-->

07.02.14

Льготный проезд в транспорте - упорядочат

Как-то незаметно за политическими процессами в стране, прошло мимо нас обсуждение проекта постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Методики учета перевозок льготных категорий граждан на автомобильном транспорте», который был размещен на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Сейчас можно увидеть результаты этого обсуждения, уже готовый протокол обсуждения и решение о поддержке проекта, доработке обсужденых предложений с учетом предоставленных предложений от заинтересованных органов исполнительной власти.

Проектом акта предусмотрено, что применение талонов для льготных категорий граждан вместе с удостоверением установленного образца, которое предоставляет им право безоплатного (льготного) проезда на городском, пригородном и межгородском маршруте, предоставит возможность определить количество поездок льготников на месяц.

В частности, проектом акта предлагается установить, что в городах и регионах, где будет введена такая система для проезда, обязательным условием будет наличие талона и соответствующего удостоверения.

Так, что общественность и заинтересованные лица проект одобрили, механизм запущен, ждем официальных изменений в законодательство. Но, думаю, ничего хорошего ни нам чернобыльцам, ни остальным категориям льготников, ожидать, от этих изменений, не стоит.

Александр Дерека
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _________ № ___________

Методика обліку перевезень пільгових категорій громадян
на автомобільному транспорті

1. Загальні положення

1. Методика обліку перевезень пільгових категорій громадян на автомобільному транспорті (далі – Методика) встановлює єдиний порядок обліку кількості перевезення пільгових категорій громадян міським, приміським та міжміським автобусним маршрутом загального користування (далі – пільговики).

2. Ця Методика є обов’язковою для застосування Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, автомобільними перевізниками, які надають послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

3. Терміни, наведені в цій методиці, вживаються у такому значенні:

пільговик – особа, яка відповідно до закону має право на безоплатний (пільговий) проїзд (або з 50% знижкою) на міському, приміському та міжміському автобусному маршруті загального користування;

талон – документ разового використання встановленої форми, який забезпечує облік безоплатного (пільгового) проїзду, за наявності відповідного посвідчення встановленого зразка (далі – талон);

автобусний маршрут міський – автобусний маршрут, який не виходить за межі території населеного пункту;

автобусний маршрут приміський – автобусний маршрут, який з`єднує населені пункти і протяжність якого не перевищує 50 км;

автобусний маршрут міжміський – автобусний маршрут, який з`єднує населені пункти і протяжність якого перевищує 50 км.

4. Облік перевезень пільговиків здійснюється шляхом визначення кількості перевезених пільговиків кожним автомобільним перевізником за маршрутами та видами сполучення (міське, приміське та міжміське).

5. Організатором здійснення обліку є орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, на який покладена організація пасажирських перевезень, відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі – Організатор обліку).

6. Організатори обліку забезпечують перевезення пільговиків за наявності талонів обліку, про що за три календарних місяці до початку запровадження обліку інформують перевізників та пільговиків.

2. Порядок видачі талонів обліку

1. Порядок та періодичність видачі талонів встановлюється органами місцевого самоврядування.

2. Талон є документом суворої звітності – розміром 80 х 70 міліметрів з написом зверху: «Талон для обліку безоплатного (пільгового) проїзду автотраспортом у міському, приміському, міжміському сполученніабо з 50% знижкою для міжміського маршруту», білого кольору та містить:

лицьовий бік –вид сполучення (міський, приміський, міжміський), прізвище та ініціали пільговика, номер посвідчення, що надає право на пільговий проїзд, місце для підпису відповідальної особи за видачу талонів та місце для печатки;

зворотній бік - серія А (В) та номер талону.

Форму Талона наведено у додатках 1-2.

Талон є дійсним при наявності печатки організатора обліку та підпису особи, відповідальної за видачу талонів.

3. З метою обліку та узагальнення даних про громадян, які потребують послуг з надання безоплатного (пільгового) проїзду автомобільним транспортом, організатор обліку проводить реєстрацію заяв (додаток 3) та здійснює їх облік за допомогою облікових відомостей (додаток 4).

4. Талони для обліку безоплатного (пільгового) проїзду розподіляються та розповсюджуються організатором обліку за заявочним принципом без обмеження їх кількості. Кількість талонів обліку поїздок пільговиків у міжміському сполученні встановлюється відповідно до положень чинних законів України, якими передбачено пільги при здійсненні таких поїздок.

5. Організатор обліку визначає особу, відповідальну за видачу талонів для обліку безоплатного (пільгового)проїзду.

6. Для отримання талонів особа, що має право на безоплатний (пільговий) проїзд, або її довірена особа звертається до організатора обліку та подає такі документи:

посвідчення, що дає право на безоплатний (пільговий) проїзд;
паспорт;
заява.

7. Про одержання талонів особа, що має право на безоплатний (пільговий) проїзд, або довірена особа розписується в обліковій відомості, яка ведеться організатором обліку.

3. Порядок використання талонів обліку

1. При посадці в автобус на автостанції пільговик пред’являє водію:

квиток (отриманий в касі);
посвідчення про право на безоплатне (пільгове) перевезення встановленого зразка.

2. При посадці за межами автостанції або при перевезенні на міських автобусних маршрутах:

посвідчення про право на безоплатне (пільгове) перевезення встановленого зразка;
талон (віддається водієві або кондуктору).

3. Право на використання талонів має тільки власник посвідчення.

4.Талон без відповідного посвідчення вважається недійсним.

4  Порядок проведення обліку

1. Організатор обліку до початку запровадження обліку забезпечує отримання талонів пільговиками у порядку встановленому цією Методикою, та інформує автомобільних перевізників, автостанції про запровадження обліку пільговиків шляхом застосування талонів за три календарних місяці до початку запровадження обліку.

2. Облік кількості перевезених пільговиків у міському сполученні за маршрутами забезпечується автомобільним перевізником та здійснюється на підставі зданих водієві (кондуктору) талонів.

3. Облік кількості перевезених пільговиків у приміському, міжміському сполученні здійснюється автостанцією під час отримання пільговиком, на заміну талона, пільгового проїзного документа (квитка) в касі автостанції з подальшою передачею талонів та інформації про кількість перевезених пільговиків автомобільному перевізнику.

4. Облік кількості перевезених пільговиків, що здійснюють посадку в автобус на зупинках, де відсутня автостанція або її філія, виконується на підставі зданих водієві (кондуктору) талонів.

5. Автомобільні перевізники забезпечують щомісяця до 10 числа наступного за звітним місяця складання зведених відомостей про облік перевезених пільговиків за маршрутами та видами сполучення за формою, що додається (додаток 5), а також здачу талонів в порядку, передбаченому Організатором обліку.

6. Організатори обліку щоквартально до 15-го числа наступного за звітним місяця оприлюднюють в засобах масової інформації та на офіційному сайті звіти за результатами щомісячного обліку перевезень пільговиків кожним автомобільним перевізником регіону.

4 коментарі:

Анонім сказав...

нормально-так должно быть и водилам не шуметь

Владимир сказав...

Я, тоже давно об этом настаиваю. А водилы пусть пусть эти билеты собирают и оттдают своим хозяевам, если они хотят получать компенсации. А то у нас выходит, что автоперевозчики не отчитываются о реально перевезенных льготчиках, а денежки хотят получать.

Анонім сказав...

Мова йде про талони на проїзд які видаються раз на п'ять років, до посвідчень ветеранів війни. А по тим талонам, за багато років я жодного разу не використав талон на проїзд морським та водним транспортом, бо у нашій державі такого транспорту НЕМАЄ. Теж саме літак, але пару разів літав до Симфірополя і назад, але то було років 20 тому назад. В основному використовуються талони на залізниці, де можна взяти навіть вагон ЛЮКС, тобто двомісне купе, наприклад до Трускавця. Для проїзду в автобусах, талони є, але я їх ніколи не використовував, бо до 50 км, иожна їхати по самому посвідченню.

Анонім сказав...

Прокуратура отменит эту самодеятельность?Это-нарушение Законов Украины.Так-что не радуйтесъ раньше времени.

Дописати коментар