-->

06.06.14

Проект Закону про внесення змін до Закону України 796-XII

Проект
вноситься народними депутатами України
В.Д. Барвіненком
О.В. Герегою
О.О. Зарубінським
Г.Г. Зубком
ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо забезпечення продуктами харчування осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести в Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.200) такі зміни:

1) пункт 14 статті 20 після слів “у сфері охорони здоров’я” доповнити словами “але не менше одного прожиткового мінімуму встановленого на відповідний рік”;

2) пункт 6 статті 21 після слів “у сфері охорони здоров’я” доповнити словами “але не менше половини прожиткового мінімуму встановленого на відповідний рік”.

2. Прикінцеві положення

1) Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2) Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: 

- привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

- забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

http://w1.c1.rada.gov.ua/

Немає коментарів:

Дописати коментар