-->

09.01.20

Зразок заяви до УПФУ та суду для командированих в зону ЧАЕС громадян

Центр віктімізації Чорнобильської катастрофи розробив і пропонує ліквідаторам Чорнобильської катастрофи наступну програму:

1. Подаєте до управління Пенсійного фонду України в місті, або Головного управління в області, заяву наступного змісту: 
Заявник: 
__________________________
__________________________
тел.: ________; e-mail: не має,
інвалід ІІ групи ЧАЕС та війни
реєстраційний номер ОКПП: ______

ЗАЯВА

1. Я, _______________________________, відповідно до наказу № __ від __.__.198_ року по підприємству ______________________________ був відряджений до зони відчуження Чорнобильської катастрофи.

2. __.__.198_ року я повернувся з відрядження до місця постійної мешкання та продовжив виконання роботи по спеціальності.

3. Весь час виконання роботи в відрядженні в зоні відчуження я цілодобово знаходився в другій – третій зоні небезпеки, внаслідок чого отримав значне переопромінювання, що привело до інвалідності ІІ групи, пов’язаної з виконанням робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи..

4. З причин відсутності на підприємстві з якого я був відряджений до зони відчуження дозволів на роботу в умовах іонізуючого випромінювання, засекречування нормативів оплати праці в назвичайних умовах радіаційної аварії, ліквідації її наслідків (з постанови № 207-7 від 10.06.1986 року Ради Міністрів Української СРСР, яка нормувала збільшення оплати праці в залежності від зони виконання роботи в відрядженні в 6,4 – 16 разів в зрівнянні з звичайною оплатою праці гриф секретності зняли тільки в 1989 році, офіційно текст не оприлюднено) підвищена оплата моєї праці не проводилася.

5. Спільне роз’яснення від 29.10.92 р. Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС №№ 09-3751, 1082/3к, 13-412/308, яким було предписано вирішення грошових вимог осіб, які в 1986 — 1987 роках брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і зоні відчуження і їм не була нарахована підвищена заробітна плата за основним місцем роботи відповідно до встановлених розмірів проводити відповідно до чинного законодавства України, не могло бути виконано, так як держава 28.02.1991 року прийняла Закон Української РСР № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (надалі – Закон № 796).

6. Цим законом Україна визнала всю відповідальність за завдане мені пошкодження здоров’я, втрату працездатності внаслідок ліквідації мною Чорнобильської катастрофи, та зобов’язалася відшкодувати завдану шкоду (стаття 13 Закону № 796).

7. Питання не проведеного перерахунку належної мені підвищеної заробітної плати за роботу в зоні відчуження Чорнобильської катастрофи було врегульовано наданням мені права отримувати пенсію по інвалідності обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (ст.. 57 Закону № 796) та гарантіями держави, що розміри пенсій для інвалідів, відносно яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, в усіх випадках не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності — 10 мінімальних пенсій за віком;
по II групі інвалідності — 8 мінімальних пенсій за віком;
по III групі інвалідності — 6 мінімальних пенсій за віком (ст.. 54 Закону № 796).

8. Тотожні гарантії були надані солдатам строкової служби (ст. 59 Закону № 796).

9. 5 жовтня 2006 року Верховна Рада України внесла зміни до статей 57 та 59 Закону № 796, якими змінили розмір для розрахунку пенсій по інвалідності для відряджених та солдатів строкової служби. Право отримувати пенсію по інвалідності обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати було змінено на право отримувати пенсію по інвалідності обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час перебування в зоні відчуження.

10. 28 грудня 2014 року Верховна Рада України змінила редакцію статті 54 Закону № 796. В новій редакції відсутні гарантії держави мінімального розміру пенсії потерпілим від Чорнобильської катастрофи, право встановлювати мінімальний розмір пенсії надано Кабінету Міністрів України.

11. З 01.01.2015 року набрала законної сили постанова Кабінету Міністрів України, якою понижений мінімальний гарантований розмір пенсії по інвалідності для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в 5 разів (замість 8 мінімальних пенсій, постановою встановлено розмір 1,6).

12. Відповідно розмір моєї пенсії по інвалідності був значно знижений відповідачем.

13. Так замість розміру пенсії по інвалідності в 16692 гривні (80% х 5 х 4173 = 16692 грн.) я в грудні 2019 року отримав пенсію ________ грн.

14. 03.10.2017 року Верховна Рада України поновила право солдатів строкової служби отримувати пенсію по інвалідності обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня поточного року.

15. 25 квітня 2019 року Конституційний Суд України, за конституційною скаргою військовослужбовців, розповсюдив на всіх військовослужбовців, прирівняних до них осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, право отримувати пенсію по інвалідності, обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 р. (рішення № 1-р(II)/2019).

16. Конституційний Суд України визнав дискримінацію в відношенні всіх військовослужбовців, по зрівнянню з солдатами строкової служби, так як всі вони знаходилися в однакових умовах і виконували однакову роботу.

17. Я стверджую, що знаходився в таких же самих умовах і виконував таку ж саму роботу з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, тому, одночасно з поновленням прав солдатів строкової служби, повинні були поновити і мої права.

18. Я рахую, що в відношенні мене потрібно застосовувати первісну редакцію статті 57 Закону № 796, яка існувала до 5.10.2006 року і розраховувати належну мені пенсію по інвалідності в розмірі обчисленому з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент розрахунку, як це було до 05.10.2006 року, так як закон не має зворотної сили в часі і не може скасувати або обмежити вже існуючі в мене права.

19. Я рахую, що моє право вимагати від держави в особі відповідача нараховувати мені та виплачувати пенсію по інвалідності в розмірі, розрахованому з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент розрахунку, надає мені й Цивільний кодекс України. Так нарахована мені пенсія по інвалідності повинна відповідати загальним правилам відшкодування щкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’ю, визначеним в § 2 глави 82 Цивільного кодексу України, з урахуванням спеціальних норм Закону № 796.

20. Так стаття 1 Закону № 796 визначає, що державна політика вимагає повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Стаття 13 цього закону встановлює, що держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

21. Загальні правила відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, визначені § 2 глави 82 Цивільного кодексу України в статтях 1195 – 1208. Стаття 1197 визначає розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню.

22. Диспозиція статті 1197 Цивільного кодексу України встановлює, що розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), підлягає відшкодуванню у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності — загальної працездатності.

23. Частина 2 цієї статті встановлює, що якщо середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого є меншим від п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, розмір втраченого заробітку (доходу) обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що з урахуванням гарантій наданих мені статтею 1208 Цивільного кодексу України на відповідне збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням вартості життя або збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, що відповідає диспозицією статті 57 Закону № 796 в редакціях до 5.10.2006 р.

24. Станом на сьогодення «розмір відшкодування фактичних збитків» завданих каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я врегульовано нормами § 2 глави 82 Цивільного кодексу України. Це загальна норма цивільного права, вона гарантує повне відшкодування заподіяного шкоди. Цивільний кодекс України є основним актом цивільного законодавства України (п. 1 ст. 4 ЦК України).

25. Пункт 2 статті 4 ЦК України встановлює правило, що якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону.

26. Потрібно також врахувати позицію Великої Палати Верховного Суду в справі № 240/5401/18, провадження № 11-198заі19, розглянутій 16 жовтня 2019 року за позовом Бондарчука Віктора Андрійовича до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про визнання дій протиправними, зобов`язання здійснити перерахунок та виплату пенсії. Велика Палата Верховного Суду визначила, що зменшення розміру раніше призначених пенсій в результаті застосування відповідачем нових правил обчислення є неправомірним з огляду на те, що законодавчо діє принцип незворотності нормативно-правових актів у часі в силу прямих приписів статті 58 Конституції України (пункт 31 постанови).

27. Відносно обмеження розміру належних мені пенсійних виплат — Конституційний Суд України в рішенні № 7-рп/2016 від 20 грудня 2016 року визначив, що обмеження максимального розміру пенсії та призупинення виплати призначеної пенсії військовослужбовцям є прямим порушенням гарантій наданих нам статтею 17 Конституції України, тому воно не може бути застосованим на законних підставах.

28. Також Конституційний Суд України в рішенні від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019 визначив беззаперечність рішень (актів незалежно від форми) Конституційного Суду України за наслідками конституційних проваджень, неможливість їх зміни чи скасування в частині або в цілому. Незгода з такими рішеннями (актами) не дозволяє жодному органу публічної влади ставити під сумнів їх зміст — рішення Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до виконання на всій території України.

29. Пункт 3 Положення про Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 22.12.2014 № 28-2, встановлює основним завданням Головного управління Пенсійного Фонду України реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення, тобто повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому використання відповідачем при розрахунку моєї пенсії по інвалідності формули постанови № 1210 замість прямої норми закону є протиправним.

На підставі всього вищевикладеного,

ПРОШУ:

1. Здійснити перерахунок належної мені пенсії по інвалідності, відповідно до мого бажання отримувати пенсію в розмірі обчисленому з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня поточного року.

2. Застосовувати в відношенні розміру належної мені пенсії імператив статті 54 Закону № 796, відносно якого розмір належної мені пенсії в усіх випадках не може бути меншим ніж вісім мінімальних пенсій за віком.

3. Надати завірені копії протоколу про призначення моєї пенсії по інвалідності та довідку про розмір отриманих мною пенсій за останні 6 місяців.

« » ________2020 року                                                                                           _________Підпис2. Після отримання відповіді з відмовою, пропонуємо подати адміністративний позов такого змісту:

До _______________ окружного
адміністративного суду

Позивач: _________________
_________________________
тел.: ________________; e-mail: не має,
інвалід ІІ групи ЧАЕС та війни
реєстраційний номер ОКПП: _________

Відповідач:
Головне управління
Пенсійного фонду України
в _______________ області
вказати реквізити відповідача

ПОЗОВНА ЗАЯВА

1. Я, _______________________________, відповідно до наказу № __ від __.__.198_ року по підприємству ______________________________ був відряджений до зони відчуження Чорнобильської катастрофи.

2. __.__.198_ року я повернувся з відрядження до місця постійної мешкання та продовжив виконання роботи по спеціальності.

3. Весь час виконання роботи в відрядженні в зоні відчуження я цілодобово знаходився в другій – третій зоні небезпеки, внаслідок чого отримав значне переопромінювання, що привело до інвалідності ІІ групи, пов’язаної з виконанням робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (копія експертного висновку, довідки МСЕК, додаються).

4. З причин відсутності на підприємстві з якого я був відряджений до зони відчуження дозволів на роботу в умовах іонізуючого випромінювання, засекречування нормативів оплати праці в назвичайних умовах радіаційної аварії, ліквідації її наслідків (з постанови № 207-7 від 10.06.1986 року Ради Міністрів Української СРСР, яка нормувала збільшення оплати праці в залежності від зони виконання роботи в відрядженні в 6,4 – 16 разів в зрівнянні з звичайною оплатою праці гриф секретності зняли тільки в 1989 році, офіційно текст не оприлюднено) підвищена оплата моєї праці не проводилася.

5. Спільне роз’яснення від 29.10.92 р. Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС №№ 09-3751, 1082/3к, 13-412/308, яким було предписано вирішення грошових вимог осіб, які в 1986 — 1987 роках брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і зоні відчуження і їм не була нарахована підвищена заробітна плата за основним місцем роботи відповідно до встановлених розмірів проводити відповідно до чинного законодавства України, не могло бути виконано, так як держава 28.02.1991 року прийняла Закон Української РСР № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (надалі – Закон № 796).

6. Цим законом Україна визнала всю відповідальність за завдане мені пошкодження здоров’я, втрату працездатності внаслідок ліквідації мною Чорнобильської катастрофи, та зобов’язалася відшкодувати завдану шкоду (стаття 13 Закону № 796).

7. Питання не проведеного перерахунку належної мені підвищеної заробітної плати за роботу в зоні відчуження Чорнобильської катастрофи було врегульовано наданням мені права отримувати пенсію по інвалідності обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (ст.. 57 Закону № 796) та гарантіями держави, що розміри пенсій для інвалідів, відносно яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, в усіх випадках не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності — 10 мінімальних пенсій за віком;
по II групі інвалідності — 8 мінімальних пенсій за віком;
по III групі інвалідності — 6 мінімальних пенсій за віком (ст.. 54 Закону № 796).

8. Тотожні гарантії були надані солдатам строкової служби (ст. 59 Закону № 796).

9. 5 жовтня 2006 року Верховна Рада України внесла зміни до статей 57 та 59 Закону № 796, якими змінили розмір для розрахунку пенсій по інвалідності для відряджених та солдатів строкової служби. Право отримувати пенсію по інвалідності обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати було змінено на право отримувати пенсію по інвалідності обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час перебування в зоні відчуження.

10. 28 грудня 2014 року Верховна Рада України змінила редакцію статті 54 Закону № 796. В новій редакції відсутні гарантії держави мінімального розміру пенсії потерпілим від Чорнобильської катастрофи, право встановлювати мінімальний розмір пенсії надано Кабінету Міністрів України.

11. З 01.01.2015 року набрала законної сили постанова Кабінету Міністрів України, якою понижений мінімальний гарантований розмір пенсії по інвалідності для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в 5 разів (замість 8 мінімальних пенсій, постановою встановлено розмір 1,6).

12. Відповідно розмір моєї пенсії по інвалідності був значно знижений відповідачем.

13. Так замість розміру пенсії по інвалідності в 16692 гривні (80% х 5 х 4173 = 16692 грн.) я в грудні 2019 року отримав пенсію ________ грн. (копія довідки надається).

14. 03.10.2017 року Верховна Рада України поновила право солдатів строкової служби отримувати пенсію по інвалідності обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня поточного року.

15. 25 квітня 2019 року Конституційний Суд України, за конституційною скаргою військовослужбовців, розповсюдив на всіх військовослужбовців, прирівняних до них осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, право отримувати пенсію по інвалідності, обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 р. (рішення № 1-р(II)/2019).

16. Конституційний Суд України визнав дискримінацію в відношенні всіх військовослужбовців, по зрівнянню з солдатами строкової служби, так як всі вони знаходилися в однакових умовах і виконували однакову роботу.

17. Я стверджую, що знаходився в таких же самих умовах і виконував таку ж саму роботу з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, тому, одночасно з поновленням прав солдатів строкової служби, повинні були поновити і мої права.

18. Більше того, я рахую, що відповідач протиправно не застосує в відношенні мене первісну редакцію статті 57 Закону № 796, яка існувала до 5.10.2006 року і не розраховує належну мені пенсію по інвалідності в розмірі обчисленому з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент розрахунку, як це було до 05.10.2006 року, так як закон не має зворотної сили в часі і не може скасувати або обмежити вже існуючі в мене права.

19. Я рахую, що моє право вимагати від держави в особі відповідача нараховувати мені та виплачувати пенсію по інвалідності в розмірі, розрахованому з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент розрахунку, надає мені й Цивільний кодекс України. Так нарахована мені пенсія по інвалідності повинна відповідати загальним правилам відшкодування щкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’ю, визначеним в § 2 глави 82 Цивільного кодексу України, з урахуванням спеціальних норм Закону № 796.

20. Так стаття 1 Закону № 796 визначає, що державна політика вимагає повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Стаття 13 цього закону встановлює, що держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

21. Загальні правила відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, визначені § 2 глави 82 Цивільного кодексу України в статтях 1195 – 1208. Стаття 1197 визначає розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню.

22. Диспозиція статті 1197 Цивільного кодексу України встановлює, що розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), підлягає відшкодуванню у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності — загальної працездатності.

23. Частина 2 цієї статті встановлює, що якщо середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого є меншим від п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, розмір втраченого заробітку (доходу) обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що з урахуванням гарантій наданих мені статтею 1208 Цивільного кодексу України на відповідне збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням вартості життя або збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, що відповідає диспозицією статті 57 Закону № 796 в редакціях до 5.10.2006 р.

24. Станом на сьогодення «розмір відшкодування фактичних збитків» завданих каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я врегульовано нормами § 2 глави 82 Цивільного кодексу України. Це загальна норма цивільного права, вона гарантує повне відшкодування заподіяного шкоди. Цивільний кодекс України є основним актом цивільного законодавства України (п. 1 ст. 4 ЦК України).

25. Пункт 2 статті 4 ЦК України встановлює правило, що якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону.

26. Потрібно також врахувати позицію Великої Палати Верховного Суду в справі № 240/5401/18, провадження № 11-198заі19, розглянутій 16 жовтня 2019 року за позовом Бондарчука Віктора Андрійовича до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про визнання дій протиправними, зобов`язання здійснити перерахунок та виплату пенсії. Велика Палата Верховного Суду визначила, що зменшення розміру раніше призначених пенсій в результаті застосування відповідачем нових правил обчислення є неправомірним з огляду на те, що законодавчо діє принцип незворотності нормативно-правових актів у часі в силу прямих приписів статті 58 Конституції України (пункт 31 постанови).

27. Відносно обмеження розміру належних мені пенсійних виплат — Конституційний Суд України в рішенні № 7-рп/2016 від 20 грудня 2016 року визначив, що обмеження максимального розміру пенсії та призупинення виплати призначеної пенсії військовослужбовцям є прямим порушенням гарантій наданих нам статтею 17 Конституції України, тому воно не може бути застосованим на законних підставах.

28. Також Конституційний Суд України в рішенні від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019 визначив беззаперечність рішень (актів незалежно від форми) Конституційного Суду України за наслідками конституційних проваджень, неможливість їх зміни чи скасування в частині або в цілому. Незгода з такими рішеннями (актами) не дозволяє жодному органу публічної влади ставити під сумнів їх зміст — рішення Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до виконання на всій території України.

29. Пункт 3 Положення про Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 22.12.2014 № 28-2, встановлює основним завданням Головного управління Пенсійного Фонду України реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення, тобто повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому використання відповідачем при розрахунку моєї пенсії по інвалідності формули постанови № 1210 замість прямої норми закону є протиправним.

30. Я також стверджую, що відповідач, нараховуючи належну мені пенсію по інвалідності в розмірі значно меншому ніж це встановлено прямою нормою закону, порушив вимоги підпункту 4 пункту 4 цього Положення відносно своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати належної мені пенсії по інвалідності. Це протиправно.

На підставі всього вищевикладеного,

ПРОШУ СУД:

1. Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області по перерахунку належної мені пенсії по інвалідності, без врахування мого бажання отримувати пенсію в розмірі обчисленому з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня поточного року.

2. Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області нараховувати та виплачувати належну мені пенсію по інвалідності, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня поточного року, по формулі: П = 80% х 5 х Зп(мін), де П – розмір пенсії, Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, без обмеження розміру пенсії по інвалідності.

3. Допустити негайне виконання рішення суду, відповідно до частини 1 статті 371 Кодексу адміністративного судочинства України у межах суми стягнення за один місяць.

Додатки:
  • копія позовної заяви,
  • копія паспорту громадянина України з кодом ОКПО – 2 екз.,
  • копія посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії – 2 екз.,
  • копія експертного висновку ХРМЕР – 2 екз., копія довідки МСЕК – 2 екз.,
  • копія довідки з підприємства (архіву) – 2 екз.,
  • копія протоколу про розмір пенсії з пенсійної справи – 2 екз.,
  • копія відповіді відповідача – 2 екз.,
  • копія довідки про отриману пенсію – 2 екз.
Відповідно до пункту 8 статті 160 КАС України я зазначаю, що є громадянином, віднесеним до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір» звільняє від сплати судового збору.

Також я надаю власне письмове підтвердження про те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

« » _______________ 2020 року                                                                                      _____ Підпис

З повагою, Ігор Бургас

По матеріалам опублікованим на сайті http://www.chernobyl.kh.ua

1 коментар:

Nik сказав...

У пенсійний фонд безполезно що нибудь писать. У них одна відповідь, єсть постанова Каб Министрів. І все...

Дописати коментар