-->

01.10.21

Допомога на поховання пенсіонерів. Кому призначають виплати

Людина отримувала пенсію з інвалідності, визначену на певний медико-соціальною експертною комісією термін. Після закінчення цього терміну не проходила повторний огляд і групу інвалідності не було продовжено. Чи виплатять в Пенсійному фонді допомогу на його похорон?

"Пенсійний кур'єр" розповів про особливості виплати грошової допомоги на поховання.

У разі смерті особи після закінчення строку, на який було призначено пенсію, виплату допомоги на поховання органи Пенсійного фонду України не здійснюють, оскільки така особа на момент смерті не була пенсіонером.

На час смерті з пенсії людини проводилися утримання за виконавчим листом. Чи будуть відрахування з допомоги на поховання?

З допомоги на поховання утримання не проводяться.

Особа, яка здійснила поховання, звернулася за отриманням допомоги на поховання через вісім місяців після смерті пенсіонера. Чи виплатять таку допомогу?

Термін для звернення за виплатою допомоги на поховання не обмежується. Тобто особа, яка здійснила поховання пенсіонера, може у будь-який час звернутися в органи Пенсійного фонду України. За умови надання передбачених чинним законодавством документів, заявнику буде виплачено допомогу на поховання в розмірі, визначеному законодавством.

Чи виплатять допомогу на поховання, якщо заявник подає документи про смерть пенсіонера, видані іноземною державою?

Свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави, приймається для виплати допомоги на поховання.

Для підтвердження автентичності таких документів компетентний орган держави, в якій документ був складений, проставляє апостиль або проводиться консульська легалізація.

Чи потрібно легалізувати свідоцтво про смерть, якщо пенсіонер помер на території Росії?

З деякими країнами Україна уклала двосторонні договори, які не вимагають легалізації документів. Наприклад, Україна підписала Угоду про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992, статтею 11 якого передбачено, що документи на території держав - учасниць Співдружності приймаються без легалізації.

Чи можлива виплата допомоги на поховання, якщо документи подає довірена особа?

Оскільки для здійснення виплати допомоги на поховання померлого пенсіонера законодавством не вимагається підтвердження родинних стосунків, проведення перевірки використання отриманих коштів, а також визначення кола осіб, які здійснювали поховання, органи Пенсійного фонду України здійснюють виплату допомоги на поховання пенсіонера особам, які звертаються з необхідними документами, незалежно від того, хто отримував витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Чи можна звернутися за виплатою допомоги на поховання не в орган Пенсійного фонду, де померлий пенсіонер перебував на обліку, а в той, який територіально знаходиться ближче до місця проживання заявника, в іншій області?

Особа, яка звертається за виплатою допомоги на поховання, може подати необхідні документи в сервісний центр будь-якого органу Пенсійного фонду України, незалежно від свого місця проживання або перебування на обліку померлого пенсіонера.

Чи можуть члени сім'ї отримати допомогу на поховання військового пенсіонера в разі, якщо він визнаний померлим на підставі рішення суду?

Ухвалення судом рішення про оголошення особи померлою можливо, якщо в місці його постійного проживання тривалий час немає відомостей про місце його перебування.

Допомога на поховання виплачується особам, які здійснили поховання. Оскільки при оголошенні пенсіонера померлим за рішенням суду відсутні особи, які здійснили його поховання, як і сам факт поховання, підстав для виплати допомоги на поховання немає.

Чи буде виплачена допомога на поховання, якщо у свідоцтві про смерть, що надає заявник, написання прізвища померлого пенсіонера відрізняється від прізвища в пенсійній справі?

У випадках, коли в документах, наданих заявником в орган Пенсійного фонду для отримання допомоги на поховання, виявлено невідповідність у написанні прізвища, імені або по батькові пенсіонера інформації, наявної в базі даних одержувачів пенсій та копіях документів (зокрема, паспорті), що зберігаються в пенсійній справі, такі документи для виплати допомоги на поховання не приймаються. При таких обставинах допомога на поховання може бути виплачена у разі подання особою, яка здійснила поховання, свідоцтва про смерть з виправленою помилкою в написанні прізвища пенсіонера або відповідного рішення суду.

Немає коментарів:

Дописати коментар