-->

01.04.20

Закон 796-ХІІ в редакції від 28.02.1991 року (витяг)

З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів людей. У багатьох регіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні та економічні умови. Україну оголошено зоною екологічного лиха. Створення системи надійного захисту людей від наслідків Чорнобильської катастрофи потребує залучення значних фінансових, матеріальних та наукових ресурсів.

Р о з д і л II
СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є:

1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків.

2) потерпілі від Чорнобильської катастрофи - громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків в зоні відчуження, організації проведення евакуації із цієї зони, а також тимчасово направлені або відряджені для виконання робіт у зазначеній зоні, в тому числі військовослужбовці, включаючи резервістів, працівники державних, громадських організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто працював на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки як у цій зоні, так і за її межами.

До учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС належать також громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать:
1) евакуйовані із зони відчуження та відселені із зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також ті, хто самостійно залишив ці зони після аварії;
2) особи, які виїхали з території радіоактивного забрудненя, зазначеної в пунктах 3, 4 статті 2, за медичними показаннями, вагітні жінки та сім'ї з неповнолітніми дітьми;
3) особи, які постійно проживають або працюють у зонах безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення;
4) особи, які постійно проживають або працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю;
5) діти, які народилися після 26 квітня 1986 року від одного з батьків, який є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або потерпілим від Чорнобильської катастрофи, за умови, що вони опосередковано могли зазнати впливу радіоактивного опромінення;
6) інші особи, хвороби яких визнано такими, що пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать також громадяни, включаючи дітей, у яких дози опромінення щитовидної залози перевищують рівні, встановлені Міністерством охорони здоров'я Української РСР та затверджені Національною комісією радіаційного захисту населення України.

Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між погіршенням стану здоров'я та наслідками Чорнобильської катастрофи

Причинний зв'язок між погіршенням стану здоров'я, захворюванням, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визнається встановленим (незалежно від наявності дозиметричних показників чи їх відсутності), якщо уповноваженою на те медичною установою не підтверджено відсутність такого зв'язку.

Стаття 13. Відповідальність держави за шкоду, завдану громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи

Держава бере на себе всю відповідальність за:
1) шкоду здоров'ю або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
2) втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
3) матеріальну шкоду, завдану громадянам та їх сім'ям внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до цього Закону та чинного законодавства;
4) своєчасність медичного обстеження і визначення доз опромінення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій

Для встановлення пільг і компенсацій визначаються такі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи, які втратили повністю або частково працездатність внаслідок Чорнобильської катастрофи, хворі на променеву хворобу, а також особи, захворювання яких пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи, - категорія 1;
2) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження у 1986-1987 роках, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи, яких евакуйовано із зони відчуження, - категорія 2;
3) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження у 1988-1990 роках, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють або працювали чи проживають або проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, - категорія 3;
4) особи, які постійно працюють і проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, - категорія 4.
Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1988 року та наступних років, які працювали або працюють на найбільш забруднених ділянках зон радіоактивного забруднення, рішенням Державного комітету Української РСР по захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС можуть бути віднесені до категорії 2 або 3.
Громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї належать до категорій 1, або 2, або 3, що визначається Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 15. Підстави для надання пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Підставою для надання пільг і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є рівні забруднення радіонуклідами території, або доза опромінення, що перевищує гранично допустимі норми, встановлені Національною комісією радіаційного захисту населення України, чи їх максимально можливе значення, відновлене шляхом розрахунку, а також період роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ступінь втрати працездатності.
Визначення рівнів забруднення, доз опромінення, відновлення їх шляхом розрахунку здійснюється Радою Міністрів Української РСР за поданням відповідних державних органів та виконкомів обласних Рад народних депутатів.

Немає коментарів:

Дописати коментар