-->

07.11.14

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Лутковській В. В.

Вих. № 440 від 03.11.14р.
Уповноваженому Верховної Ради 
України з прав людини 
Лутковській В. В.
м. Київ, 01008
вул. Інститутська, 21/8

«Про поновлення права на належне пенсійне забезпечення осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження військової служби»

Шановна Валеріє Володимирівно!

Просимо Вашої допомоги у вирішенні питання про поновлення встановленого законом права на належне пенсійне забезпечення осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження військової служби, порушеного внаслідок прийняття іншого закону.

Так, пунктом в) статті 13 Закону України від 09.04.1992 року № 2262- XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» було встановлено, що особам, зазначеним у пунктах «а» і «в» цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження військової служби і віднесених відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшувався на 10 процентів, а віднесених до категорії 2 та 3 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

Зазначене збільшення розміру пенсії за вислугу років було скасовано підпунктом в) пункту 9 Розділу I Закону України від 04.04.2006 року № 3591-IV «Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців». Відтак, особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження військової служби і віднесені до категорії 1, 2 чи 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, позбавляються згаданого збільшення розміру пенсії за вислугу років. 

Натомість, статтею 22 Конституції України встановлено, що конституційні права і свободи людини гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

При цьому зазначена стаття Конституції України не містить жодних виключень щодо конкретних прав людини, тобто вимоги цієї статті стосуються усього комплексу прав людини, у тому числі і права на встановлений законом обсяг соціального захисту. 

Протягом тривалого періоду ВГОІ «Союз Чорнобиль України» спільно з ВГО «Спілка учасників та ветеранів ядерних випробувань і військових навчань з використанням ядерної зброї» намагалися повернути зазначені порушені права. Були направлені відповідні звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Президента України (копії додаються). Усі органи влади вважають, що зазначена проблема має бути врегульована внесенням відповідних змін до законодавства. Проте вже протягом майже шести років це питання не вирішується у такій спосіб і, скоріше за все не буде вирішуватись.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 55, 150 Конституції України, статтями 13, 39, 40, 41 Закону України «Про Конституційний Суд України», статтями 13, 14 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», просимо Вас звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням про визнання неконституційним підпункту в) пункту 9 Розділу I Закону України від 04.04.2006 року № 3591-IV «Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців» (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 37,ст. 318) в частині, що стосується скасування пункту в) статті 13 Закону України від 09.04.1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Додаток:
Копія листа Всеукраїнської спілки ветеранів ядерних випробувань вих.№ 31 від 09.07.2011р. на 1 арк.;
Копія листа ВГОІ «Союз Чорнобиль України» вих.№ 183 від 28 березня 2014 року на 2 арк.;
Копія листа Міністерства соціальної політики України вих.№ 477/039/97-14 від 15.04.2014 на 2 арк.;
Копія листа Верховної Ради України № 04-23/14-1181 від 30.11.2009р. на 2 арк.
Копія листа Міністерства соціальної політики України № 4444/0/14-08/13 від16.05.2008р. на 1 арк.;
Копія листів на 2 арк.

З повагою,
Президент ВГОІ 
«Союз Чорнобиль України»                                                                                        В. Березін

Голова правління ВГО «Спілка учасників 
та ветеранів ядерних випробувань і військовихнавчань
з використання ядерної зброї»                                                                                  М. Радченко

Немає коментарів:

Дописати коментар