-->

15.05.16

Звернення до Прем'єр-міністра України В.Б.Гройсмана (до відома чорнобильців)

Законодавством України передбачається виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки для певних категорій працівників, зокрема:

— відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII передбачено, що державним службовцям допомога на оздоровлення виплачується при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу;

— згідно зі статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III передбачено, що посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу;

— відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 року № 268 керівникам органів виконавчої влади місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів у межах установленого фонду оплати праці надано право надавати працівникам допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

— працівники, які обіймають посади педагогічних та науково-педагогічних працівників, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, мають право на отримання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, що передбачена статтею 57 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII , частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року № 1841.

Виплата допомоги провадиться за основним місцем роботи при наданні чергових відпусток згідно із графіком. Ця виплата є обов’язковою.

Разом з тим, Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 562 "Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щорічна допомога на оздоровлення виплачується у таких розмірах: 

-інвалідам I і II групи - 120 гривень; 
-учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - 100 гривень; 
-інвалідам III групи та дітям-інвалідам - 90 гривень; 
-учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, - 75 гривень.

Особам які є інвалідами внаслідок захворювань пов'язаних з дією іонізуючого випромінювання щорічна допомога на оздоровлення виплачується у декілька разів меньшого розміру ніж здоровим особам! Такий стан справ виглядає як непряма діскримінація, що визначено Законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні". 

Звертаємо увагу, що Конституційний суд України № 3-рп/2012 від 25 січня 2012 року, у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України вирішив, що: "В аспекті конституційного подання положення статті 1, частин першої, третьої статті 95 Конституції України у системному зв’язку з положеннями статті 3, частини першої статті 17, частини третьої статті 22, статей 46, 48 Основного Закону України треба розуміти так, що однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів Державного бюджету України виходячи з фінансових можливостей держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості бюджету України. При цьому рівень державних гарантій права на соціальний захист має відповідати Конституції України, а мета і засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат та допомоги - принципам пропорційності і справедливості."

На підставі викладеного вимагаємо негайно припинити дискримінацію осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та прийняти Постанову КМУ про встановлення щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016 рік виходячи із принципів пропорційності та справедливості, як того вимагає рішення Конституційного суду України.

За дорученням, 
ГО "Костянтинівський Союз "Інваліди Чорнобиля"                                                            О.Дерека

Надіслано через Державну установу "Урядовий контактний центр" Пропонується для використання.

Немає коментарів:

Дописати коментар