-->

27.06.12

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.04.2012 № 215
Зареєстровано в Міністерстві
 юстиції України 14 червня 2012 р. 
за № 961/21273 

Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації


Відповідно до Закону України від 18 листопада 2011 року № 4064-VI ,,Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням” тапункту 5 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, НАКАЗУЮ:


3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики України від 20.05.2008 № 260 „Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених в умовах серійного виробництва”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.05.2008 за № 455/15146, від 23.04.2008 № 220 „Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.04.2008 за № 366/15057.

4. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
18.04.2012 № 215 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2012 р.
за № 961/21273 

                                                        КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
до підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

1. Наявність установчих документів та документів про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)). 

2. Наявність приміщень для виробництва технічних та інших засобів реабілітації, надання протезно-ортопедичних послуг та послуг з ремонту таких засобів. 

3. Наявність кваліфікованих фахівців. 

Фахівці, задіяні безпосередньо у виготовленні протезів (ортезів), повинні проходити перепідготовку за напрямом діяльності 1 раз на 3 роки. 

Для виконання робіт зі складного протезування та ортезування підприємство повинно мати фахівців, які мають стаж за напрямом роботи не менше 5 років. 

4. Наявність спеціального матеріально-технічного оснащення, включно з технологічним обладнанням і спеціальними інструментами, передбаченими технічною та технологічною документацією. 

5. Наявність нормативної та технологічної документації, що регламентує виготовлення заявлених видів технічних та інших засобів реабілітації, сертифіката відповідності на технічні та інші засоби реабілітації, що випускаються в умовах серійного виробництва. 

6. Наявність технічного паспорта (інструкції з експлуатації) та гарантійного талона на сервісне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації. 

7. Наявність стаціонарних відділень первинного та складного протезування підприємства-кандидата, що підтверджується статутом підприємства, в іншому випадку - наявність договору про співпрацю зі стаціонарними відділеннями лікувально-профілактичних закладів Міністерства охорони здоров'я України або державними протезно-ортопедичними підприємствами, у складі яких діють стаціонарні відділення первинного та складного протезування (обов'язкова вимога для підприємств-кандидатів на виготовлення та поставку протезів, у тому числі складного протезування). 

8. Наявність довідок з банківських установ щодо відсутності заборгованості з повернення кредитів (позик), довідки підприємства-кандидата про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів, а також довідки територіального органу Пенсійного фонду про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження. 

9. Наявність інформації щодо кількості наданих послуг у сфері забезпечення осіб з фізичними вадами технічними та іншими засобами реабілітації, з їх технічного обслуговування та ремонту (у тому числі складне протезування та ортезування) за останні 2 роки. 

10. Наявність фінансової звітності (баланс). 

11. Наявність довідки про надання адресної допомоги особам з фізичними вадами за місцем реєстрації чи фактичного проживання за адміністративно-територіальними одиницями. 

12. Гарантійний лист від підприємства-виробника про поставку підприємству-кандидату запропонованих для забезпечення технічних та інших засобів реабілітації. 

13. Гарантійний лист від підприємств-кандидатів (постачальників) щодо наявності запасних частин та комплектувальних виробів для сервісного обслуговування (гарантійного та післягарантійного ремонту) технічних та інших засобів реабілітації. 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів
О. Полякова

Немає коментарів:

Дописати коментар