-->

15.04.21

Питання для обговорення

Питання для обговорення
Ініціативної групи з Головою Підкомітету з питань соціального
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Верховної Ради України та посадовими особами
Міністерства соціальної політики України

Алгоритм спільної зустрічі та питання, які потрібно з’ясувати щодо приведення до єдиного понятійного апарату термінологій, словосполучень, визначень тощо.

Питання для розгляду на спільній зустрічі, запропоновані Ініціативною групою.

1. Чи сприймає ВРУ, як законодавець, а також посадові особи МСП ЗУ 796-ХІІ як такий що не відповідає ХV розділу Конституції України?

2. Чи було приведено чинне законодавство України у відповідність до Основного Закону України - Конституції України (невиконання вимог ХV розділу Конституції України

3. Чи була взагалі така юридична практика в Україні?

4. Чи розуміємо ми, учасники зустрічі, різницю між пенсією, пенсійною виплатою, Державною адресною допомогою, Державною соціальною допомогою та Державною пенсією?

5. Чи сплачується, наразі, учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи замість пенсій пенсійні виплати, основною складовою яких є Державна адресна допомога або Державна соціальна допомога, не зважаючи на їх вибір, який був оформлений особистими заявами на пенсії у відповідності до ЗУ № 796-ХІІ?

6. Чи має відношення Закон України № 1727-ІV “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” до учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи?

7. В яких випадках застосовується Закон України № 1727-ІV до учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи?

8. Що означає встановлення рівних можливостей пенсійного забезпечення цивільних громадян, які були відрядженні з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, з учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з числа військовослужбовців?

9. Чи за одною формулою розраховуються пенсії різним категоріям громадян (цивільним, солдатам, партизанам), які виконували державне завдання у 1986 році на одній забрудненій території, небезпечній для життя і здоров’я, знаходяться в одному статусі - “Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи” (аварії на ЧАЕС) (Категорія 1), мають одну і ту ж групу інвалідності (ІІ групу) та експертні медичні висновки (зв’язок)?

10. Чи визнаємо ми, учасники спільної зустрічі факт невизначення статусу громадян, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу та її наслідків як статус ““Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу та її наслідків” ?

11. Чи визначені пенсії учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи як “Державні пенсії” у відповідності до ст. 54 ЗУ № 796-ХІІ?

12. Чи визнаємо ми, учасники спільної зустрічі факт присутності у ЗУ № 796-ХІІ різних термінів щодо підходу визначення техногенної ядерної катастрофи у словосполученні “аварія на ЧАЕС” “учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС”, “Чорнобильська катастрофа” “постраждалі від Чорнобильської катастрофи”,

Як Наприклад у ст. 9 ЗУ № 796-ХІІ:

СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ ТА ВИПРОБУВАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ

Стаття 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї

Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, є:

1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;

Тобто, виходячи з тексту Закону відбулися дві події “Чорнобильська катастрофа” та “Аварія на ЧАЕС”. Ще більший абсурд прописаний у ЗУ № 796-ХІІ: “Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”.

Це саме підтверджує МСП у своїй відповіді № 551/0/5-21/29 від 29.01.2021 р.:

“Водночас для встановлення рівних можливостей пенсійного забезпечення цивільних громадян, які були відрядженні з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, з учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з числа військовослужбовців, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус … “.

13. Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи з числа цивільних громадян, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи та тимчасово залучені на період ліквідації Чорнобильської катастрофи до підприємств, які знаходились в зоні відчуження, виконували покладені на них функціональні обов’язки працівників підприємств чи виконували державне завдання, яким свого часу Держава зобов’язала їх взяти участь у подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – катастрофи планетарного масштабу?

14. за якими нормативно-правовими актами сплачуються замість пенсій державні адресні допомоги (державні соціальні допомоги) громадянам України, які були відряджені у 1986 році з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи?

15. чи відносилися (вважалися) цивільні громадяни, які були відряджені у 1986 році з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи до працівників, зайнятих на роботах у зоні відчуження?

16. Чи відносяться цивільні громадяни України, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи в 1986-1990 роках до Списку № 1, зазначеного у ст. 55 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ?

17. Чи входять до кола осіб на яких поширюються норми Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» громадяни, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи?

Якщо входять, надайте інформацію, яка кількість громадян з числа виключно «Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС» (Чорнобильської катастрофи) входить до кола осіб які не мають права на пенсію та отримують Державну соціальну допомогу.

18. Чи виплачується Державна соціальна допомога, яка виплачується замість пенсії, військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби та громадянам, які були залучені через військкомати?

19. Чи передбачено Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» розмежування у пенсійному забезпеченні на цивільних громадян і військовослужбовців, які знаходяться в одному статусі «учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»?

20. (Білоєнко В.М.) За домовленістю з Головою підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Арсенюком О.О надати обчислення пенсій по законопроекту №4555 по трьом ліквідаторам: Івакіну Б.І. (цивільний), Решетняк І. В. (строковик), Дерев’янкін М.І. (військовозобов’язаний) (інформація по ліквідаторам надавалась Арсенюку О.О.)

21. (Білоєнко В.М.) Про законопроект №4555 з врахуванням надісланого 13.04.2021р. о 13.43 листа Ініціативної групи з Правовим висновком на електронну адресу Мінсоцполітики на ім’я міністра Лазебної М.В.

Чи визнаємо ми, учасники зустрічі, що прийшов час розмежувати питання Чорнобильської проблематики на два напрямки:

· Відшкодування шкоди громадянам заподіяної здоров’ю внаслідок радіаційного впливу під час виконання державного завдання по ліквідації Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу та її наслідків.

· Соціальний захист осіб, які потребують пільг

Враховуючи все вищевикладене, виникає питання щодо принципово іншого підходу у вирішенні проблемних питань та врегулювання та встановленню соціальної справедливості серед всіх категорій громадян, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї та інших шкідливих чинників на законодавчому рівні.

Розмежувати на законодавчому рівні двома окремими Законами України всіх вищезазначених громадян за ознакою:

1. Закон України “Про статус та відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю громадянам, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу та її наслідків”.

2. Закон України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї та інших шкідливих чинників”.

Борис Івакін (050) 303 2688,

Віктор Гайдак (095) 683 7516,

Володимир Білоєнко (067) 109 5753

1 коментар:

Unknown сказав...

Всім міцного здоров'я и вилика подяка за тяжкий труд. Бог вам в помощь.

Дописати коментар