-->

07.11.20

Волинські депутати потурбувалися про захист чорнобильців

"Аби виплачувати щомісячну грошову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, потрібно закласти в бюджеті понад 12 млрд грн", - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України розглянуло звернення депутатів Волинської обласної ради стосовно порядку нарахування та виплати щомісячної грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У відповідь на звернення Міністерство пише про наступне.

"Згідно із Законом України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28.12.2014 № 76-УІІІ (далі - Закон № 76) (набрав чинності 01.01.2015) було реформовано установлену Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-ХІІ (далі - Закон № 796) систему пільг та компенсаційних виплат постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи громадянам (далі - постраждалі громадяни) із урахуванням фінансових можливостей державного бюджету.

Зокрема, статтю 37 Закону № 796, якою передбачено виплату постраждалим громадянам, які проживали на територіях радіоактивного забруднення, щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства (далі - грошова допомога), було вилучено.

Рішенням Конституційного Суду України від 17.07.2018 № 6-р/2018 (далі - Рішення № 6-р) зміни, внесені Законом № 76 до Закону № 796, було визнано неконституційними.

Що стосується реалізації норм Закону № 796 після прийняття Рішення № 6-р у частині відновлення виплати грошової допомоги, то Конституцією України визначено, що до повноважень Конституційного Суду України віднесено, зокрема, розв’язання питань про тйт-гпшлніглпк ТГпнг.ттл/тщ України (конституційність)

України, які розглядаються за щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, Верховного Суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. Закони, інші акти або їхні окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені (абзаци перший, другий пункту 1 частини першої статті 150, стаття 152 Конституції України).

Відповідно до статті 97 Закону України „Про Конституційний Суд України” Конституційний Суд України у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов’язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку. При цьому незалежно від того, визначено чи не визначено в рішенні порядок його виконання, відповідні державні органи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Рішенням Конституційного Суду України від 17.10.2002 № 17-рп/2002 надано офіційне тлумачення статті 75 Конституції України, згідно з яким Верховна Рада України є представницьким органом державної влади та здійснює законодавчу владу. Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони. У разі визнання неконституційним такого виду акта як закон, суб’єктом виконання є безпосередньо парламент України.

Автоматично відновлені норми законів, для реалізації яких необхідне додаткове фінансування з державного бюджету, регулюватимуть відновлені питання лише у разі наявності певних видатків з державного бюджету, що потребує внесення змін до законодавства.

Рішенням № 6-р установлено порядок його виконання лише стосовно статей 53 та 60 Закону № 796. Водночас ним не встановлено порядку та строків його виконання щодо інших положень Закону № 796, зміни до яких визнано неконституційними.

На сьогодні змін до Закону № 796 у зв’язку з прийняттям Рішення № 6-р щодо відновлення норм, вилучених Законом № 76, не внесено, тому, зокрема, грошова допомога не нараховується та не виплачується.

Потрібно зазначити, що Мінсоцполітики як головний розпорядник коштів за бюджетною програмою КПКВК 2501200 „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі - КПКВК 2501200) забезпечує реалізацію соціальних виплат відповідно до затверджених законами України про державний бюджет на відповідні роки бюджетних призначень.

За орієнтовними підрахунками Мінсоцполітики для відновлення пільг та компенсацій постраждалим громадянам відповідно до Рішення № 6-р необхідно щорічно передбачити додаткові видатки з державного бюджету в сумі понад 12 млрд гривень.

У свою чергу Мінсоцполітики було надано Міністерству фінансів пропозиції до бюджетного запиту на 2021 рік.

Так, при формуванні бюджетного запиту на 2021 рік Мінсоцполітики подало Мінфіну пропозиції щодо передбачення обсягу видатків за КПКВК 2501200 у сумі 5,8 млрд гривень. Також було зазначено, що для збереження соціальних гарантій постраждалим громадянам необхідно збільшити обсяг видатків 2021 року мінімально до 3,2 млрд грн, що дасть змогу своєчасно забезпечити виплати постраждалим громадянам.

Що стосується передбачення видатків для виконання Рішення № 6, то Мінсоцполітики було зазначено, що у разі відновлення норм Закону № 796, додатковий обсяг видатків на реалізацію виплат, передбачених цим Законом у редакції, яка діяла до 01.01.2015, за окремими статтями (статті 21, 22 та 30 Закону № 796) становитиме 12,38 млрд гривень".

Немає коментарів:

Дописати коментар