-->

21.02.14

Про податкову соціальну пільгу в 2014 році

Податкова соціальна пільга – сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, тобто у 2014 році — 1710 грн. (1218 грн х 1,4).

Умовою для отримання права на пільгу є подання платником податку за одним із місць роботи (якщо їх декілька), на якому він планує отримувати пільгу, заяви про застосування податкової соціальної пільги.

Слід зазначити, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, отримуваного з джерел на території України, виключно в одного працедавця. Крім цього, до заяви необхідно додати документи, що підтверджують право на таку пільгу.

Перелік таких документів та порядок їх подання затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1227. Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох підстав, податкова соціальна пільга застосовується один раз із підстави, що передбачає її найбільший розмір.

Порядок застосування податкової соціальної пільги викладений у статті 169 Податкового кодексу України.

Соціальний захист громадян

Немає коментарів:

Дописати коментар