-->

30.08.14

Основні соціальні аспекти Держбюджету на 2015 рік

Під час зустрічі в рамках постійно діючої тристоронньої робочої групи з ведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу 29 серпня 2014 року, Мінфін фактично презентував основні соціальні аспекти проекту Держбюджету на 2015 рік.

Основна ідея закладена до цього документу відображається як: продовження політики скорочення видатків та легалізації «ручного» управління на невизначений термін.

Щодо соціальних стандарті, то Мінфін пропонує:

- встановити у 2015 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2015 року – 1257 гривень, з 1 грудня – 1284 гривні, а мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 1257 гривень, з 1 грудня - 1284 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,53 гривні, з 1 грудня - 7,69 гривні. Таким чином зростання цих показників на кінець 2015 року становитиме 5,4%, при схваленому прогнозному рівні інфляції 109,8% .

- розмір базового тарифного розряду ЄТС з урахуванням збереження грошового розриву із мінімальною заробітною платою у сумі 366 грн;

- продовжити практику застосування показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», що фактично нівелює значення прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту, суперечить законодавству і протиправно обмежує рівень соціальної допомоги;

- здійснювати оплату праці вчителям, медикам, працівникам культури, державним службовцям, а також законодавчо гарантованих соціальних виплат, пенсіонерам, дітям війни, військовослужбовцям та іншим соціально незахищеним верствам населення (зокрема, чорнобильцям, ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань) – «у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Крім того, пропонується надати право Мінфіну вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2015 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) у 2015 році, у ручному режимі на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати

Таким чином у 2015 році Уряд не пропонує нічого іншого окрім, того щоб відняти у легально працюючої людини. Хочеться нагадати, що у 2014 році влада уже двічі запроваджувала низку обмежень для працівників бюджетної сфери, які мотивувала необхідністю створення передумови економічного зростання країни. Тепер пропонується прийняти це за норму, а заразом погодитись, що реальні трудові доходи громадян після запровадження «антикризових» заходів знизяться майже на 30%.

І незважаючи на те, що 27.08.2014 Уряд прийняв рішення про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки, ці показники до розрахунку не приймаються. Це ще раз підтверджує відсутність системного бачення та комплексного підходу до формування бюджетної політики.

Констатуємо, що Мінфін «традиційно» не чуює пропозиції профспілок щодо необхідності вжиття дієвих заходів задля легалізації значної частини тіньового бізнесу, боротьби із ухиленням від сплати податків, збільшення оподаткування заможних верств, пом’якшення податкового навантаження для громадян із низьким рівнем доходу тощо.

Акцентуємо увагу, що Міністерство фінансів України пропонує і у 2015 році продовжити ігнорування простої істини, що лише підвищення заробітної плати, яка має забезпечувати платоспроможність громадян для придбання вітчизняних товарів, своєчасної сплати комунальних платежів дозволить відновити економічну активність, розширити сферу зайнятості, розпочати реальну боротьбу з бідністю, забезпечити економічне зростання та підвищення добробуту в країні.

Профспілки вимушені знову заcтерігати, що в умовах загострення соціального напруження, підвищення цін та тарифів, стрімкого зростання інфляції та безробіття, тенденція зниження реального розміру заробітної плати може спровокувати соціальний вибух.


Висновки
по проекту Державного бюджету України на 2015 рік

Коротко про окремі соціальні аспекти бюджету наступного року
Проект Державного бюджету України 2015 року, наданий на опрацювання Стороні профспілок до тристоронньої зустрічі, містить багато прочерків на місцях важливих макропоказників, а саме: обсягів доходів, видатків, кредитів, дефіциту.

В проекті визначено, зокрема наступне:
  • граничний обсяг державного борг – 941.577.626,9 тис. грн.
  • державні гарантії – 17.000.000 тис. грн.

Крім того, профспілкам надано лише текстову частину законопроекту БЕЗ ДОДАТКІВ.

Передбачено ріст мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму двічі за рік лише на індекс інфляції 5,4% на кінець року.2015 рік
Прожитковий мінімум, грн.
на одну особу в розрахунку на місяць
для дітей віком до 6 років
для дітей віком від 6 до 18 років
для працездат-них осіб
для осіб, які втратили працездатність
з 1 січня
1214
1065
1327
1257
979
з 1 грудня
1240
1088
1356
1284
1000

Законопроектом передбачається продовження практики застосування показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», що фактично нівелює значення прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту, суперечить законодавству і протиправно обмежує рівень соціальної допомоги.

При цьому, рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення залишається на рівні 2014 року та становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.2015 рік
Мінімальна заробітна плата
у місячному розмірі
у погодинному розмірі
з 1 січня
1257
7,53
з 1 грудня
1284
7,69

Також пропонується: «Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2015 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) у 2015 році, затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здійснення за спеціальним фондом державного бюджету перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету або між головними розпорядниками коштів державного бюджету

Законопроектом передбачається установити, що «Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2015 рік».

Це викликає серйозне занепокоєння спроба Уряду легалізувати механізм підміни закону, що має вищу юридичну силу порівняно з іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Уряду. Достатньо спірною є пропозиція розширення сфер «ручного» регулювання Кабміном, що може мітити не лише суб’єктивізм у вирішенні окремих питань, а й нести в собі корупційну загрозу.

Статтею 18 законопроекту передбачається: «Списати заборгованість державного бюджету перед Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що зареєстрована органами Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 року».

Слід зазначити, що з 1.01.2015 має набрати чинності новий Закон України «Про державну службу», основною ідеєю якого є збалансований підхід до підвищення ефективності державної служби шляхом поглиблення відповідальності та посилення соціального захисту державних службовців. Однак, у проекті Держбюджету-2015 передбачено, що фінансування соціальних гарантій державних службовців буде здійснюватися виходячи з наявних фінансових ресурсів, що нівелює саму ідею закладену у реформування державної служби.

Департамент бюджетної політики та
соціального захисту апарату ФПУ

Немає коментарів:

Дописати коментар