-->

01.05.16

Прем'єр-міністр дав доручення - судді вимагають поваги

Заява ВАСУ у зв’язку з ініціативою прем’єр-міністра України доручити аналіз судових рішень Міністерству юстиції України

28 квітня 2016 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністру юстиції України проаналізувати діяльність суддів, а також правомірність судових рішень, пов’язаних з веденням бізнесу в країні, начебто з метою подолання корупції у судовій гілці.

У зв’язку із зазначеним, Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло наголошує, що по-перше, органи виконавчої влади не наділені законними повноваженнями оцінювати законність судового рішення, а по-друге, створення дійсно демократичної та процвітаючої держави починається перш за все з поваги одне до одного.

Давати оцінку процесуальним рішенням можуть лише вищестоящі судові інстанції при перегляді судових рішень. Тобто, презумпція правомірності судового рішення може бути спростована в порядку апеляційного, касаційного оскарження, дисциплінарного провадження, а також поставлена під сумнів рішенням Європейського суду з прав людини.

Олександр Нечитайло нагадує, що згідно положень статей 1 та 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судова влада в Україні здійснюється незалежними та безсторонніми судами. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя самостійно на основі Конституції та законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права.

Таким чином, судді в Україні здійснюють правосуддя відповідно до закону, керуючись при цьому своїм внутрішнім переконанням, а не побажаннями вищих посадових осіб. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Утім, останнім часом порушуються не лише положення національного законодавства, а й етичні правила поведінки, визначені на міжнародному рівні, не зважаючи на прагнення України до вступу в Євросоюз.

Cудові органи вже звертали увагу, що згідно положень Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року на 1098 засіданні заступників міністрів, коментуючи рішення суддів, виконавча та законодавча влада мають уникати критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

Також у рішенні Європейського суду з прав людини від 22 березня 1995 року «Прагер і Обершлік проти Австрії» зазначено необхідність враховувати особливу роль, яку відіграє у суспільстві суддівський корпус. У якості гаранта правосуддя, він повинен користуватися довірою у суспільстві, щоб успішно виконувати свої завдання. Тому необхіднозахистити таку довіру від нічим не обґрунтованих нападів.

У зв’язку з цим, Вищий адміністративний суд наголошує на неприпустимості подібних публічних заяв з боку керівництва держави, які демонструють неповагу і упереджене ставлення до судової влади, сіють розбрат у суспільстві.

Немає коментарів:

Дописати коментар