-->

20.04.12

Інформація про організацію надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС у Львівській області

Незважаючи на величезні зусилля держави, наслідки Чорнобильської катастрофи через 26 років ще не ліквідовано. 

В області створена, упорядкована та функціонує система медичного забезпечення населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Кількість потерпілого населення по Львівській області становить 9313 осіб. В Національному Реєстрі України (накопичувальна база даних) по області нараховується 12071 потерпілих. Всього по Україні – 2158698 потерпілих. 

В медичних закладах підпорядкованих ГУОЗ на диспансерному обліку знаходиться 7689 осіб з них по групах первинного обліку: 

ліквідатори 4000 (52%) 
евакуйовані 594 (7,7%) 
переселені 996 (13%) 
діти 2099 (27,3%) 

За останні 12 років загальна чисельність постраждалих громадян зменшилася в Україні на 17,8%, у Львівській області на 20,4%. 

Розпорядженням голови ЛОДА від 10 лютого 2012 року №72/0/5-12 затверджено Порядок надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до цього розпорядження здійснюється пільгове медикаментозне забезпечення і зубопротезування. У 2012 році передбачено 937,4 тис.грн. з них 537,4 тис.грн. за розподілом Міністерства фінансів і 400 тис.грн. виділено рішенням сесії обласної ради. 

Обсяг відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного зубопротезування визначається в розмірі не менше 10% від загального обсягу асигнувань, затверджених у відповідних місцевих бюджетах для надання пільг громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС. Розпорядником коштів є управління соціального захисту. 

Розпорядженням голови ЛОДА від 16 лютого 2012р. №87/0/5-12 затверджено перелік аптек, які забезпечують медикаментами постраждалих за пільговими рецептами лікарів. 

Медична допомога постраждалому населенню надається мережею лікувально-профілактичних закладів, основна складова якої – Львівський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення. 

Для покращення доступності медичної допомоги хворим в ЛПЗ районів і міст області закріплено лікарів відповідальних за організацію надання медичної допомоги постраждалому населенню. 

Розпорядженням голови ЛОДА від 12 березня 2012 року №150/0/5-12 закріплено 160 стаціонарних ліжок, а саме: 

Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих - 40 ліжок 
Львівська обласна клінічна лікарня – 40 ліжок 
Львівський державний онкологічний регіональний – 20 ліжок 
лікувально-діагностичний центр 
Львівський регіональний фтизіопульмологічний центр – 20 ліжок 
4-а міська клінічна лікарня – 20 терапевтичних 
ліжок денного перебування 
Львівський обласний державний клінічний – 10 ліжок 
лікувально-діагностичний кардіологічний центр 
Львівський Західноукраїнський спеціалізований – 10 ліжок 
дитячий медичний центр 

У 2011 році стаціонарно проліковано1175 хворих, затрачено 231690,3грн. У І кварталі проліковано 325 хворих, затрачено 50180,65 грн. з кошторисних призначень на установи. 

У 2012 році Міністерством надзвичайних ситуацій виділено 124,8 тис.грн. для лікування стаціонарних хворих у спеціалізованих медичних закладах, які розподілено між вищевказаними спеціалізованими закладами. 

У 2011 диспансеризацією охоплено 97,7% (7504 осіб) потерпілого населення (у 2010р. було охоплено 97,3%), по Україні – 96,05%. 

У зв’язку із збільшенням віку осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, зменшується кількість визнаних здоровими. За результатами диспансеризації визнано здоровими серед ліквідаторів 8,4% серед евакуйованих 4,8%, Україна – 2,4% і 4,6%. На обліку є 4 ліквідатори з променевою хворобою, які постійно спостерігаються лікарями і отримують необхідне лікування. 

Показники поширеності захворювань і захворюваності дорослого постраждалого населення залишаються стабільними впродовж попередніх трьох років. 

Рівень поширеності хвороб серед потерпілого дорослого населення в 2011р. становить 4325,8 на 1000 потерпілих. 

Рівень захворюваності потерпілого населення області серед дорослих становить у 2011р. 523,1 на 1000 потерпілих (Україні становить 587,9). 

Найвищі показники поширеності в Самбірському, Пустомитівському районах і місті Дрогобичі, найнижчі в Турківському, Дрогобицькому, Миколаївському районах. 

Показники захворюваності найвищі в Мостиському, Бродівському, Сколівському, Старо-Самбірському, Сокальському районах. Найнижчі в Турківському, Городоцькому. Яворівському, Дрогобицькому районах . 

Серед потерпілого населення області 1217 осіб визнано інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч. 18 дітей. (2010р. – 1183 інвалідів). 

Первинно визнано інвалідами серед дорослого населення у 2011 році 46 особи, у 2010 році було 43 осіб. 

До 26-ої річниці Чорнобильської трагедії оглянуто всіх інвалідів. 

Показник смертності потерпілого населення по області становить у 2011р. 11,3 (2010р. – 11,2), Україна 15,1%. 

Структура смертності залишається незмінною і не відрізняється від не постраждалого населення. У 2011 році на І місці хвороби системи кровообігу 51,7%, на ІІ - онкозахворювання 26,7%, на ІІІ – травми та отруєння 6,9%. 

Питома вага потерпілих, пролікованих амбулаторно у 2011 році в області становить 97,07 (2010р. – 97,09), Україна 89,15. 

Питома вага потерпілих, пролікованих у стаціонарі у 2011 році в області становить 25,1 (2010р. – 24,3), Україна – 22,5. 

Питома вага потерпілих, пролікованих у санаторно-курортних закладах у 2011 році в області становить 860 потерпілих (11,5), з них 593 дорослих і 267 дитина. У 2010 році було 1027 осіб (13,5) (по Україні 8,12). 

Львівським обласним спеціалізованим диспансером радіаційного захисту населення створено реєстр медичних працівників, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які на даний час проживають на території Львівської області. 

В диспансері працює поліклінічне відділення: кабінет УЗД, ендоскопічний кабінет, клінічно-біохімічна лабораторія, кабінет функціональної діагностики, процедурний кабінет, відділення медичної статистики та ведення Національного Реєстру. Ведеться амбулаторний прийом в диспансері по 16 лікарських спеціальностях. 

В диспансері функціонують: сучасний 3-х канальний електрокардіограф, комп’ютерний спірограф, сучасний ультразвуковий діагностичний апарат фірми Simens, кольпоскоп МК-300, цистоуретроскоп з волоконним світоводом ЦуО-ВС-11, сучасний офтальмоскоп, езофагогастродуоденоскоп, ультразвуковий ехокардіограф HD7 фірми Philips, апаратно-програмний комплекс реоенцефалограф «Регіна», тощо. 

Диспансером РЗН надається консультативна та організаційно-методична робота медичним закладам міст та районів області. Спеціалісти диспансеру проводять кураторські виїзди в райони області з проведенням ультразвукового обстеження щитовидної залози потерпілого населення від аварії на ЧАЕС. 

Лікарі диспансеру активно співпрацюють з науковими працівниками ЛДМУ імені Данила Галицького по впровадженню наукових досягнень в практику, введенню нових методів діагностики та лікування впроваджується методика імунологічного обстеження, РН-метрія (ендоскопічна), добова РН-метрія, дихальний тест С13 міченою сечовиною, а також особливості факторів агресії та захисту слизової оболонки шлунку у пацієнтів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. За результатами співпраці друкуються наукові статті, проводяться науково-практичні семінари, конференції. 

На базі диспансеру функціонує Львівська регіональна міжвідомча експертна комісія по встановленню причинного зв’язку з роботами на ЧАЕС. Експертна комісія розглядає документи з 8 областей західного регіону. Основною метою Міжвідомчої експертної комісії є з’ясування причини та обставин виникнення тих чи інших захворювань та ускладнень їх перебігу і наявності можливого впливу іонізуючого опромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС на їх розвиток, а також вивчення причин інвалідізації і зв'язок причин смерті. 

Витрати на утримання Львівської регіональної міжвідомчої експертної комісії здійснюється за розподілом МОЗ та МНС України. 

Група експертів сформована з висококваліфікованих фахівців з різних медичних спеціальностей. Її склад погоджується головним управлінням охорони здоров’я і затверджується МОЗ і МНС України 1 раз у 2 роки із зміною 40% експертів. 

В області налагоджено тісну співпрацю з громадськими організаціями «Союз Чорнобиль України», «Інваліди Чорнобиля», «Діти Чорнобиля». 

Функціонує обласна координаційна рада у заступника голови ЛОДА, на якій розглядаються всі проблемні питання. 

Спільно з головним управлінням соціального захисту підготовлено проект обласної комплексної міжвідомчої програми медико-соціального забезпечення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, яку найближчим часом буде винесено на сесію обласної ради. 

Проблеми: 

- Недостатнє фінансування за бюджетною програмою «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». (Виділено з МНС 124,8 тис.грн.) 

- Відсутнє фінансування на придбання медичного обладнання для високоспеціалізованих закладів, які здійснюють стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу. 


Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації

Немає коментарів:

Дописати коментар