-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Бесплатные кредитные карты    ☢ ☢

Чи виплатять нарешті чорнобильцям заборгованості за рішеннями судів, боржником за якими є Пенсійний фонд?

Актуальною темою в наш час є виконання рішень судів, боржником за якими є Пенсійний фонд України, щодо стягнення заборгованості по компенсаційним виплатам на користь пенсіонерів, які проживають та/або працюють на території радіоактивного забруднення відповідно до Закону України від 28.02.1991 року №796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (надалі – Закон України №796).

Відповідно положеннями статті 63 вищенаведеного Закону України №796 визначено, що фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Виплата цих надбавок, підвищень, пенсій, доплат, проводиться органами Пенсійного фонду України з виділених бюджетних асигнувань для виплати пенсій у розмірах, визначених Державним бюджетом України на відповідний рік.

Так, статтею 95 Конституції України встановлено, що будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків визначається виключно законом про державний бюджет України.

У відповідності до змісту положень Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Пенсійний фонд України є єдиним органом державної влади, який реалізує державну політику у сфері пенсійного забезпечення до основної функції якого належить призначення (перерахунок) та виплату пенсій.

Виконання судових рішень про стягнення коштів державного бюджету, боржником за якими є орган державної влади, здійснюється із врахуванням особливостей передбачених Бюджетним Кодексом України, Законом України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” від 05.06.2012 року №4901-VI та Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року №440.

Законом України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” встановлено гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України “Про виконавче провадження” від 21.04.1999 року №606-ХIV (зі змінами та доповненнями), та особливості їх виконання.

Відповідно до статті 3 Закону України від 05.06.2012 року №4901-VI виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником, за якими є державний орган, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Порядок виконання рішень, боржником в яких є державний орган визначено Порядком виконання рішень про стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року №845 та Порядком погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року №440.

Враховуючи, що Пенсійний фонд України, являється державним органом виконавчої влади то виконання судових рішень, по яких вказаний орган є боржником, здійснюється відповідно до вказаного Закону України від 05.06.2012 року №4901-VI, Порядку №845 від 03.08.2011 року та №440 від 03.09.2014 року, відповідно до яких на органи Державної виконавчої служби, в особі управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі, покладено функції прийняття заяви про виконання судового рішення, що набрало законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” суб’єкти, які видані або ухвалені до 01 січня 2013 року, проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.

При цьому заявник подає до органу державної виконавчої служби виключний перелік документів, а саме:

– заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунку, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

– оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера та у яких наявна відмітка у паспорті) та копію паспорта громадянина України.

У разі подання до органу державної виконавчої служби виконавчого документа заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності).

У разі зміни способу і порядку виконання рішення до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення.

Відповідно до п. 8 Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року №440 рішення, які надійшли до органу державної виконавчої служби розподіляються в порядку такої черговості погашення заборгованості:

– перша черга — рішення щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;

- друга черга — рішення, пов’язані з трудовими правовідносинами;

- третя черга — інші рішення.

Рішення вносяться до кожної з черг за датою їх надходження до органу державної виконавчої служби.

Крім того, відповідальна особа органу державної виконавчої служби не пізніше семи робочих днів з дня внесення рішення до Реєстру зобов’язана надіслати заявнику та боржнику за їх місцезнаходженням або на електронну пошту повідомлення про прийняття такого рішення для обліку із зазначенням черги, до якої воно включено.

Згідно вищезазначеного Порядку передача рішень до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється окремо щодо кожної черги щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

В свою чергу погашення заборгованості здійснюється Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08. 2011 року № 845.

Так процедура дійсно прописана у чинному законодавстві України, однак, по суті ситуація виглядає так: більшість чорнобильців Житомирщини, маючи на руках рішення суду на їх користь, понад 4 роки не можуть їх виконати. Звертаючись до виконавчої служби. вони отримують “відписки про те, що грошей немає, однак, дане правило не діє для “привілейованих” жителів Житомирщини, що вже давно отримали свої виплати.

Інша ж частина жителів Житомирщини навіть не сподіваються, що колись ці рішення таки будуть виконані, хіба що коли ці суми у 10-20 тисяч, через інфляцію становитимуть.

Сайт Коростенської міської ради

Комментариев нет:

Отправить комментарий

I am free