-->

01.04.20

Цією постановою надавався статус в Україні

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
 
П О С Т А Н О В А
від 2 липня 1990 р. N 148
 
Про заходи щодо поліпшення медичного обслуговування і соціального забезпечення осіб,
які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 
Довести до відома, що з метою поліпшення медичного обслуговування і соціального забезпечення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС постановою від 31 березня 1990 р. N 325:
1) Зобов'язали Міністерство охорони здоров'я СРСР, Міністерство оборони СРСР, Міністерство внутрішніх справ СРСР, Комітет державної безпеки СРСР та інші міністерства і відомства, що мають у своїй системі медичні заклади:

організувати в 1990 році додаткове медичне обстеження всіх осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у межах 30-кілометрової зони (зони відселення) цієї станції або були зайняті в післяаварійний період на експлуатації та інших роботах на цій станції (в тому числі тимчасово направлених або командированих), включаючи військовослужбовців військових частин і військовозобов'язаних запасу, призваних на спеціальні збори, залучених до виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків вказаної аварії, незалежно від місця дислокації та виконуваних робіт;

     забезпечити в наступні роки постійний диспансерний нагляд за станом здоров'я цих осіб і в необхідних випадках госпіталізацію виявлених хворих.

2) З метою забезпечення систематичного медичного обстеження осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які зазнали впливу радіації, зобов'язали Міністерство охорони здоров'я СРСР організувати на базі Всесоюзного розподільного регістру єдиний державний облік таких осіб (Державний регістр).

Міністерству оборони СРСР, Міністерству внутрішніх справ СРСР, Комітету державної безпеки СРСР та іншим міністерствам і відомствам доручено уточнити відомчі регістри або списки осіб, які зазнали впливу радіації, і передати в першому півріччі 1990 р. Міністерству охорони здоров'я СРСР для включення в Державний регістр необхідні відомості про цих осіб, у тому числі про календарні строки їх роботи, дози опромінення та результати медичного обстеження

Міністерство атомної енергетики і промисловості СРСР зобов'язано забезпечити координацію робіт, пов'язаних з уточненням доз опромінення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

3) Поклали на Центральну міжвідомчу експертну раду по встановленню причинного зв'язку захворювань та інвалідності з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (м. Київ), на аналогічні регіональні міжвідомчі експертні ради, а також на військово-лікарські комісії, утворені Міністерством оборони СРСР, встановлення причинного зв'язку захворювання та інвалідності з виконанням робіт по ліквідації наслідків вказаної аварії.

Установили, що висновки цих рад і військово-лікарських комісій є підставою для органів і закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення та профспілкових організацій при визначенні стану працездатності та ступеня її втрати особами, які виконували такі роботи.

4) Надали особам, які захворіли променевою хворобою в результаті аварії на Чорнобильській АЕС і при виконанні робіт по ліквідації її наслідків, а також особам, зазначеним у пункті 1 вказаної постанови, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності, що настала, з цією аварією та з виконанням робіт по ліквідації наслідків, такі пільги:

а) право на безплатне: придбання ліків (за рецептами лікарів), щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, проїзд на транспорті (крім таксі) від місця проживання до місця лікування, диспансерного, амбулаторного або клінічного обстеження і назад;

б) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців у календарному році;

в) право на першочергове забезпечення жилою площею тих, хто потребує поліпшення житлових умов (у тому числі сімей загиблих або померлих громадян);

г) оплата жилої площі (в межах норм, передбачених чинним законодавством), яку займають ці особи та члени їх сімей, що проживають разом з ними, а також сім'ї, які одержують пенсії у зв'язку із втратою годувальника внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у розмірі 50 процентів квартирної плати, обчисленої за ставками, встановленими для робітників і службовців.

Зазначеним особам, а також сім'ям, які одержують пенсії у зв'язку із втратою годувальника внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС надається знижка у розмірі 50 процентів із встановленої плати за користування опаленням, водопроводом, газом та електроенергією, а тим, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, - 50-процентна знижка з вартості палива, що придбається в межах норм, установлених для продажу населенню.

     Вказані пільги поширюються на сім'ї загиблих або померлих громадян;

д) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах і аптеках;

є) право на використання чергової щорічної відпустки в зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

ж) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів заробітної плати незалежно від безперервного стажу роботи;

з) право користування при виході на пенсію поліклініками, до яких вони були прикріплені в період роботи;

і) першочергове право на встановлення телефону;

к) право на переважне залишення на роботі при скороченні штату або чисельності працівників;

л) першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів-стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, садівницьких товариств (за їх згодою), а також на придбання садових будиночків або матеріалів для їх будівництва, промислових товарів підвищеного попиту, в тому числі легкових автомобілів, мотоциклів, мотонарт і моторних човнів, першочергове обслуговування в установах, підприємствах, організаціях зв'язку, служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства та міжміського транспорту;
     м) право на одержання безпроцентної позички членам садівницьких товариств на придбання або будівництво садових будиночків і на благоустрій садових ділянок;
     н) право на одержання безпроцентної позички на індивідуальне житлове будівництво;
     5) Надали особам, зазначеним у пункті 1 вказаної постанови, які в 1986 - 1987 роках брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у межах 30-кілометрової зони (зони відселення) цієї станції, а також були зайняті в той же період на експлуатаційних та інших роботах на цій електростанції, такі пільги:
     а) право на 50-процентну знижку з вартості ліків, що придбаються за рецептами лікарів;
     б) першочергове право на забезпечення за місцем роботи путівками для санаторно-курортного лікування та відпочинку;
     в) право на першочергове забезпечення жилою площею тих, хто потребує поліпшення житлових умов.
     Поширили на зазначених у цьому пункті осіб пільги, передбачені підпунктами "д" - "н" пункту 4 вказаної постанови.
     6) Надали особам, зазначеним у пункті 1 вказаної постанови, які в 1988 році брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у межах 30-кілометрової зони (зони відселення) цієї станції, а також були зайняті в той же час на експлуатаційних та інших роботах на цій електростанції, такі пільги:
     а) першочергове право на забезпечення за місцем роботи путівками для санаторно-курортного лікування та відпочинку;
     б) право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;
     в) переважне право на вступ до гаражно-будівельних кооперативів і садівницьких товариств (за їх згодою).
     Поширили на зазначених у цьому пункті осіб пільги, передбачені підпунктами "д" і "з" пункту 4 вказаної постанови.
     7) Установили, що особам, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 і 6 вказаної постанови, видається Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яке є документом, що підтверджує право на встановлені пільги, та нагрудний знак. Форма вказаного посвідчення і зразок нагрудного знака затверджуються Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях за погодженням із заінтересованими організаціями.
     Міністерству атомної енергетики і промисловості СРСР доручено забезпечити за замовленням Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях виготовлення вказаних нагрудних знаків. Видача посвідчень і нагрудних знаків провадиться міністерствами і відомствами, Радами Міністрів союзних республік, виконкомами обласних Рад народних депутатів, військовими комісаріатами і органами соціального забезпечення.
     8) Доручили Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР визначити джерела покриття затрат, пов'язаних з наданням пільг, вказаних у зазначеній постанові.
     9) Ухвалили, що пільги, встановлені зазначеною постановою, вводяться в дію з 1 липня 1990 року.
     На виконання постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 31 березня 1990 р. N 325 "Про заходи щодо поліпшення медичного обслуговування і соціального забезпечення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
     1. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів забезпечувати осіб, зазначених у пункті 4 вступної частини цієї постанови, жилою площею протягом року від дня подання ними заяви.
     2. Міністерству охорони здоров'я УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів і профспілковим органам при необхідності створювати додатково міжвідомчі експертні ради по встановленню причинного зв'язку захворювань та інвалідності з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
     На військово-лікарські комісії, утворені Комітетом державної безпеки УРСР, Міністерством внутрішніх справ УРСР, покладається встановлення причинного зв'язку захворювання з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
     Висновки зазначених рад і військово-лікарських комісій є підставою для органів і закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення та профспілкових організацій при визначенні стану працездатності та ступеня її втрати особами, які виконували такі роботи.
     Установити, що базовими лікувальними закладами для проведення консультацій, стаціонарного обстеження та лікування зазначених осіб на території Української РСР є Луганська обласна лікарня N 2, Дніпропетровська обласна лікарня, Донецька обласна лікарня профзахворювань, Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я УРСР (м. Київ), Харківський науково-дослідний інститут клінічної радіології, Всесоюзний науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук СРСР (м. Київ), відомчі госпіталі та лікарні республіканського підпорядкування.
     3. Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству внутрішніх справ УРСР, Комітету державної безпеки УРСР та іншим заінтересованим міністерствам і відомствам створити в 1990 - 1992 роках центри реабілітації для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З питань, що потребують рішення Уряду, подати пропозиції до Ради Міністрів УРСР.
     4. Укрпрофраді організувати починаючи з 1 липня 1990 р. на базі діючих здравниць профспілок, розташованих у санаторно-курортних зонах республіки, спеціалізовані відділення відновного лікування осіб, які захворіли на променеву хворобу в результаті аварії на Чорнобильській АЕС та виконання робіт по ліквідації її наслідків, а також осіб, зазначених у пункті 1 вступної частини цієї постанови, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності, що настала, з цією аварією та з виконанням робіт по ліквідації її наслідків, згідно з додатком.
     5. Міністерствам і відомствам УРСР, виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів та профспілковим органам здійснювати в межах своїх повноважень додаткові заходи для забезпечення продуктами харчування, поліпшення матеріально-побутових умов, медичного і торговельного обслуговування осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

     Голова Ради Міністрів
   Української РСР                    В.МАСОЛ 
     Голова Української
     республіканської ради
   професійних спілок               А.КОВАЛЕВСЬКИЙ 
     Інд. 29

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради
від 2 липня 1990 р. N 148
СПИСОК
санаторіїв, у яких з 1 липня 1990 р.
відкриваються спеціалізовані відділення
 
------------------------------------------------------------------
            |           |
  Назва санаторію   |   Область     |  Кількість
            |           |   місць
------------------------------------------------------------------ 

 "Роща"            Харківська        60 
 "Рай-Оленівка"        Харківська        10* 
 "Примор'є"          Одеська         60 
 "Озерний"          Донецька         60 
 "Сонячний"          Донецька         60 
 "Поляна"           Закарпатська       60 
 "Черемош"          Львівська        60 
 "Миргород"          Полтавська        60 
 "Дніпровський"        Дніпропетровська     60 
 імені XVIII партз'їзду    Запорізька        60
-----------------

     * - Додатково до 50 наявних ліжок.

https://zakon.rada.gov.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар