-->

25.03.12

Про зобов’язання вчинити дії по перерахунку пенсії

Справа № 2-а-12 / 09 р.
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2009 року ОСОБА_1 районний суд Сумської області в складі:
головуючого Семенової О.С. ,
за участю секретаря Пасюга Н.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. В.Писарівка справу за адміністративним позовом ОСОБА_2 до Управління Пенсійного Фонду України у В-Писарівському районі Сумської області про зобов’язання вчинити дії по перерахунку пенсії, -
встановив:

ОСОБА_2 звернувся до суду з даним позовом, мотивуючи свої позовні вимоги тим, що з 23 березня 1987 року по 14 травня 1987 року перебував на спеціальних зборах військовозобов’язаних в/ч 32207 по ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, виконував роботи на 3 та 4 енергоблоках ЧАЕС та роботи в м. Копочі, являється інвалідом 3 групи, пов’язаної з виконанням робіт на ЧАЕС. До зборів постійним місцем його роботи був цукровий завод імені газети «Правда», який у подальшому реорганізований у ВАТ «Цукровий завод імені газети «Правда». При оформленні документів на отримання пенсії даним підприємством була видана довідка-розрахунок заробітної плати, згідно якої розрахунок проведено із застосуванням 3-кратного підвищення заробітної плати. Вважає, що розрахунок повинен бути у 4-кратному розмірі. На даний час не має можливості звернутися з вимогою про проведення перерахунку, так як підприємство ліквідовано, правонаступник відсутній. Тому прохає вирішити даний спір у судовому порядку та зобов’язати управління Пенсійного фонду В-Писарівського району провести перерахунок його пенсії з врахуванням 4-кратного розміру оплати праці за роботу у зоні відчуження, виходячи з розміру годинної тарифної ставки при 6-ти годинному робочому дні за період роботи в зоні відчуження 2, 48 крб.

У судовому засіданні позивач підтримав свої позовні вимоги та надав суду аналогічні пояснення, доповнивши, що протягом 2002 – 2007 років неодноразово звертався до управління Пенсійного фонду, Міністерство праці та соціальної політики, прокуратуру з приводу неправильного розрахунку пенсії, але отримував відмови у здійсненні перерахунку.

Представник відповідача ОСОБА_3 позовні вимоги не визнала повністю та пояснила, що підстави для проведення перерахунку пенсії позивачу відсутні, так як з 30.10.2002 року йому призначено пенсію за інвалідністю відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», з 24.03.2003 року – отримує пенсію згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». На даний час позивач отримує пенсію, яка була нарахована відповідно наданої ним довідки ВАТ «Цукровий завод імені газети «Правда» від 22.09.04 року за № 1240. Відповідно до ОСОБА_4 Кабінету Міністрів України від 30.05.97 року № 523 пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, можуть призначатися із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків . Оплата праці військовозобов’язаних, призваних на військові збори для ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986-1990 роках з дня аварії змінювалася тричі. В розрахунок пенсії взята заробітна плата за 22 дні роботи у квітні 1987 року в третій зоні небезпеки з урахуванням оплати праці в 3-х кратному розмірі за роботі в зоні / 360, 36 крб./ , 100% тарифної ставки / 160, 16 крб./, збереженої заробітної плати за основним місцем роботи / 163, 38 крб./, тобто заснована оплата праці у 5-ти кратному розмірі. До 01.09.05 року позивач отримував пенсію з розрахунку денної тарифної ставки при 6-ти годинному робочому дні – 1, 06 крб. Розрахунок заробітку за роботу в зоні відчуження підприємством у довідці про заробітну плату від 19.08.2005 року № 21 проведений відповідно до ОСОБА_4 Кабінету Міністрів України від 22.09.04 року № 1240 «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи» , що особам, які працювали у зоні відчуження в 1986-1990 роках, пенсія призначається із заробітку, який вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня. З висновком судово-економічної експертизи не погодилася, так як вважає, що підвищення тарифної денної ставки позивача при 6-ти годинному робочому дні до 100% є безпідставним, так як дія ОСОБА_4 СРСР і ВЦРПС від 05.06.86 р. № 665-195 при розрахунку пенсії не повинна бути застосована.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи, оцінивши докази, суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 є особою, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідом 3 групи, ступінь втрати професійної працездатності за висновком МСЕК встановлена у розмірі 60% / а.с.6, 8/. З матеріалів справи слідує, що позивач призваний на спеціальні збори військовозобов’язаним у складі військової частини № 32207 приймав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у період з 22 березня 1987 року по 14 травня 1987 року відповідно до довідки Великописарівського районного військового комісаріату Сумської області за № 317 від 07.05.03 р. / а.с.12/ та архівної довідки галузевого державного архіву Міністерства Оборони України № 1142 від 24.05.03 р. / а.с.17/, з яких слідує, що позивач проводив роботи на території третього та четвертого енергоблоків та у населеному пункті Копачі. З довідки ВАТ «Цукровий завод імені газети «Правда» за № 21 від 19.08.05 року вбачається що ОСОБА_2 за період з 22.03.87 року по 14.05.87 року мав посадовий оклад на посаді електрика у розмірі 160-98 крб. / а.с.28-29/.

По справі була проведена судово – економічна експертиза / а.с.58-65/, відповідно до висновків якої проведений підприємством розрахунок заробітку позивача для призначення пенсії за довідкою № 21 від 19.08.05 року / а.с.28, 29/ не відповідає вимогам чинного законодавства, так як допущені арифметичні помилки та не дотримано вимог п. 1 ОСОБА_4 міністрів СРСР і ВЦРПС від 05.06.86 р. № 665-195 стосовно підвищення тарифної ставки до 100% при визначені годинної тарифної ставки при 6-тигодинному робочому дні за час роботи у зоні відчуження та встановлення максимального розміру премії 60% тарифної ставки в місяць з урахуванням підвищеної тарифної ставки. За період виконання позивачем ОСОБА_2 робіт по ліквідації аварії на ЧАЕС на територіях 3-го та 4-го енергоблоків понад збережений середній заробіток передбачена виплата 4-кратного розміру оплати праці та оплата у 2х кратному розмірі за дня роботи у населеному пункті Копачі, який згідно з рішенням Урядової комісії від 02.02.87 р. № 351 віднесений до 1 зони небезпеки. Відповідно до вимог чинного законодавства пенсію по інвалідності позивачу необхідно обчислювати із заробітної плати за квітень 1987 року у розмірі 2 217, 70 крб., у тому числі 6 збережений середній заробіток за 22 робочих дні / 1,2,3,6,7,8,9,10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30/ – 163, 68 крб., 100% тарифної ставки за 8 днів / 1, 6, 11, 13, 16, 25, 28, 30/ - 59, 52 крб., оплата у 4-х кратному розмірі за 22 дні / 2-5, 7-10, 12, 14, 15, 17-24, 26-29/ - 1 119, 36 крб., премія 60% за роботу у зоні відчуження – 671, 62 крб., доплата за роботу у 4 вихідні дні / 5, 12, 19, 26 – неділі/ - 203, 52 крб., при годинній тарифній ставці при 6-ти годинному робочому дні 12, 72 крб.

Відповідно до п.4 Інструкції про порядок матеріального забезпечення громадян СРСР при призові на дійсну військову службу і проходження служби в запасі, затвердженої постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 22.04.1982 р. № 95/4-132 за робітниками, службовцями і колгоспниками, призваними на збори, зберігався середній заробіток як по основній, так і по суміщуваній роботі за весь час зборів, включаючи час в дорозі до військової частини і назад та посада / робота/.

Відповідно до постанови НКП СРСР ВІД 02.04.30Р. „Про середній заробіток і оплату за неповний місяць” і Основних положень обліку праці та заробітної плати у промисловості і будівництві, затверджених Держкомпраці СРСР, Мінфінансів СРСР і ЦСУ СРСР 27.04.73 р. № 75-АБ/89/10-80 середній заробіток обчислювався із розрахунку останніх двох календарних місяців роботи з урахуванням основної заробітної плати, надбавки, доплати, річної винагороди, оплати та доплати за надурочні роботи, якщо вони мали систематичний характер; виробничі премії враховувалися у тому разі, якщо вони входили в систему оплати праці на даному підприємстві, тобто не мали разового характеру і якщо вони виплачені за період, що не перевищує 3-х місяців; квартальна премія враховувалася у складі заробітку за кожний місяць у розмірі 1/3, а винагорода за загальні підсумки роботи підприємства – у розмірі 1/12 частини цієї винагороди, виплаченої за попередній рік; премії та інші виплати, не нараховані працівнику своєчасно і виплачені у результаті трудового спору, враховувались у складі заробітку тих місяців, за які вони повинні були бути виплачені.

Оскільки позивач виконував роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у період з 22 березня 1987 р. по 14 травня 1987 р., то середній заробіток повинен бути розрахований із фактичних нарахувань за січень-лютий 1987 р. за фактично відпрацьований час по основному місцю роботи електриком на цукровому заводі ім.. газети «Правда». Згідно місячних відомостей по нарахуванню заробітної плати позивачу за 1987 рік збережений середній заробіток позивача за основним місцем роботи, обчислений із розрахунку за січень-лютий 1987 р. за фактично відпрацьований час при 8-годинному робочому дні, складає 6, 84 крб., а за період його перебування в зоні ліквідації аварії на ЧАЕС з 22 березня 1987 р. по 14 травня 1987 р. складає 282, 72 крб., в т.ч. – за березень 1987 р. – 7, 44 крб. х 7 робочих днів = 52, 08 крб., за квітень 1987 р. – 7, 44 крб. х 22 робочих дня = 163, 68 крб., за травень 1987 р. – 7, 44 крб. х 9 робочих днів = 66, 96 крб..

Згідно ОСОБА_4 Міністрів СРСР і ВЦРПС від 5.06.1986 р. № 665-195 / ОСОБА_4 міністрів УРСР і Укрпрофради від 10.06.1986 р. № 207-7/ за працівниками, направленими для виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків на ЧАЕС зберігається середня заробітна плата, оплата праці таких працівників, зайнятих на роботах у третій, другій та першій зонах небезпеки, проводиться відповідно в 4-х, 3-х, 2-х кратному розмірах, понад середньомісячної заробітної плати, виходячи з тарифної ставки / окладу/, встановленої за основним місцем роботи; додаткова оплата праці у нічний час в розмірі 35% погодинної тарифної ставки / окладу/ за кожну годину роботи в нічний час і максимальний розмір премії 60% тарифної ставки / окладу/ у місяць; робота у святкові та вихідні дні оплачується у подвійному розмірі, ці пільги встановлені з моменту аварії на ЧАЕС.

Постановою ЦК КПРС, Верховної ОСОБА_4 СРСР, ОСОБА_4 Міністрів СРСР та ВЦРПС від 7.05.1986 року № 524-156 „Про умови оплати праці і матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій зони Чорнобильській АЕС” п.1 передбачено надати право керівникам підприємств і організацій проводити оплату робітників, безпосередньо зайнятих на роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС по підвищеним до 100% тарифним ставкам і посадовим окладам / ОСОБА_4 міністрів УРСР від 8.05.1986 р. № 168/.

ОСОБА_4 Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 7.05.1986 р. № 153/10-43 встановлено, п.п. 1, 2 , що робітникам, безпосередньо зайнятим на роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, премії, заохочення та винагороди нараховувати відповідно з діючими положеннями на збільшені, згідно п.1 Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної ОСОБА_4 СРСР, ОСОБА_4 Міністрів СРСР і ВЦРПС від 7.05.1986 р. № 524-156 тарифні ставки і посадові оклади, встановлені законодавством граничні розміри премій нараховувать виходячи з вказаних підвищених тарифних ставок та посадових окладів; для таких працівників встановлюється 6-ти часовий робочий день.

Відповідно до рішення Урядової комісії від 02.02.87 р. № 351 після 01.03.87 р. оплата праці призваних на військові збори віськовозобов’язаних запасу проводилася понад збережений середній заробіток наступним чином :
а/ на різних ділянках проммайданчика ЧАЕС в залежності від радіаційної обстановки з застосуванням показника кратності від 1 до 4, а саме
- працівників, які виконували роботи на територіях, що розташовані безпосередньо біля третього та четвертого енергоблоків – у 4-кратному розмірі.

Згідно матеріалів справи / а.с.29/ та пенсійної справи / а 43/ годинна тарифна ставка позивача при 8-годинному робочому дні зазначена підприємством у сумі 0,93 крб., годинна тарифна ставка / оклад/ при нарахуванні заробітної плати за роботу у зоні відчуження, пов’язану з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, при 6-годинному робочому дні розрахована підприємством наступним чином : 0, 93 крб. х 173, 1 год. : 152, 5 год. + 1, 06 крб. Відповідно , денна тарифна ставка / оклад/ позивача при 6-годинному робочому дні, встановленому у зоні відчуження, становитиме : 1, 06 крб. х 6 год. + 6, 36 крб.

У відповідності до п.1 б/ ОСОБА_5 міністрів СРСР від 23.05.1986 р. № 1031 рс „Про оплату праці військовослужбовців-учасників ліквідації аварії на ЧАЕС”, дія п.1 Постанови ЦК КПРС, Верховної ОСОБА_5 СРСР, ОСОБА_5 міністрів СРСР та ВЦРПС від 7.05.1986 р. № 524-156 щодо підвищення тарифних ставок на 100%, розповсюджується і на військовослужбовців, тобто вдвічі.

Згідно матеріалів адміністративної та пенсійної справи погодинна тарифна ставка при 6-тигодинному робочому дні позивача за час роботи у зоні відчуження не підвищувалася підприємством до 100%, чим не дотримано вимоги п.1 Постанови ЦК КПРС, Верховної ОСОБА_5 СРСР, ОСОБА_5 Міністрів СРСР та ВЦРПС від 07.05.86 р. № 524-156/.

Виходячи з аналізу вищезазначених законодавчих актів, враховуючи показники забруднення за даними «Карти радіаційної обстановки на території України», при розрахунку заробітної плати та премії позивачу за роботу в зоні відчуження, законодавчо обґрунтовано розраховану тарифну ставку збільшити на 100%, що буде становити : 6, 36 крб. х 2 + 12, 72 крб., тобто годинна тарифна ставка / оклад/ становить – 2, 12 крб.

Таким чином, призваному на спеціальні збори військовозобов’язаному за час виконання робіт в зоні відчуження, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, відповідно до нормативних актів, що діяли в 1987 році, передбачено нарахування:
- збереженого середнього заробітку по основному місцю роботи за весь період проходження військових зборів ;
- збільшеної на 100% тарифної ставки / посадового окладу/;
- підвищеної в кратних розмірах оплати праці за виконання робіт у зоні відчуження;
- премії за максимальним розміром 60% тарифної ставки / посадового окладу/ за виконання робіт у зоні відчуження ;
- за фактично відпрацьовані години у вихідні дні / неділі/ і світкові дні у розмірі подвійної годинної або денної ставки.

Згідно ст. 40 Закону України „Про статус і соціальний захист громадін, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” / у редакції від 19.12.1991 р. та зі змінами від 5.10.2006 р./ військовозобов’язаним оплата праці провадиться згідно ст. 39 цього Закону за всі календарні дні роботи на підставі довідки, яка надається військовою частиною.

Відповідно до довідки Галузевого державного архіву Міністерства Оборони України № 1142 від 24.05.02 р. / а.с.17/ вказано, що позивач у складі в/ч № 32207 / місце дислокації с. Оране/ приймав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у період з 22.03.87 р / наказ № 81/ по 14.05.87 р. / наказ № 134/, дні виїзду в зони / на об’єкти, населені пункти/:
3 енергоблок – березень: 28, 30, 31;
квітень : 2-5, 7-10, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29;
Копачі – березень 29 / один день/;
4 енергоблок – квітень: 17, 18, 21;
3-4 енергоблоки – квітень : 22 / один день/.
Отримав дозу опромінення 17, 22 рентген.

Розрахунок середнього заробітку для призначення пенсії визначається «Порядком обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженим ОСОБА_4 Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. № 523 / із змінами та доповненнями/, відповідно до п. 1 встановлено, якщо особа пропрацювала у зоні відчуження менше ніж 12 місяців підряд, середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення його загальної суми за повні календарні місяці роботи на кількість цих місяців; якщо особа пропрацювала у 1986-1990 роках у зоні відчуження менше календарного місяця, пенсія обчислюється за її бажанням із заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітку за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробіток за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25, 4. Коли дні роботи припали на вихідні і святкові дні, розрахунок заробітку за 25, 4 робочих дня здійснюється у такому порядку, як і за роботу у робочі дні, а доплата за вихідні і світкові дні нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності, додається до суми обчисленого заробітку.

У всіх випадках премія, передбачена підпунктом 3 пункту 1 ОСОБА_4 міністрів УРСР, Укрпрофради від 10.06.86 р. № 207-7 / не більше 400 крб. на місяць/, що була визначена умовами оплати праці для осіб, які безпосередньо брали участь у роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і запобіганням забрудненню навколишнього середовища, після цього розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.

Пенсії призваних на військові збори військовозобов’язаних, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та працювали у зоні відчуження в 1986-1990 роках, призначаються із заробітку, який вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня / незалежно від періоду проведення розрахунку оплати праці за умови, якщо цей розрахунок проведено на підставі первинних документів про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із сумарною кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за зонами небезпеки : у 3 зоні – 5, 2 зоні - 4, 1 зоні – 3. При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна бути нижчою від фактично одержаної суми у зазначений період.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

Відповідно пункту 4 вказаної ОСОБА_4 – в усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими по 3 групі інвалідності – шість мінімальних пенсій за віком.

Як зазначено в п. 4 ст. 15 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» довідку про заробіток працівника у період 1986-90 років у зоні ЧАЕС для призначення пенсії надають підприємства - за основним місцем роботи працівника.

Нарахування пенсії належить до компетенції Пенсійного фонду та проводиться за заявою пенсіонера на підставі належно оформлених документів.

Згідно матеріалів пенсійної справи ОСОБА_2 / а.с.57/ слідує, що останній перерахунок пенсії по інвалідності, що настала внаслідок аварії на ЧАЕС, проведено за розпорядженням від 01.01.08 р., виходячи із розміру заробітку позивача в зоні відчуження у квітні 1987 року. Розрахунок заробітку проведено на підставі довідки Цукрового заводу ім. газети «Правда» № 21 від 19.08.2005 року щодо заробітної плати за роботу у зоні ЧАЕС для призначення пенсії / а. 42-43 пенсійної справи, а с 28-29/, відповідно до якої значаться наступні нарахування за квітень 1987 року :
• Збережений середній заробіток – 163, 59 крб.;
• Оплата у 4-кратному розмірі за роботу у зоні відчуження – 712, 32 крб., в т. ч. доплата за роботу у 4 вихідні дні – 254, 40 крб.;
• Премія 60% - 498, 15 крб.;
• Всього – 1 374, 06 крб.

Суд погоджується з висновком судово – економічної експертизи, що проведений підприємством розрахунку заробітку позивача ОСОБА_2 для призначення пенсії за довідкою № 21 від 19.08.05 р. не відповідає нормам чинного законодавства, так як при підрахунку підприємством не дотримано вимоги п. 1 ОСОБА_4 міністрів СРСР і ВЦРПС від 05.06.86 р. № 665-195 / ОСОБА_4 Міністрів УРСР і Укрпрофради від 10.06.86 р. № 207-7/ п.п.1.1 стосовно підвищення тарифної ставки до 100% при визначенні годинної тарифної ставки при 6-годинному робочому дні позивача за час роботи у зоні відчуження, та п.п. 1.4 стосовно встановлення максимального розміру премії 60% тарифної ставки в місяць з урахуванням підвищеної тарифної ставки.

Під час експертного дослідження, при розрахунку щодо нарахування заробітної плати позивачу за час його перебування у зоні ліквідації аварії на ЧАЕС застосовано законодавство, норми якого передбачали особливості оплати праці військовозобов’язаних запасу, призваних на військові збори, які у 1986-90 роках виконували роботи у зоні відчуження, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС і запобіганням забрудненню навколишнього середовища.

Таким чином, законодавчо обґрунтована заробітна плата позивача за роботу в зоні відчуження за квітень 1987 року складає 2 217, 70 крб., у тому числі :
• Збережений середній заробіток за 22 робочих дня – 163, 68 крб.;
• Оплата у 4-кратному розмірі за 22 дні – 1 119, 36 крб.;
• Премія 60% за роботу у зоні відчуження – 671, 62 крб.;
• Доплата за роботу у 4 вихідні дні – 203, 52 крб.

Відповідно до листа Мінпраці, Мінчорнобиля і Мінфіну України від 29.10.92 р. № 09-3751, якщо підприємством було невірно нарахована заробітна плата за роботу в зоні відчуження, то підприємство на підставі первинних документів має провести перерахунок заробітної плати згідно із законодавством, Розраховану таким чином заробітну плату не індексують і не виплачують, а лише враховують при обчисленні пенсії.

Як встановлено у судовому засіданні, цукровий завод ім. газети « Правда», з якого позивач у 1986 році був призваний на спеціальні збори по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС був реорганізований у ВАТ «Цукровий завод імені газети Правда», на даний час вказане підприємство ліквідовано, що не оспорюється жодною стороною по справі. Тому провести перерахунок заробітної плати позивача можливо лише у судовому порядку.

Проте суд вважає, що позовні вимоги позивача щодо проведення перерахунку його пенсії за роботу у зоні відчуження з розрахунку годинної тарифної ставки при 6-ти годинному робочому дні у сумі 2, 48 крб. не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки з довідки № 21 від 19.08.05 р про розмір заробітної плати за роботу у зоні ЧАЕС для призначення пенсії / а.с.28, 29/ вбачається, що годинна ставка при 6-тигодинному робочому дні становить 1, 06 крб., тому відповідно до висновку судово-економічної експертизи при підвищенні її на 100% на підставі ОСОБА_4 міністрів СРСР і ВЦРПС від 05.06.86 р. № 665-195 становить 2, 12 крб. Суд дійшов висновку, що у цій частині позовні вимоги необхідно задовольнити, в іншій частині – необхідно в їх задоволенні відмовити.

Крім того , суд вважає, що представник відповідача, не визнаючи позовні вимоги та висновок експерта, не довів своїю позицию по справі, не надав суду свої можливі розрахунки пенсії, тому суд не може прийняти його заперечення до уваги.

З відповідача необхідно стягнути на користь позивача судові витрати по проведенню судово-економічної експертизи у частині задоволених позовних вимог відповідно до ст. 94 КАС України.

На підставі викладеного, керуючись - ОСОБА_4 Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 22.04.1982 р. № 95/4-132, п.4 Інструкції про порядок матеріального забезпечення громадян СРСР при призові на дійсну військову службу і проходження служби в запасі, затвердженої постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 22.04.1982 р. № 95/4-132, ОСОБА_4 НКП СРСР від 02.04.30Р. „Про середній заробіток і оплату за неповний місяць” , Основними положеннями обліку праці та заробітної плати у промисловості і будівництві, затверджених Держкомпраці СРСР, Мінфінансів СРСР і ЦСУ СРСР 27.04.73 р. № 75-АБ/89/10-80, ОСОБА_4 Міністрів СРСР і ВЦРПС від 5.06.1986 р. № 665-195 / ОСОБА_4 міністрів УРСР і Укрпрофради від 10.06.1986 р. № 207-7/, п. 1 Постанови ЦК КПРС, Верховної ОСОБА_4 СРСР, ОСОБА_4 Міністрів СРСР та ВЦРПС від 7.05.1986 року № 524-156 „Про умови оплати праці і матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій зони Чорнобильській АЕС” / ОСОБА_4 міністрів УРСР від 8.05.1986 р. № 168/, п.п. 1, 2 ОСОБА_4 Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 7.05.1986 р. № 153/10-43 встановлено, п.1 б/ ОСОБА_5 міністрів СРСР від 23.05.1986 р. № 1031 рс „Про оплату праці військовослужбовців-учасників ліквідації аварії на ЧАЕС”, дія п.1 Постанови ЦК КПРС, Верховної ОСОБА_5 СРСР, ОСОБА_5 міністрів СРСР та ВЦРПС від 7.05.1986 р. № 524-156, ст. ст. 39, 40 Закону України „ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобільської катастрофи”, ст.ст. 17, 18, 71,94, 161, 162 КАС України, суд -
в и р і ш и в:

Позовні вимоги ОСОБА_2– задовольнити частково.
Зобов’язати управління Пенсійного Фонду України у В-Писарівському районі Сумської області провести перерахунок призначеної пенсії ОСОБА_2 з розрахунку, що його заробітна плата за квітень 1987 року складала 2 217, 70 крб.

В іншій частині позовних вимог – відмовити.

Стягнути з Державного бюджету України / відповідного місцевого бюджету/ на користь ОСОБА_2 судові витрати за оплату судово-економічної експертизи у розмірі 1 725 грн.

ОСОБА_4 може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного адміністративного суду Харківської області через В-Писарівський районний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а у разі складання постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України – з дня складання у повному обсязі, заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20-ти днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції, або у порядку п. 5 ст. 186 КАС України.

Повний текст постанови виготовлений та підписаний 14.04.2009 року.
Суддя О.С.Семенова.

Д О В І Д К А
Згідно ухвали колегії суддів Харківського апеляційного адміністративного суду
від 14 липня 2008 року ….
В С Т А Н О В И Л А ….
Керуючись ст. 160, 165п 1 ч. 1ст. 198 , ст. ст.200, 254КАС України,колегія суддів
У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу УПФУ у ОСОБА_1 районі залишити без задоволення .
ОСОБА_6 Писарівського районного суду Сумської області від 09 квітня 2008 року по справі № 2-а-1/08 залишити без змін, виклавши резолютивну частину в наступній редакції :
«Зобов’язати УПФУ у ОСОБА_1 районі Сумської області провести перерахунок пенсії ОСОБА_7 відповідно до розрахунку, що його середньомісячний заробіток складав за травень 1987 року -1051,96гривень, за червень 1987 року-1591, 58 гривень, за липень 1987 року -754, 33 гривні.
Стягнути з Державного бюджету України (відповідного місцевого бюджету) на користь ОСОБА_7 судові витрати на оплату судово-економічної експертизи у розмірі 2017, 56 гривень .

Дана ухвала набирає чинності з моменту її проголошення і може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України у місячний строк з моменту виготовлення її повного тексту .

Повний текст ухвали складено 21.07.2008 р.
Головуючий підпис ОСОБА_8
Суддів підписи ОСОБА_9
ОСОБА_10
З оригіналом згідно : Суддя В. Писарівського районного суду ОСОБА_11

Немає коментарів:

Дописати коментар