-->

23.02.12

Обращение

Прем'єр – Міністру України 
Азарову М.Я. 

Віце-прем'єр-міністру- 
Міністру соціальної політики України 
 Тигипко С.Л. 

Ровеньківської міської громадської 
 організації Союз «Чорнобиль» 

Звернення 

З 01 листопада 2011 року в Україні було припинено виконання рішень судів України , щодо зобов’язання управлінням Пенсійному фонду України при нарахуванні пенсій інвалідам – чорнобильцям , дотримуватись норми ч.4 ст.54 Закону України «Про статус и соціальний захист громадян , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» , відповідно до якої в усіх випадках розмір пенсій для інвалідів щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, , не може бути нижчим :

по 1 групі - 10 мінімальних пенсій за віком ;
по 2 гр. - 8 мінімальних пенсій за віком ;
по 3 гр. - 6 мінімальних пенсій за віком .

Вважаємо , такі дії виходять за межі правового поля , оскільки Конституція України (стаття 124) встановлює, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України .

Однією з підстав для прийняття рішення не виконувати постанови судів , як нам доводили члени Уряду та Адміністрації Президента України , стало те , що виплата пенсій в розмірах передбачених законом та підкріплених рішеннями судів порушувала принципи справедливості – « одні здоровіші змогли дійти до суду , а ті що більш хворі – не змогли …» .

Однак нарахування пенсій відповідно до прийнятої 23 листопада 2011 року КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ постанови № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» , якою визначено порядок та механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи , вважаємо , ще більш значною мірою порушує принципи справедливості .

Відповідно до п.1 зазначеного порядку : « …пенсії за бажанням осіб можуть призначатися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків.» , відповідно до п.7 «Пенсії призваних на військові збори військовозобов'язаних, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали у зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, призначаються виходячи із заробітної плати, яку вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня...»

Але оскільки , після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року уряди СРСР та Української РСР ухвалили, під грифом «секретно», низку нормативних актів , якими регламентувалась оплата праці учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і вони і на теперішній час невідомі великій кількості підприємств та установ , а також значній кількості осіб , що брали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС , незважаючи на те , що «секретність» з цих документів зняли ще на початку 90 – х років , підприємства на той час не могли в повному обсязі нарахувати заробітну плату ліквідаторам .

Крім того , на той час , особливо на перших етапах ліквідації аварії та її наслідків , в питаннях обліку особистого складу , документування кількості виїздів в зону відчуження , відображення зон та отриманих доз опромінення був певний безлад , визваний непрофесіоналізмом деяких керівників та осіб , які виконували канцелярську роботу . До того безладу додалось те , що на підприємствах до 1990 року більшість первинних довідок було знищено і навіть в архіві Міноборони не збереглись всі необхідні данні .

Приклад № 1: в довідці архіву МО : особа прибувала в військовій частині № , з 27 06 . 86 р. по 26. 07. 86 р. , виїзди в зону відчуження – в підрозділі списки виїздів вились кількісно , іменних списків не додавались , доза опромінення – 25 рентген . Питання : де - ж тепер людині знайти кількість виїздів та номера зон ?

Однак оскільки відомо , що максимальна добова доза опромінення була встановлена на рівні 2 –х рентген , то особа зробила не менш 13 виїздів в 3-тю зону відчуження (доза опромінення 100мР/ч) – 25 р. : 2 = 12,5 ( 1д.) .

Пропозиція 1. : внести зміну в постанову КМУ № 1210 , передбачивши у осіб що отримали максимальну дозу опромінення але не маючих на руках кількості виїздів та номерів зон, рахувати зарплату з 13 виїздів в 3-тю зону.

З введенням в дію постанови КМУ № 1210 , інваліди – чорнобильці вимушені по де кілько раз звертатись на підприємства за перерахунком заробітку та довідками пор заробіток , але підприємства та установи тепер на різних підставах відмовляються в виправленні помилок та проведенні відповідного перерахунку . В свою чергу , це не дає можливості Пенсійному фонду правильно нарахувати пенсію по інвалідності людям , які втратили своє здоров'я рятуючи країну та пенсії у зв’язку з втратою годувальника , вдовам вже померлих ліквідаторів . Але якщо кому на підприємстві і перерахують заробітну плату , то людині прийдеться знову – ж таки звертатись до суду , бо УПФУ не приймає нові довідки для нарахування пенсії .

Постановою не врегульовано багато питань .

Приклад № 2 : чоловік , як військовозобов'язаний був направлений на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС з 15 жовтня по 31грудня 1987 року . В жовтні має 12 виїздів в третю зону зони відчуження , в листопаді - 15 виїздів в третю зону і 3 виїзди в 2 – гу зону , 1- в першу зону , а в грудні 27 виїздів лише в 1-шу зону небезпеки зони відчуження . Відповідно до постанови № 1210 ПФУ приймає до розрахунку грудень місяць , оскільки кількість днів відпрацьованих в зоні відчуження більша ніж 25,4 . Вважаємо такий підхід не правильним. Необхідно задіяти принцип обов’язкового врахування виконання робот в найбільш небезпечних зонах зони відчуження.

Пропозиція 2. : внести в постанову КМУ № 1210 зміну передбачивши , що в таких випадках , можливо розрахувати пенсію окремо по кожному місяцю , а потім вирахувати розмір пенсії шляхом складання результатів та поділу на кількість місяців . П = (Пжов. + Плист. + Пгруд.) : 3 міс.

Не можуть отримати достойну пенсію і ті постраждали громадяни , підприємства на яких вони працювали - ліквідовані , правонаступників немає і нікому виправити помилку в довідці виданій в 90 – х роках або в фінансових документах, що збережені в міських архівах .

Пропозиція 3. : внести зміни в постанову КМУ № 1210 , якими доручити Управлінням Праці та Соціального Захисту Населення виправляти таким особам такі помилки та проводити перерахунки заробітної плати за роботу на ЧАЕС виходячи від тарифної ставки , окладу та відповідної до зон небезпеки кратності оплати , видавати нові довідки для нарахування пенсії .

Інакше виходить, що громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, постраждали як мінімум тричі : втратили здоров'я , недоотримали зарплату , а сьогодні їм не доплачують пенсії.

Пропозиція 4. : внести зміну в постанову КМУ № 1210 , якою доручити Управлінням Пенсійного фонду приймати нові довідки про зарплату на ЧАЕС для нарахування пенсій , якщо перерахунок зарплати проведено відповідно до тарифної ставки , окладу та відповідної до зон небезпеки кратності , згідно нормативних актів якими регламентувалась оплата праці УЛНА ЧАЕС , а саме :

1 . Постанови Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і Всесоюзної Центральна Ради Професійних Союзів від 07.05.1986 року № 524-156 «Про умови оплати праці і матеріального забезпечення працівників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електростанції»

2. Постанови Ради Міністрів УРСР та УР СПС від 07.05.1986 року №207-7 «Про умови оплати праці і матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій і установ, зайнятих на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і запобіганням забрудненню довкілля».

3. Постанови Державного Комітету СРСР по праці та соціальним питанням Секретаріату ВЦРПС від 07.05.1986 № 153/10-43.

4. Постанови Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 5.06.86 р. № 665 – 195.

5. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 23.05.1986 року № 1031- рс .

6. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17.05.1986 г. № 964-рс.

Військовослужбовці строкової служби отримують пенсії в мінімальних розмірах

лише тому , що на час виконання обов’язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС , вони були ще юними , та не мали заробітку , з якого можливо – б було нарахувати пенсію , яка – б відповідала шкоді заподіяній здоров'ю . Серед учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА ЧАЕС) солдати строкової служби по віку є наймолодшими і відповідно багато з них має на утриманні дітей шкільного віку або таких , що навчаються в ВУЗах або коледжах . Зважаючи на те, що підтримка значно зниженої життєдіяльності УЛНА на теперішній час дорого коштує в сім'ях встає питання : лікуватись батьку або навчатись дітям , до речі більшою частино теж хворим .

В тяжкому становищі опинились евакуйовані . Отримують 100 % прожиткового мінімуму для осіб , що втратили працездатність , бо не з своєї вини втратили здоров'я , стали інвалідами і відповідно, не могли заробити якусь іншу пенсію . А якщо - б не відібрали здоров'я , то більшість заробили – б пенсії в більш достойному розмірі .

В посиленій підтримці потребують діти – інваліди та ті з них які вже стали повнолітніми та визнанні інвалідами 1-ї ,2-ї та 3-ї груп інвалідність яких пов’язана з впливом аварії на ЧАЕС , бо в більшості вони тяжко хворі і потребують в високовартісному лікуванні .

Таким чином ми бачимо , що зазначена постанова , хоча і підвищила розмір пенсій деяким з інвалідів - УЛНА ЧАЕС , однак для більшості УЛНА та інших інвалідів , постраждалих від впливу аварії на ЧАЕС , вона не лише не вирішила питання справедливості , вирішення якого , як першочергового презентував уряд , а поставила його ще гостріше . Відсіля пропонуємо :

1. Пропозиції 1,2 ,3, 4 прийняти невідкладно.
2. В постанову КМУ № 1210 , внести зміну якою передбачити , що
з 01 липня 2012 року мінімальний розмір пенсії по інвалідності у постраждалих осіб 1-ї категорії , учасників ліквідації аварії на ЧАЕС не може бути нижчим : по 1 групі - 10 мінімальних пенсій за віком ;
по 2 гр. - 8 мінімальних пенсій за віком ;
по 3 гр. - 6 мінімальних пенсій за віком .
з 01 жовтня 2012 року мінімальний розмір пенсії по інвалідності у
постраждалих осіб 1-ї категорії евакуйованих та бувших дітей – інвалідів
які вже стали повнолітніми та визнанні інвалідами 1-ї ,2-ї та 3-ї груп ,
інвалідність яких пов’язана з впливом аварії на ЧАЕС, не може бути
нижчим :
по 1 групі - 10 мінімальних пенсій за віком ;
по 2 гр. - 8 мінімальних пенсій за віком ;
по 3 гр. - 6 мінімальних пенсій за віком .

з 01 січня 2012 року мінімальний розмір пенсії по інвалідності у інших
інвалідів інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської
катастрофи не може бути нижчим :
по 1 групі - 10 мінімальних пенсій за віком ;
по 2 гр. - 8 мінімальних пенсій за віком ;
по 3 гр. - 6 мінімальних пенсій за віком;
для дітей - інвалідів - 3 мінімальних пенсій за віком.
Розмір мінімальної пенсії за віком визначається в розмірі прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність .
За результатами першого півріччя при внесенні змін до Державного бюджету України передбачити кошти на виплату пенсій у відповідних розмірах .

Разом з тим , пропонуємо для тих постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у яких є рішення суду , щодо виплати пенсій в розмірах відповідних до норми ч.4 ст.54 Закону України «Про статус и соціальний захист громадян , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» поновити виплати у відповідному розмірі з 01 квітня 2012 року , а недоплачені суми за листопад , грудень 2011 року,січень , лютий та березень 2012 року виплатити з 01липня 2012 року , після внесення змін до Державного бюджету України на 2012 рік .

Такі дії уряду повернуть його відносини з постраждалими в наслідок Чорнобильської катастрофи в правове поле відновлять довіру до влади та знімуть потужну соціальну напругу в цьому питанні .

22 лютого 2012 року
Голова Ровеньківської міської громадської
організації Союз «ЧОРНОБИЛЬ»                                                   Глушков Е.А.

Немає коментарів:

Дописати коментар