності 3,65 ; , 06 , 13 , 20 , 27 липня вихідні дні   , всього відпрацьовано в липні 248 годин (160+88) ;  червень  місяць згідно довідки командира військової частини 61606 за № 48 (085398) від 04.09.1986 року є не повний  , а за серпень теж не зазначено жодного дня роботи в 30 км зоні ЧАЕС ; в даному випадку за ним є право вибору повного місяця роботи в зоні відчуження , тому обраховуємо лише липень 1986 року. ; годинна тарифна ставка при 8 г. р. д. – 1,10 крб.  ; премія 60 відсотків .
       1. Знаходимо середньоденну зарплату за основним місцем роботи:
   -  квітень 1986 року – 29 р. дн. – 227,87 крб. ;   - травень 1986 року  - 09 р. дн. – 47,03 крб. ;  
     274,90 (227,87+47,03) : 38 (29 р. дн. + 09 р. дн. ) = 07,23 крб.
      2.  Визначаємо збережену  середню зарплату за дні роботи в зоні відчуження :
 а)   07,23 крб. х 27 дн. = 195,21 крб. ;  
 б) Оплата 2 днів додаткового от пуску за роботу в зоні відчуження :  ((137,6+151,65+91,3+0+0+0+0+181,76+110,04+140,03+227,87+0)= 1040,25 : 7 = 148,61 крб. : 21,2 дн. = 07,01 крб.
    - 14,02 крб. (07,01х2)
      Загальна сума збереженої зарплати : - липень 209,23 крб. (195,21+14,02) ;  
             3. Визначаємо годинну тарифну ставку при 6-годинному робочому дні для оплати праці за дні роботи в зоні з урахуванням оплати праці в понаднормовий час , у вихідні та святкові дні:
                1,10 крб. х 173,1 р.год.:152,5 р. год. = 1,25 крб.  
            4. Обчислюємо суму оплати праці за дні роботи в зоні відчуження , враховуючи , що  показник кратності в 111 зоні небезпеки - 4  , в 11 зоні - 3 ,  а середній показник кратності:  
                             3,65 (160х4+88х3) : (160+88)
       а) Основна зарплата за роботу в зоні відчуження: 1,25 крб. х 248 г. х 3,65 кр. = 1131,50 крб. ,
       б) доплата за роботу в понадурочний час (не оплачується 4 вихідних дня.)
   ДНЧ= 1,25 крб.х2 год. х 0,5 к. х 27 дн. х 3,65= 123,19 крб. ;
       в) нараховуємо премію:  
    - за роботу в зоні відчуження: ( 1,25 крб. х 248 г. х 3,65 кр.) : 100 х 60 % = 678,90 крб.
    - за основним місцем роботи:  (1,10 крб.х248 г.) :100х60% = 163,68 крб.
              Загальна сума премії : 842,58 крб. (678,9+163,68) ;
       г)  Оплата праці у вихідні  дні:  
    - доплата за роботу у вихідні  дні: 1,25 крб. х 8 год. х 4 дн. х 3,65 кр. = 146 крб.  ;  
   - оплата вихідних днів за основним місцем роботи:   1,10 крб. х 8 год. х 4 дн. х 2 кр. = 70,40 крб. ;
у т.ч. доплата за роботу у вихідні дні  за основним місцем роботи:  70,40 крб. : 2 = 35,20 крб.
             Загальна сума доплати за роботу у вихідні дні. – 181,20  крб.(146+35,20)
           5. Загальна сума оплати праці за роботу в зоні відчуження за 31 день липня 1986 року становить:
- липень – 2522,90 крб. (1131,50+35,20+209,23+123,19+181,20+842,58) ;
          6. Середньомісячна – 2522,90 крб.

      З моменту аварії умови оплати праці осіб , які призивалися на військові збори і працювали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС визначало розпорядження ОСОБА_2 Міністрів СРСР № 1031 – рс  і вони були такими ж , як і умови оплати праці відряджених робітників і службовців , що виконували ті ж роботи (по суті ПКМУ № 1240 повертає такий порядок) , а лише з 23.09. 1986 року по листу Державного Комітету по праці Української  РСР  за № 136 с вводять нову оплату праці зазначених осіб , причому значно погіршуючи її . Я не розумію , чому мене у 1986 році так кинули. Довідку військової частини я віддав на підприємство на початку вересня , зазначений лист дійшов до підприємства мабуть в кінці вересня , а скоріш в жовтні . Крім того я працював в зоні відчуження до 03 серпня . Чому мені у 1986 році не заплатили : премію – 60 відсотків , за роботу у вихідні , понаднормову роботу і т. і..

      Крім того чинним законодавством передбачено робити перерахунок невірно нарахованої та виплаченої у 1986 році заробітної плати і видачу довідок в пенсійний фонд встановленого зразку лише підприємствам.

      Так  як відповідачем було порушено права і законні інтереси позивача  це вимусило його відповідно до ст. 4 Закону України " Про звернення громадян" письмово звертатися   06.10.2008 року  д о його керівника  з проханням  :  виправити їхні помилки по нарахуванню заробітної  плати за роботу в 30 км  зоні ЧАЕС у 1986 році , враховуючі підвищення на 100 відсотків годинної тарифної ставки та виплату премії , яка фактично виплачувалася у 1986 році , а в довідці не визначена  ; зробити донарахування та виплату заробітної плати згідно чинного законодавства  та всі затримані до виплати суми  просив про індексувати   і видати нову довідку про заробітну плату.  

      В листопаді 2008 року позивач отримав від відповідача  довідку про заробітну плату за червень 1986 року таку , що в пенсійнім фонді її не прийняли.

       Видана довідка за № 53 від 07.11.2008 року не відповідала встановленому зразку (в шапці) і розрахунках. В графі (зона) вказувалася  І та ІІ, а в графі (кратність) вказувалося 3 та 4   ,  а це є груба помилка,  тому  що - якщо для розрахунку заробітної плати робітника командированого в зону відчуження  береться кратність 3 та 4 то це відповідно ІІ та ІІІ зони небезпеки , а не І та ІІ. В «шапці» довідки зазначається сума виплаченої заробітної плати за червень 1986 року в розмірі 274 крб. 90 коп., а в розрахунках зазначена сума 977,67 крб..

       Згідно чинного на той час законодавства за один місяць роботи в зоні відчуження надавалось два дні додаткового отпуску , оплата за які повинна увійти в довідку. Праця в зоні відчуження була у позивача щоденно не менш 12 годин на добу.

       Загальна сума не донарахованої  у 1986 році з вини відповідача , а таким чином затриманої до виплати  заробітної плати за липень 1986 року за роботу в 30 км зоні відчуження ЧАЕС становить  1585 крб.34 коп.  (2522,90-937,56).  

       Переводу рублів в гривню законодавчо не врегульовано і методика  не затверджена. Тому суд  визначає розмір не донарахованої заробітної плати  з врахуванням «Рекомендацій відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ» (лист Верховного Суду України від 03.04.1997 року за № 62-97р.) і встановити розмір не донарахованої заробітної плати за роботу в ІІІ та ІІ зонах небезпеки  з 01 по 31 липня 1986 року  станом на 01.08.2008 року в розмірі  10829 грн.. 90 коп. (1585,34 руб. х 683127,4 : 100000).
                     де          683127,4=3,9х21,00х102,56х5,01х2,817х1,397х1,101х1,20х1,192х1,258х1,061х0,994х1,082х1,123х1,103х1,116х1,166х1,132.
                              Де   3,90   – коефіцієнт інфляції за 1991 рік ;
                                    21,00   - коефіцієнт інфляції за 1992 рік ;
                                  102,56   - коефіцієнт інфляції за 1993 рік ;
                                      5,01   - коефіцієнт інфляції за 1994 рік ;
                                     2,817 - коефіцієнт інфляції за 1995рік ;
                                     1,397 - коефіцієнт інфляції за 1996рік ;
                                     1,101 - коефіцієнт інфляції за 1997рік ;
                                     1,20   - коефіцієнт інфляції за 1998рік ;
                                     1,192 - коефіцієнт інфляції за 1999рік ;
                                     1,258 - коефіцієнт інфляції за 2000рік ;
                                     1,061 - коефіцієнт інфляції за 2001рік ;
                                     0,994 - коефіцієнт інфляції за 2002рік ;
                                     1,082 - коефіцієнт інфляції за 2003рік ;
                                     1,123 - коефіцієнт інфляції за 2004рік ;
                                     1,103 - коефіцієнт інфляції за 2005рік ;
                                     1,116 - коефіцієнт інфляції за 2006рік ;
                                     1,166 - коефіцієнт інфляції за 2007рік ;
                                     1,132 - коефіцієнт інфляції за шість місяців 2008року.
                  Керуючись ст. ст. 1, 3, 21, 22, 55 Конституції України, ст. ст.. 15,  64, 70, 71 Закону України " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",  Постановою  ЦК КПРС,  ВР СРСР,  КМ СРСР, ВЦРПС  за № 524-156 від 07.05.1986 року, ОСОБА_2 Державного Комітету СРСР по праці та соціальним питанням, Секретаріату ВЦРПС за №153/10 – 43 від 07.05.1986 року, ОСОБА_5 Міністрів СРСР № 964 рс від 17.05.1986 року, ОСОБА_2 Міністрів СРСР і ВЦРПС за № 665-195 від 5.06.1986 року, ОСОБА_2 Міністрів УРСР і УРРПС за № 207-7 від 10.06.1986 року, ОСОБА_4, Мінчорнобиля і Мінфіну України від 29.10.92 р. №09-3751,  Роз’ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 16.01.69 р. №1/2, ОСОБА_3 праці та соціальної політики України від 16.01.98 р. №01-3/93-02-6,  Роз’ясненням  Держкомпраці СРСР і ВЦРПС «Про компенсацію за роботу у святкові дні» від 08.08.66 р. № 13/П-21,  ОСОБА_3 праці України від 12.03.97 р. №06-958, Роз’ясненням  Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 21.05.52 р. №16,  ст. 4 Закону України " Про звернення громадян",  ОСОБА_3 Верховного Суду України від 03.04.1997 року за № 62-97р.,  ст.. 49 , 62 , 67 , 68 , 72 , 97 , 106 , 107 , 233 Кзпп УРСР, ст. ст. 10, 11, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218  ЦПК України суд _  

  ВИРІШИВ:  
           Позовні вимоги ОСОБА_1 до приватної агрофірми «Світ» про визнання права на перерахунок заробітної плати, стягнення майнової та моральної шкоди, зобов’язання видати довідку про заробітну плату встановленого зразку – задовольнити частково.

Визнати дії посадових осіб   приватної  агрофірми  «Світ» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області щодо відмови ОСОБА_1 у перерахунку невірно нарахованої  заробітної плати за роботу у 1986 році в зоні відчуження Чорнобильської АЕС  у  ІІ та ІІІ  зонах  небезпеки  – неправомірними.  

          З обов’язати приватну  агрофірму  «Світ» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області здійснивши перерахунок заробітної плати відповідно до норм  нормативно – правових  актів колишнього Союзу РСР, ОСОБА_2 Міністрів УРСР , Держкомпраці України та Укрпрофради відносно оплати праці в зоні відчуження ЧАЕС під час ліквідації наслідків аварії і зобов’язати видати ОСОБА_1 для пред’явлення в пенсійний фонд України довідку встановленого зразку , затверджену ОСОБА_3 соціального захисту населення України листом від 27.02.96 р. №01-3/244-013-21 о заробітній платі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС   з 01 по 31 липня  1986 року в сумі 2522 крб. 90 коп..  

Стягнути  з приватної  агрофірми  «Світ» с. Іванове Селище  Глобинського району Полтавської області на користь ОСОБА_1  завдану матеріальну шкоду в розмірі 10829 грн.90 коп., витрати пов’язанні з розглядом судової справи в розмірі 32 грн.  

           У задоволені позову в частині в стягненні моральної шкоди – відмовити.

           Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Полтавської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10 – денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги.

  Суддя:    


1 коментар:

Анонім сказав...

А тепер ПФ знову такі довідки не визнають і нараховують пенсії по мінімуму - без урахування зарплати в зоні відчуження. Тепер будемо кожен рік доказувати ПФ свої документи у пенсійних справах по яких ПФ вже роками виплачували нам пенсію, а тепер раптово знову вони чомусь стали для них не вірними...? БРЕД!

Дописати коментар