-->

01.10.14

Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2014 року

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.09.2014 № 8

Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2014 року

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2014 року, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що впродовж звітного періоду для адміністративних судів, як і раніше, на першому місці були завдання захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

До окружних адміністративних судів у звітному періоді надійшло 102016 справ і матеріалів. Кількість справ і матеріалів, що надійшли до окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів у звітному періоді зменшилася та становила 163864 таких документи. Незважаючи на це, у багатьох судах навантаження було надмірним.

Окружні адміністративні суди у звітному періоді розглянули 101963 справи і матеріали, або 81 % загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді в цих судах. Окружні адміністративні суди і місцеві загальні суди як адміністративні суди у першому півріччі 2014 року розглянули 168043 таких документи.

Аналіз статистичних даних свідчить, що у першому півріччі 2014 року спостерігалася тенденція до покращення оперативності розгляду судами адміністративних справ. Зменшилась кількість справ, у яких перевищено строки їх розгляду та відкладено провадження у справі.

До апеляційних адміністративних судів у звітному періоді надійшла 69121 справа за апеляційними скаргами і матеріал.

З урахуванням справ і матеріалів, нерозглянутих на початок 2014 року, на розгляді апеляційних адміністративних судів перебувало 267663 справи та матеріали.

Упродовж першого півріччя 2014 року в апеляційному порядку розглянуто 215401 справу і матеріали. З них у 39533 справах, або 18 % розглянутих справ, рішення судів першої інстанції змінено чи скасовано.

На виконання пункту 5.1 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 14 лютого 2014 року № 1 "Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році" станом на 1 липня 2014 року у Вінницькому апеляційному адміністративному суді відсутні нерозглянуті справи зі спорів, пов'язаних із соціальними виплатами. Залишок відповідних справ у Київському та Львівському апеляційних адміністративних судах зменшився.

До Вищого адміністративного суду України у звітному періоді надійшло 37707 справ і матеріалів. Із них 34345 касаційних скарг.

З урахуванням не розглянутих на початок звітного періоду справ у Вищому адміністративному суді України перебувало 87489 справ і матеріалів.

У звітному періоді суддями Вищого адміністративного суду України ухвалено 45226 судових рішень, якими завершено розгляд справ і матеріалів.

Судді Вищого адміністративного суду України у першому півріччі 2014 року продовжували працювати з надмірним навантаженням. До одного судді Вищого адміністративного суду України в середньому надходило по 111 справ і матеріалів щомісяця.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею Вищого адміністративного суду України, якими закінчено розгляд справ та матеріалів, становила 134 судових рішення.

У звітному періоді 14132 судових рішення, або 76 % переглянутих у касаційному порядку судових рішень, залишено без змін та 4522 судових рішення, або 24 %, змінено чи скасовано.

У зв'язку з цим Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує на необхідності виявлення всіх негативних факторів, які впливають на ефективність роботи судів і доступність правосуддя, та продовженні роботи з їх усунення.

У першому півріччі 2014 року Верховним Судом України переглянуто 237 судових рішень в адміністративних справах. Із них у 64 справах заяви задоволено та скасовано рішення Вищого адміністративного суду України.

Пленум Вищого адміністративного суду України констатує, що впродовж звітного періоду адміністративні суди в цілому на належному рівні виконували покладені на них завдання щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Позитивною зміною насамперед є зменшення на кінець звітного періоду кількості справ, які очікували розгляду, в результаті чого спостерігається тенденція до зменшення строків розгляду справ.

У звітному періоді адміністративні суди забезпечили належний і своєчасний розгляд справ, пов'язаних із позачерговими виборами Президента України, які відбулися 25 травня 2014 року, незважаючи на суттєве оновлення виборчого законодавства. Вивченню цього законодавства суддями сприяли Вищий адміністративний суд України спільно з Координатором розвитку (USAID) "Справедливе правосуддя" та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).

Незважаючи на позитивні зміни, багато питань, зокрема забезпечення єдності судової практики, розгляду адміністративних справ у визначені законом строки, підвищення ефективності судочинства, все ще залишаються невирішеними.

Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує на необхідності створення умов для ефективного, якісного та справедливого розгляду справ адміністративної юрисдикції саме в судах першої інстанції.

Адміністративні суди України зобов'язані вжити заходів щодо покращення стану правосуддя, впровадження в практику адміністративного судочинства європейських стандартів прав людини та гарантування прав людини у сфері адміністративно-правових відносин.

Потребує оптимізації щодо порядку формування та ведення База правових позицій Верховного Суду України та Вищого адміністративного Суду України в адміністративних справах.

Також підлягають перегляду підходи до організації підготовки друкованих видань Вищого адміністративного суду України: додатка до журналу "Вісник адміністративного судочинства України" "Судова практика Вищого адміністративного суду України" та науково-практичного юридичного журналу "Судова практика в адміністративних справах".

Вищий адміністративний суд України приділяє значну увагу наданню методичної допомоги судам нижчого рівня, активно проводить роботу з удосконалення правового регулювання адміністративного процесуального законодавства, вивчення та узагальнення судової практики розгляду і вирішення адміністративними судами різних категорій справ.

Приділяючи увагу особливій ролі Верховного Суду України у формуванні єдиної практики розгляду адміністративних справ, Вищий адміністративний суд України забезпечив інформування суддів адміністративних судів про постанови Верховного Суду України в адміністративних справах, прийняті у 2014 році.

Важливе значення у забезпеченні єдності судової практики мала діяльність Пленуму Вищого адміністративного суду України, який продовжував оперативно реагувати на зміни в законодавстві та впродовж звітного періоду прийняв 7 постанов з актуальних питань діяльності адміністративних судів. У звітному періоді Пленум Вищого адміністративного суду України ухвалив рішення та звернувся до Верховної Ради України щодо прискорення законодавчого врегулювання питання організації і проведення мирних зібрань, а також надав пропозиції Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України.

До попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, підготовка яких потребувала наукового забезпечення, були залучені члени Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, які надавали пропозиції до окремих проектів постанов Пленуму, наукові висновки з окремих актуальних питань правозастосування, зокрема отримано 42 правових висновки.

У звітному періоді відбулося засідання Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, на якому ухвалено 5 рішень.

З метою розвитку та вдосконалення адміністративного судочинства, зміцнення верховенства права в Україні Вищий адміністративний суд України протягом першого півріччя 2014 року продовжував міжнародно-правове співробітництво з іноземними країнами та міжнародними організаціями, членом яких є Україна.

Спільно з міжнародними партнерами Вищий адміністративний суд України провів низку заходів для надання методичної допомоги адміністративним судам нижчих інстанцій з метою забезпечення єдності судової практики.

У першому півріччі 2014 року у Вищому адміністративному суді України продовжено практику висвітлення судових рішень з найбільш резонансних та суспільно значимих справ, особливо у період позачергових виборів Президента України, що дозволило чітко, доступно й оперативно доносити позицію суду при ухваленні того чи іншого рішення.

З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2014 року взяти до відома.

2. Звернути увагу суддів окружних та апеляційних адміністративних судів на необхідність:

- оперативного реагування на всі факти, які можуть свідчити про затягування розгляду справ;

- вивчення причин повернення справ на новий розгляд та виправлення помилок, які призвели до ухвалення незаконних судових рішень.

3. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:

- здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ, забезпеченням єдності судової практики, обговорювати на зборах суддів питання порушення строків розгляду адміністративних справ, причини помилок, які допускаються окремими суддями при вирішенні справ, уживати заходів для їх виправлення;

максимально усунути негативні чинники, які впливають на ефективність правосуддя, створивши умови для якісного та справедливого розгляду справ адміністративної юрисдикції;

- проаналізувати причини скасування рішень судів з їх подальшим обговоренням на зборах суддів;

- приділяти увагу вивченню причин повернення справ на новий розгляд та виправленню помилок, які призвели до ухвалення незаконних судових рішень;

- обговорити питання практики застосування законодавства на нарадах суддів, семінарах, активізувати роботу апеляційних адміністративних судів з вивчення і узагальнення судової практики;

- проаналізувати стан надання методичної допомоги місцевим загальним судам як адміністративним судам та окружним адміністративним судам, звернувши увагу на якість надання такої допомоги.

4. Звернути увагу голів Сумського та Миколаївського окружних адміністративних судів на необхідність дотримання процесуальних строків при розгляді справ.

5. Звернути увагу голів Закарпатського, Тернопільського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів на якість роботи суддів цих судів зі здійснення правосуддя, проаналізувати причини помилок, які допускають судді при здійсненні правосуддя, та негайно вжити відповідних заходів.

6. Головам апеляційних адміністративних судів постійно здійснювати аналіз причин скасування і змін рішень місцевих адміністративних судів. За результатами аналізу надавати суддям методичну допомогу, щокварталу готувати і надсилати в місцеві адміністративні суди інформацію про причини скасування та зміни судових рішень.

7. Голові Львівського апеляційного адміністративного суду:

- підвищити рівень особистої відповідальності суддів за результати здійснення правосуддя, систематично обговорювати питання організації їхньої роботи;

- розробити відповідні заходи для усунення причин скасування і зміни судових рішень у подальшому, про що поінформувати Пленум Вищого адміністративного суду України за результатами роботи в другому півріччі 2014 року;

доповісти за результатами роботи в другому півріччі 2014 року про стан розгляду справ, пов'язаних із соціальними виплатами.

8. Голові Київського апеляційного адміністративного суду доповісти за результатами роботи в другому півріччі 2014 року про стан розгляду справ, пов'язаних із соціальними виплатами.

9. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:

- постійно обговорювати із суддями судових палат причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України і вживати необхідних заходів для їх усунення;

- продовжити практику розгляду справ розширеними колегіями судових палат з метою формування єдиної правової позиції за наявності протилежних за змістом рішень судів попередніх інстанцій;

- проводити наради, семінари, конференції за участю суддів окружних та адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції.

10. Суддям Вищого адміністративного суду України:

- продовжити роботу з надання методичної допомоги місцевим загальним судам як адміністративним судам, окружним та апеляційним адміністративним судам щодо застосування законодавства;

- продовжити практику оприлюднення судових рішень з найбільш резонансних і суспільно значимих справ.

11. Голові Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України продовжити залучення членів Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України до вивчення та узагальнення судової практики з метою вироблення та узгодження правових позицій і підготовки постанов Пленуму, які потребують наукового забезпечення.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.

Головуючий 
О.М. Нечитайло

Секретар Пленуму 
М.І. Смокович


Немає коментарів:

Дописати коментар