-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Президенту ВГО "Союз Чорнобиль України" Березіну В. О.
Голові правління ВГО "
Спілка учасників та ветеранів ядерних випробувань і військових навчань з використанням ядерної зброї"
Радченку М.В.
вул. Ю. Коцюбинського, З, м. Київ, 04053

Шановні Володимире Олексійовичу та Миколо Васильовичу!

У відповідь на ваше звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо направлення до Конституційного Суду України конституційного подання про визнання неконституційними положень підпункту "в" пункту 9 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" як таких, що суперечать статті 22 Конституції України, повідомляємо.


Поділяючи позицію щодо необхідності поновлення права осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильській катастрофи, на збільшення пенсії за вислугу років, вважаємо, що на сьогодні вирішення цього питання є можливим лише шляхом внесення відповідних змін до чинного законодавства, оскільки згідно із статтею 91 Конституції України основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами України.

Водночас щодо вашого прохання звернутися до Конституційного Суду України з метою вирішення питання поновлення права осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильській катастрофи, на збільшення пенсії за вислугу років шляхом визнання діючих положень підпункту "в" пункту 9 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" неконституційними повідомляємо таке. Відповідно до статті 150 Конституції України та статті 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" Уповноважений дійсно має право звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Водночас однією з умов застосування акта реагування Уповноваженого є наявність для цього законних підстав. Відповідно до статей 39-41 Закону України "Про Конституційний Суд України" Уповноважений з прав людини належить до числа суб'єктів права на конституційне подання у випадку правового обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта (його окремих положень).

У зв'язку з цим слід зауважити, що наведені у зверненні обґрунтування неконституційності положень підпункту "в" пункту 9 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" як таких, що суперечать статті 22 Конституції України, вважаємо недостатніми з наступних підстав.

Положення частини третьої статті 22 Конституції України щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини необхідно тлумачити в системному зв'язку з іншими положеннями Основного Закону України.

Зокрема, згідно з частиною першою статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Із цим конституційним правом громадян кореспондується обов'язок держави щодо його забезпечення.

У Конституції України передбачено гарантії прав громадян на соціальний захист, зокрема такі, як законодавче закріплення основ соціального захисту, форм і видів пенсійного забезпечення (пункт 6 частини першої статті 92), визначення джерел державного соціального забезпечення (частина друга статті 46) тощо.

Згідно з позицією Конституційного Суду України, визначеною в мотивувальній частині Рішення від 26.12.2011 № 20-рп/2011, розміри соціальних виплат залежать від соціально-економічних можливостей держави, проте мають забезпечувати конституційне право кожного, гарантоване статтею 48 Конституції України, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Є неприпустимим встановлення такого правового механізму, відповідно до якого розмір пенсій, інших соціальних виплат та допомоги буде нижчим від рівня, визначеного в частині третій статті 46 Конституції України, і не дозволить забезпечувати належні умови життя особи в суспільстві та зберігати її людську гідність, що суперечитиме статті 21 Конституції України. Водночас, на думку Конституційного Суду України, зміна механізму нарахування певних видів соціальних виплат та допомоги є конституційно допустимою до тих меж, за якими ставиться під сумнів сама сутність змісту права на соціальний захист.

На залежність розмірів соціальних виплат особі від економічних чинників вказав і Конституційний Суд України, зокрема, у Рішенні від 19 червня 2001 року № 9-рп/2001 у справі щодо стажу наукової роботи,зазначивши, що право на пенсію,її розмір та суми виплат можна пов'язувати з фінансовими можливостями держави, з економічною доцільністю, соціально-економічними обставинами у той чи інший період її розвитку, а також з часом ухвалення відповідних нормативно-правових актів.

Ураховуючи наведене, достатніх підстав для звернення Уповноваженого з прав людини до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності підпункту "в" пункту 9 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" наразі не вбачається.

З повагою
Керівник Секретаріату                                                                                       Б.В. Крикливенко


Президенту Всеукраїнської громадської
організації інвалідів
"Союз Чорнобиль України"
Березіну В.О.
вул. Ю. Коцюбинського, З, м. Київ, 04053

Шановний Володимире Олексійовичу!

У відповідь на Ваше звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо направлення до Конституційного Суду України конституційного подання про визнання неконституційним Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76 в частині, що стосується скасування або обмеження норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", повідомляємо.

47 народними депутатами України 19.01.2015 внесено конституційне подання № 04-03/6-116 щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів 2-14 пункту 4, підпунктів 2, 6, 7 пункту 6, пунктів 9, 10, 12, підпункту 3 пункту 18, підпункту 2 пункту 22, пунктів 23, 24, підпунктів 3, 4 пункту 25, пунктів 26, 33, 34 Розділу І, пункту 11 Розділу III Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76-УІІІ, яке наразі знаходиться на розгляді колегії суддів Конституційного Суду України.

Оскільки зазначене вище конституційне подання охоплює, у тому числі, питання конституційності норм Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" в частині скасування або обмеження норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", підстав для направлення до Конституційного Суду України аналогічного подання Уповноваженим з прав людини немає.

Інформуємо також, що відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про Конституційний Суд України" (далі - Закон) суддя Конституційного Суду України має право витребувати, зокрема, від органів державної влади, посадових осіб необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України, Конституційним Судом України.

На підставі частини першої статті 54 Закону Колегія суддів Конституційного Суду України під час підготовки справи, Конституційний Суд України в процесі провадження у справі мають право витребувати, зокрема, від органів державної влади, посадових осіб необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються справи.

З огляду на вказане повідомляємо, що в разі надходження від судді чи Колегії суддів Конституційного Суду України або Конституційного Суду України пропозиції висловитись з питань, що стосуються зазначеного конституційного провадження, Уповноваженим з прав людини буде надано позицію щодо внесеного народними депутатами конституційного подання.

З повагою
Керівник Секретаріату                                                                                         Б.В. Крикливенко

http://www.souzchernobyl.org

Комментариев нет:

Отправить комментарий

I am free