-->

29.04.21

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб"

Законопроектом передбачено урегулювання питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Проектом пропонується, що “Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.”

Відповідні зміни пропонується внести до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Проект Закону зареєстровано за №4555.

VISNOVOK-KOMTETU-26.04.2021.jpg

VISNOVOK-KOMTETU-26.04.2021.1.jpg

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

Зміст положення акта

законодавства

Зміст відповідного положення проекту акта

Пояснення змін

Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

 

 

 

Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку

 

Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування”.

 

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

 

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

 

менше 12 місяців, - середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців;

 

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, - середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

 

менше місяця, - середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.

 

Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

 

 

 

Стаття 57. Пільги щодо обчислення заробітної плати

Обчислення заробітної плати проводиться відповідно до Закону України Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування”.

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за бажанням того, хто звернувся за пенсією, заробітна плата для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

менше 12 місяців, – заробітна плата визначається шляхом поділу загальної суми заробітної плати за календарні місяці роботи на кількість цих місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, – заробітна плата визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше місяця, – заробітна плата визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до цього Закону особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням заявника заробітна плата обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Порядок обчислення заробітної плати для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

Приведення до єдиного показника розрахунку пенсійних виплат – розміру базового нормативу для додаткових пенсійних виплат з урахуванням Рішення Конституційного Суду № 6-р/2018 від 17.07.2018

 

 

 

 

 

 

Визначення рівних можливостей пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

 

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб - з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

 

 

виключити

Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.

Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.

Рішення Конституційного Суду № 6-р/2018 від 17.07.2018

 

Відсутня

Стаття 601. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення

Призначення та виплата пенсій, передбачених цим Законом, і щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи проводиться територіальними органами Пенсійного фонду України відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Заповнення законодавчої прогалини щодо визначення органу, уповноваженого здійснювати пенсійне забезпечення

 

Відсутня

Стаття 602. Закон, що підлягає застосуванню

Призначення пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час звернення особи за призначенням пенсії. Перерахунок пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час проведення перерахунку пенсії.

Заповнення законодавчої прогалини щодо застосування закону в часі

 

Генеральний директор Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України        Валентина КУДІН

 

___ ____________ 2020 р.

 

6 коментарів:

ВЛАДИМИР сказав...

А ПОСТРАДАВШИЕ 2ГРУПЫ СО СВЯЗЬЮ ОТ ЧАЭС ТАК И БУДУТ НА 2400 ЖИТЬ? Господа прошу.Ради Господи Бога подумайте вы и за пострадавших.У нас не меньше болячек и диагнозов чем у ликвидаторов. мы живем на крохи.а ликвидаторы в роскоши купаются.Имейте пожалуйста совесть.все мы ходим под БОГОМ.

Анонім сказав...

Пострадавшим 2 гр.
Основная пенсия 4650 грн.
Таблицы смотрите. Было ж опубликовано на сайте.

ВЛАДИМИР сказав...

Где эта талица что бы глянуть?

Анонім сказав...

Я с постели сам встать не могу . На позвоночнике живого места не осталось и гипертония за двести зашкаливает. Мне 61, а жить нормально невозможно. Это насчет " жирующих ликвидаторов"...

Анонім сказав...

Побойся бога на счёт роскоши 2 гр 4 900 1 к 86 г май месяц

Анонім сказав...

Разные ликвидаторы бывают, точно так же как и все остальные пострадавшие со связью и группами. Одни вхлам больные, другие с бессмысленным знаком "Инвалид" на лобовом стекле внедорожника. Одни болеют по факту, другие "по желанию" и жизненной материальной необходимости. Болезнь и все наследие чернобыльской катастрофы у одних отразилось на физиологическом уровне, у других на психологическом уровне, то есть болезнь не в теле, а в подсознании. Демократия однако на улице, каждый "шухарит" как может. Одни из клоунов в правители, другие в инвалиды.

Дописати коментар