-->

20.06.12

Оздоровление - 2011 год

Головуючий у 1 інстанції -
Суддя-доповідач - Компанієць І.Д.

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2012 року справа №2а/0528/194/2012
приміщення суду за адресою: 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 26

Донецький апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого: Компанієць І.Д., суддів: Шальєвої В.А., Бишова М.В.,

розглянувши у порядку письмового провадження апеляційну скаргу ОСОБА_2 на постанову Краматорського міського суду від 09 квітня 2012 року у справі №2а/0528/194/2012 за позовом ОСОБА_2 до управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради про визнання дій неправомірними, зобов'язання нарахувати та сплатити щорічну допомогу на оздоровлення за 2011 роки,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до УПСЗН м. Краматорська. В обґрунтування позовних вимог посилався на те, що відповідач в 2011 році нарахував та виплатив в грудні 2011 року йому допомогу на оздоровлення в розмірі, меншому ніж передбачено статтею 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постановою Краматорського міського суду Донецької області від 09 квітня 2012 року в задоволенні позову відмовлено у повному обсязі.

В апеляційній скарзі позивач просить скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права та прийняти нову постанову, якою задовольнити позов.

Всі особи, які беруть участь у справі, у судове засідання не прибули, хоча були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, тому відповідно до п.2 ч.1 ст.197 КАС України суд апеляційної інстанції розглянув справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційної скарги, встановила наступне.

Позивач є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС., категорія 1, інвалід 3 групи, перебуває на обліку в Краматорському УПСЗН, в зв'язку з чим користується правами та пільгами, передбаченими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Маючи вказаний статус позивач згідно до ст. 48 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи" від 28.01.1991 року з наступними змінами та доповненнями, в редакції, що є чинною в 2011 році, має право на отримання виплати на оздоровлення у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Згідно статті 48 вказаного Закону щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам за місцем їх проживання органами соціального захисту населення, виплата здійснюється з мінімальної заробітної плати, яка склалася на момент встановлення інвалідності чи втрати годувальника, розмір мінімальної заробітної плати визначається на момент виплати.

В 2011 році відповідачем нарахована та виплачена в грудні 2011 року позивачу щорічна допомога на оздоровлення в розмірі 90 гривень відповідно.

Ці обставини сторонами не оспорюються.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що з огляду на рішення Конституційного суду від 26.12.2011 року №20-рп/2011, Кабінету Міністрів України надано право встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах, в межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України №562 від 12.07.2005р., позивачу нарахована та виплачена допомога на оздоровлення в 2011 році у розмірі 90 грн. Тобто відповідач діяв правомірно.

Проте, судова колегія не може погодитися з таким висновком суду першої інстанції в зв'язку з наступним.

Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Пунктом 1 частини 1статті 92 Конституції Українипередбачено, що виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод.

За частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Виходячи із загальних засад пріоритетності законів над урядовими нормативними актами у відповідності до приписів ч. 4 ст. 9 КАС України, при вирішенні даного спору підлягають застосуванню ст. 48 Закону № 796-ХІІ та Закон України про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2011 рік, а не постанова Кабінету Міністрів України №562 від 12.07.2005 року.

14 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 3491-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", який набрав чинності 19 червня 2011 року.

Пунктом 7 частини I зазначеного Закону Прикінцеві положення Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" доповнено пунктом 4, яким встановлено, що у 2011 році норми і положення, зокрема, статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік.

Із аналізу наведеної норми випливає, що визначення порядку та розмірів виплат зазначеним категоріям громадян делеговано Кабінету Міністрів України. Проте, зазначеним Законом не передбачено застосування положень ст.48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

На підставі наведеного оцінка правовідносин щодо виплати одноразової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється на підставі пункту 1 частини 1 статті 92 Конституції України та статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

В зв'язку з тим, що з 22.05.2008 року дія норми статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», за якою особам постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії,інвалідам 3 групи повинна була призначатися та виплачуватися щорічна допомога на оздоровлення в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат, - є дійсною по теперішній час, тому дії відповідача щодо відмови позивачу нарахувати та виплатити щорічну допомогу на оздоровлення за 2011 рік відповідно до ст..48 ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - є неправомірними, необхідно зобов'язати відповідача здійснити перерахунок та виплату позивачеві допомоги на оздоровлення за 2011 рік, виходячи з розміру чотирьох мінімальних заробітних плат, встановлених на час виплати допомоги відповідно до ст..48 ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Статтею 63 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено, що фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок державного бюджету.

На підставі викладеного судова колегія вважає, що суд першої інстанції прийняв оскаржувану постанову з порушенням норм матеріального права, що відповідно до вимог ст..202 Кодексу адміністративного судочинства України обумовлює скасування постанови суду першої інстанції.


ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 на постанову Краматорського міського суду від 09 квітня 2012 року у справі №2а/0528/194/2012 - задовольнити.

Постанову Краматорського міського суду від 09 квітня 2012 року у справі №2а/0528/194/2012 - скасувати.

Прийняти нову постанову.

Позов ОСОБА_2 до управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради про визнання дій неправомірними, зобов'язання нарахувати та сплатити щорічну допомогу на оздоровлення за 2011 роки- задовольнити.

Визнати дії управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради щодо відмови ОСОБА_2 нарахувати та виплатити щорічну допомогу на оздоровлення за 2011 рік відповідно до ст..48 ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - неправомірними.

Зобов'язати управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради здійснити перерахунок та виплату ОСОБА_2 допомоги на оздоровлення за 2011 рік відповідно до ст..48 ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в розмірі 3926 гривень за рахунок Державного бюджету України.

Постанова суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду в порядку письмового провадження набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України протягом 20 днів після набрання нею чинності

Головуючий суддя І.Д.Компанієць
Судді: В.А.Шальєва
М.В.Бишов 

3 коментарі:

Виктор сказав...

І що далі, в мене вже три роки виконати не можуть, вже в третє виконавчий лист повертають, а я їм знову несу.

ВАЛЕРІЙ сказав...

Да а умене з 2007 р оку не можуть виконати.Кожен рік подавав до обласної виконавчої, ав цьому в обласній виконавчій сказали що треба відправляти виконавчий в державну виконавчу службу в віділ примусового виконання рішень.Відправив, прийшла постанова про відкритя виконавчого провадження місяці два назад і тішина.     

"особа 2" сказав...

Мне о-о-о-очень интересно кто без моего разрешения выложил в интернет моё (судя по номеру) дело. Я его получил по почте меньше недели назад.Что это?Цензура писем?Реклама?

Дописати коментар