-->

15.04.14

Відкрито конституційне провадження за поданням Омбудсмана щодо неконституційності примусової госпіталізації недієздатних осіб

Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська звернулася до Конституційного Суду України щодо конституційності положення частини першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» в частині, яка передбачає, що особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна, в тій мірі, в якій воно дозволяє госпіталізацію особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна, без судового рішення, прийнятого за результатами перевірки обґрунтованості та необхідності такої госпіталізації в примусовому порядку.

У своєму поданні Уповноважений з прав людини вказує, що відповідно до статті 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, тобто ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Таке ж положення міститься в пункті 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Валерія Лутковська також звернула увагу на рішення Європейського суду у справі «М. проти України», в якому суд зазначив, що поміщення недієздатної особи без її згоди і у випадку, коли вона не може за станом свого здоров’я дати таку згоду, до психіатричного закладу, з якого вона не може у будь-який момент вийти за власним бажанням, прирівнюється до позбавлення свободи. Крім того, звертаючись до міжнародної практики, Омбудсман навела рішення Європейського суду у справі «Штукатуров проти Росії», в якому суд вказав, що в контексті статті 5 Конвенції в основі поняття «процедура, встановлена законом» лежить справедлива та належна процедура (тобто рішення про вжиття будь-якого заходу, який позбавляє особу свободи, має прийматись та виконуватись повноважним суб’єктом і не бути свавільним), тож іншими словами, тримання під вартою не може вважатись «законним», якщо національна процедура не забезпечує достатніх гарантій проти свавілля.

Проаналізувавши частину другу статті 29 Конституції України, можна вважати, що позбавлення свободи не можливе інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Згідно з Конституцією України повноважним суб’єктом, який приймає рішення про позбавлення свободи, є тільки суд.

Враховуючи вищенаведене, на думку Уповноваженого, частина перша статті 13 Закону «Про психіатричну допомогу» в тій мірі, в якій вона дозволяє госпіталізацію недієздатної особи до психіатричного закладу без рішення суду суперечить частинам першої та другої статті 29 Конституції України.

Ухвалою колегії суддів Конституційного Суду України за поданням Омбудсмана відкрито конституційне провадження, також здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду.

Крім того, у конституційному провадженні за цим поданням братимуть участь особисто Валерія Лутковська і Представник Уповноваженого з питань конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації Ірина Кушнір.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар