-->

24.04.14

Витяг з постанови

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2014 р. № 112
ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 5. У Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 92, ст. 3343):
1) у пункті 13:
в абзаці першому слова “до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність” виключити;
підпункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
“1) особам, що належать до категорії 1:
з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
інвалідам I групи - 474,5 гривні;
інвалідам II групи - 379,6 гривні;
інвалідам III групи - 284,7 гривні;
для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
інвалідам I групи - 341,64 гривні;
інвалідам II групи - 227,76 гривні;
інвалідам III групи - 170,82 гривні;
2) особам, що належать до категорій 2-4:
особам, що належать до категорії 2, - 170,82 гривні;
особам, що належать до категорії 3, - 113,88 гривні;
особам, що належать до категорії 4, - 56,94 гривні;”;
у підпункті 3 цифри і слово “18 відсотків” замінити цифрами і словом “170,82 гривні”;
2) у пункті 14 цифри і слова “12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність” замінити цифрами і словом “113,88 гривні”;
доповнити Порядок пунктом 15-1 такого змісту:
“15-1. Особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” і “Про соціальний захист дітей війни”, таке підвищення провадиться за їх вибором за однією з підстав.”.

http://zakon4.rada.gov.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар