-->

05.02.14

ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 162/1924/13-а
Провадження № 2-а/162/729/2013
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2013 року селище Любешів.
Любешівський районний суд Волинської області в складі головуючого судді Глинянчука В.Д., розглянувши в порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в Любешівському районі про визнання дій протиправними, зобовязання здійснити перерахунок пенсії, -- встановив:

ОСОБА_1 позовні вимоги обґрунтовує тим, що вона отримує пенсію за віком, призначену відповідно до статті 12 Закону України Про пенсійне забезпечення (далі -- Закон № 1788-XII) та статті 55 Закону України Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі Закон № 796-ХІІ). При перерахунку їй пенсії, збільшуючи її на 1%, відповідач керувався тільки Законом України Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування (далі Закон № 1058-IV), тобто порушив право позивача на пільговий характер розрахункової величини, визначений частиною 2 статті 56 Закону України Закону № 796-ХІІ. У звязку з наведеним просить визнати протиправними дії управління Пенсійного фонду України в Любешівському районі, зобовязати відповідача провести перерахунок та виплату пенсії з її збільшенням на 1 % заробітку за кожен рік роботи понад мінімальний стаж 15 років в межах шестимісячного строку звернення до суду. Звернути постанову до негайного виконання в межах суми платежу  за один місяць.

В поданому до суду запереченні відповідач адміністративний позов не визнав, посилаючись на те, що згідно частини 2 статті 56 Закону № 796-ХІІ право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, віднесені до категорії 1, 2, 3, 4 за умови стажу роботи не менше як: чоловіки 20 років, жінки 15 років, із збільшенням пенсії на 1% заробітку за кожен рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж, але не вище 75% заробітку. Вказана стаття визначає розмір пенсії громадянина залежно від наявного в нього стажу, але аж ніяк не розмір доплати до пенсії за понаднормативний стаж. Поняття доплати до пенсії за понаднормативний страховий стаж законодавцем закладено в статті 28 Закону № 1058-IV, згідно якого за кожен рік страхового стажу понад 20 років для жінок пенсія за віком збільшується на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше ніж на 1 % мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї статті. Вважає, що застосування двох законодавчих актів потягне за собою подвійну виплату у вигляді збільшення розміру пенсії та доплати за понаднормативний стаж. Стаття 55 Закону № 796-ХІІ не передбачає проведення перерахунку пенсії згідно цього Закону, а лише її призначення. Просить взяти до уваги, що позивачу проводились перерахунки пенсії відповідно до статті 42 Закону № 1058-IV. Щодо проведення перерахунку за частиною 2 статті 56 Закону № 796-ХІІ позивач звернулася лише 16 серпня 2013 року.

Дослідженням поданих сторонами доказів, аналіз законодавства приводить суд до висновку про необхідність часткового задоволення позову.  

Позивач ОСОБА_1 є потерпілою від наслідків Чорнобильської катастрофи 3 категорії, що підтверджено відповідним посвідченням.

З розпоряджень відповідача вбачається, що з 21 серпня 2007 року по 19 вересня 2011 року позивач отримувала пенсію по інвалідності, з 20 вересня 2011 року і по даний час -- пенсію по віку. Пенсія призначена і обрахована на підставі Закону № 1058-IV, з врахування положень статті 55 Закону № 796-ХІІ.

У заявах про призначення та перерахунок пенсії позивач не вказувала про застосування щодо неї при обрахунку пенсії положень Закону № 796-ХІІ. Доплата за понаднормативний стаж їй здійснюється відповідно до статті 28 Закону № 1058-IV.

Разом з тим, Особа_1 16 серпня 2013 року зверталась до відповідача з заявою про перерахунок їй пенсії згідно з частиною 2 статті 56 Закону № 796-ХІІ, однак їй було відмовлено.

Статтею 15 Закону № 1788-XII визначено, що умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом № 796-ХІІ або їм надається право на одержання пенсії на підставах, передбачених цим Законом.
 
З пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1058-IV слідує, що у разі якщо особа має право на отримання пенсії зокрема і відповідно до Закону № 796-ХІІ, їй призначається одна пенсія за її вибором.

Відповідно до статті 71 Закону № 796-ХІІ дія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.

Згідно із статтею 56 Закону № 796-ХІІ право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4 за умови стажу роботи, не меншого, ніж 20 років для чоловіків, 15 років для жінок, зі збільшенням пенсії на 1 % заробітку за кожний рік роботи понад установлений стаж, але не вище за 75 % заробітку, а громадянам, які відпрацювали за списком № 1, - чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше - не вище за 85 % заробітку.

Таким чином, потерпіла від наслідків Чорнобильської катастрофи особа має право за своїм вибором на одержання пенсії на умовах, визначених Законом № 796-ХІІ.

Порівнюючи положення частини 2 статті 56 Закону № 796-ХІІ та частини 1 статті 28 Закону № 1058-IV, суд приходить до висновку, що для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення до пенсії за понад встановлений мінімальний стаж роботи, має пільговий характер власне щодо тривалості трудового стажу та величини, з якої проводиться розрахунок.

Суд вважає надуманим твердження відповідача, що застосування положень частини 2 статті 56 Закону № 796-ХІІ до позивача призведе до подвійного нарахування збільшення до пенсії на понаднормативний стаж. При цьому суд відзначає, що правильність  нарахування пенсій, уникнення помилок, подвійних виплат відповідно до затвердженого указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384/2011 Положення про Пенсійний фонд України, Закону № 1788-XII, Закону № 1058-IV є обов'язком саме відповідача.

Отже, дії відповідача щодо відмови в задоволенні заяви Особа_1 від 16 серпня 2013 року про перерахунок їй пенсії відповідно до частини 2 статті 56 Закону № 796-ХІІ, є протиправними.
Щодо першого пункту позовних вимог суд констатує, що позивач просить визнати протиправними дії щодо відмови у перерахунку та виплати пенсії з врахуванням 1 % заробітку за кожен рік роботи понад 20 років, хоча відповідно до частини 2 статті 56 Закону  № 796-ХІІ право на збільшення до пенсії на 1 % від заробітку мають жінки за умови стажу роботи понад 15 років. З цього приводу суд вважає, що для повного захисту прав позивача відповідно до частини 2 статті 11 КАС України доцільно вийти за межі позовних вимог та визнати протиправними дії відповідача щодо відмови у нарахуванні та виплаті позивачу збільшення до пенсії за понад мінімальний стаж відповідно до положень частини 2 статті 56 Закону № 796-ХІІ. В контексті інших вимог позивача наведене не вплине на встановлені судовим рішенням зобовязання сторін.

В силу положень пункту 1 частини 1 статті 256 КАС рішення суду підлягає до негайного виконання у межах суми стягнення за один місяць.

Розподіл судових витрат між сторонами слід здійснити за правилами статті 94 КАС України.
Керуючись статтями 6, 11, 94, 158-163, 183-2 КАС України, суд,
постановив:

Позов задовольнити частково.
Визнати протиправними дії управління Пенсійного фонду України в Любешівському районі Волинської області щодо відмови в проведенні перерахунку пенсії ОСОБА_1 з її збільшенням на 1 % заробітку за кожен рік роботи понад мінімальний стаж 15 років відповідно до положень частини 2 статті 56 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зобов'язати управління Пенсійного фонду України в Любешівському районі Волинської області, починаючи з 16 серпня 2013 року, провести перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_1 відповідно до частини 2 статті 56 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи із збільшенням пенсії на 1 % заробітку за кожний рік роботи понад стаж 15 років, але не вище 75 % заробітку.

Постанову у межах суми стягнення за один місяць звернути до негайного виконання.
В решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з Державного бюджету України в користь ОСОБА_1 34 (тридцять чотири) гривні 41 копійку судових витрат шляхом їх безспірного списання Головним управлінням Державної казначейської служби у Волинській області у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань за зобовязаннями управління Пенсійного фонду України у Любешівському районі Волинської області.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Любешівський районний суд протягом десяти днів з дня її отримання. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.  

Головуючий: суддя В.Д. Глинянчук

Немає коментарів:

Дописати коментар