-->

30.07.12

Порядок подачі скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця

Згідно статті 85 Закону України «Про виконавче провадження», у виконавчому провадженні може бути подана скарга на дії (бездіяльність) державного виконавця та на інших посадових осіб державної виконавчої служби (щодо виконання рішення суду) або на відмову стягувача чи боржника у здійсненні дій, передбачених цим Законом.

Скарга подається до начальника відповідного органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до відповідного суду.

Скарга, подана у виконавчому провадженні до начальника органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, розглядається у 10-денний строк. За наслідками розгляду скарги начальник органу державної виконавчої служби виносить постанову про задоволення чи відмову в задоволенні скарги, яка у 10-денний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду.

Скарги, подані без додержання вимог, викладених у частині третій цієї статті, розглядаються начальником органу державної виконавчої служби, у порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян".

Будь-ласка, прочитайте зміст скарги уважно і надайте повну інформацію, яка нею вимагається. Подання кількох скарг щодо одного і того ж самого випадку різним посадовцям призведе тільки до втрати часу та жодним чином не вплине на результати розгляду. Якщо Ви маєте документи, які підтверджують факти, додайте їх до скарги та направте на адресу відповідного органу державної виконавчої служби. У разі необхідності, - використовуйте додаткові аркуші, приєднавши їх до скарги.

Про стан розгляду Вашої скарги Вам повідомлять поштою.


СКАРГА
на дії (бездіяльність) державного виконавця

(відповідно до вимог статті 85 Закону України "Про виконавче провадження")

Назва органу державної
виконавчої служби, до якого
подається скарга.

Точна назва стягувача та боржника, їх місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або знаходження (для юридичних осіб), а також назва представника сторони виконавчого провадження, у разі, коли скарга подається представником. Повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою та оформленою відповідно до вимог чинного законодавства.

Реквізити виконавчого документа (назва виконавчого документа, орган, який його видав, дата видачі виконавчого документа та його номер, резолютивна частина виконавчого документа).

Зміст оскаржуваних дій (бездіяльності) та норма Закону, яка порушена.

Виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги.

Підпис скаржника або його представника

Дата


Необхідно поставити свій підпис на цій скарзі! Без Вашого підпису або підпису Вашого уповноваженого представника скарга не буде розглядатися!

1 коментар:

Анонім сказав...

...ОООчень существенная консультация.

Дописати коментар